Kontakt

Szkolenie Inteligencja emocjonalna w biznesieInteligencja emocjonalna w biznesie - NagrodySzkolenie Warsztatowe
Kod produktu: uie

szkolenie
Inteligencja emocjonalna w biznesie


Emocje i stres towarzyszą nam codziennie, niezależnie od roli zawodowej i życiowej. Uwzględnianie emocji i zjawisk psychologicznych pomaga w osiąganiu skuteczności i efektywności w pracy, oraz dobrych relacji w życiu osobistym. Szkolenie koncentruje się na racjonalnych metodach zarządzania emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych. Jest przeznaczone zarówno dla menedżerów, którym zależy na efektywnym pełnieniu roli lidera, jak i dla pracowników wszelkich stanowisk, dla których ważne jest zwiększenie komfortu i skuteczności zachowania we współpracy z ludźmi.

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

7 970 PLN netto

Kontakt

Opis szkolenia


NA SZKOLENIU

 • Dowiesz się, co konkretnie kryje się pod hasłem „inteligencja emocjonalna”.
 • Przekonasz się, że inteligencję emocjonalną można w sobie rozwijać.
 • Udoskonalisz umiejętności zarządzania własnymi emocjami.
 • Przećwiczysz wykrywanie wzorców myślowych powodujących powstawanie negatywnych emocji.
 • Przetrenujesz korzystanie z empatii wobec innych osób.
 • Wzmocnisz swoją skuteczność zachowania się w sytuacji, gdy inne osoby ulegają intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat konfliktów i skutecznych strategii zachowania się w konflikcie.
 • Zgromadzisz bazę praktycznych sposobów zarządzania emocjami i stresem w codziennej pracy i życiu.

PO SZKOLENIU

 • Będziesz znał różne metody i narzędzia zarządzania emocjami i stresem.
 • Będziesz potrafił unikać pułapek myślowych powodujących stres i inne trudne emocje.
 • Będziesz umiał adekwatnie zachować się w sytuacji, gdy druga osoba przeżywa intensywne emocje.
 • Będziesz świadomy wpływu emocji na relacje w pracy i życiu osobistym.
 • Będziesz potrafił zapobiegać wybuchom emocji własnych i innych osób.
 • Będziesz umiał wybrać skuteczną metodę postępowania w sytuacji sporu lub konfliktu.
 • Będziesz mógł być bardziej skuteczny i efektywny w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Program szkolenia


I. EMOCJE W BIZNESIE I ŻYCIU ZAWODOWYM


Cele modułu:
uświadomienie sobie roli i znaczenia emocji w biznesie, dyskusja z poglądem nawołującym do negowania istnienia emocji w biznesie.

 • Czym jest inteligencja emocjonalna
 • Czym są emocje
 • Czy w biznesie jest miejsce na emocje
 • Dojrzewanie człowieka a poziom inteligencji emocjonalnej
 • Obszary i możliwości wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu firmowym
 • Autorefleksja nad swoimi obszarami do rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej

Metody aktywizujące:
dyskusja moderowana, studium przypadku, miniwykład.

 

II. MECHANIZMY I SKUTKI EMOCJI


Cele modułu:
poznanie mechanizmów postawania emocji, zrozumienie praktycznego wpływu emocji na porozumiewanie się między osobami.

 • Rodzaje emocji
 • Proces powstawania emocji
 • Model „ABCD emocji”
 • Mechanizmy rządzące narastaniem emocji
 • Praktyczne trudności komunikacyjne i percepcyjne osób znajdujących się w wysokich emocjach
 • Model motywacji i stresu Yerkesa, Dodsona
 • Zjawisko „mgły emocjonalnej” i sposoby radzenia sobie z nim

Metody aktywizujące:
studium przypadku, miniwykład, ćwiczenie grupowe.

 

III. JA A EMOCJE - SAMOŚWIADOMOŚĆ


Cele modułu:
rozwijanie umiejętności samoświadomości – zauważania i prawidłowego nazywania własnych emocji, diagnoza kontekstów powstawania własnych silnych emocji.

 • Trening umiejętności rozpoznawania sygnałów własnego organizmu o narastających emocjach
 • Trening umiejętności nazywania emocji
 • Autorefleksja nad okolicznościami (czas, miejsce, osoby, stan psychofizyczny), w których zauważam powstawanie i narastanie emocji negatywnych
 • Moja strategia postępowania w sytuacjach trudnych
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji negatywnych
 • Sens i potrzeba zauważania emocji pozytywnych
 • Autorefleksja nad okolicznościami (czas, miejsce, osoby, stan psychofizyczny), w których zauważam powstawanie i narastanie emocji pozytywnych

Metody aktywizujące:
studium przypadku, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie grupowe, dobre praktyki.

 

IV. ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI - SAMOKONTROLA


Cele modułu:
pozyskanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami na etapie ich powstawania, trening myślenia w sposób redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji.

 • Wczesna detekcja sygnałów emocji
 • Strategie reakcji na emocje
 • Zyskiwanie przestrzeni wewnętrznej i czasu na wybór konstruktywnej reakcji na narastające emocje
 • Zarządzanie emocjami poprzez pracę z myślami
 • Racjonalne i irracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o RTZ
 • Rozpoznawanie błędów myślowych, powodujących powstawanie negatywnych emocji
 • Metoda „Pracy z myślami - autocoaching”
 • Trening szybkiego przebudowywania sposobu myślenia w trakcie trudnej sytuacji

Metody aktywizujące:
studium przypadku, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie grupowe, dobre praktyki.

 

V. EMOCJE W LUDZIACH - EMPATIA


Cele modułu:
trening empatii, trening zauważania i interpretowania niewerbalnych i werbalnych sygnałów emocji w drugiej osobie.

 • Empatia – zestaw umiejętności i postawa szersza niż tylko współodczuwanie (czy współczucie)
 • Niewerbalne i werbalne sygnały powstania i narastania emocji w drugim człowieku
 • Empatia wyprzedzająca – analiza potencjalnego wpływu okoliczności i moich zachowań na emocje drugiej strony
 • Empatia post factum – analiza i interpretowanie zdarzeń zgodnie z inteligencją emocjonalną
 • Empatia a błąd atrybucji przyczynowych
 • Ciemne strony empatii. Niewłaściwe współodczuwanie - nadmiernym kosztem psychicznym
 • Jak unikać blokady racjonalnego i konstruktywnego zachowania z powodu niewłaściwej empatii

Metody aktywizujące:
dyskusja, film szkoleniowy, ćwiczenie grupowe.

 

VI. EMPATIA W PRAKTYCE


Cele modułu:
trening umiejętności rozpoznawania typu osobowościowego drugiej osoby i dostrajania trybu komunikacji i współpracy do jej preferencji; uświadomienie różnic osobowościowych jako źródła potencjalnych konfliktów i negatywnych emocji.

 • Rodzaje typów osobowościowych ludzi
 • Charakterystyka emocjonalności każdego typu
 • Rozpoznawanie typu drugiej osoby
 • Dostrajanie komunikacji i przebiegu współpracy do preferencji danego typu osobowościowego
 • Różnice w typie osobowości przyczyną konfliktów i negatywnych emocji

Metody aktywizujące:
autotest, film szkoleniowy, ćwiczenie grupowe, symulacje (scenki), miniwykład.

 

VII. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W RELACJACH ORAZ ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI


Cele modułu:
trening umiejętności stosowania języka potrzeb zamiast języka gniewu; poznanie rodzajów konfliktów oraz metod ich konstruktywnego rozwiązywania.

 • Skutki negatywnych emocji dla relacji
 • Wpływ negatywnych emocji i konfliktów na mierzalną efektywność codziennej współpracy w firmie
 • Język gniewu i jego konsekwencje
 • Stosowanie języka potrzeb
 • Rodzaje konfliktów w organizacjach
 • Dynamika konfliktów – narastanie konfliktu i narastanie emocji – wzajemny wpływ
 • Pula konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów i sposobów podejścia do konfliktu
 • Dobór metody do fazy konfliktu i osobowości skonfliktowanych osób
 • Budowanie kultury życzliwości i wybaczania w pracy zespołowej w firmie

Metody aktywizujące:
autotest, eksperyment szkoleniowy, miniwykład, dyskusja, ćwiczenie grupowe, symulacje (scenki), dobre praktyki.

 

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)