BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Team Leader<br>autorytet i pewność siebieTeam Leader<br>autorytet i pewność siebie - Nagrody

Kod produktu: zta

szkolenie
Team Leader
autorytet i pewność siebie


W obecnych czasach ludzi sukcesu od tych, którym się nie powodzi, nie odróżniają wiedza i umiejętności, lecz pewność siebie, z jaką potrafią z nich korzystać.

Wczoraj kolega, dziś szef - trening pewności siebie, autentyczności i budowania autorytetu.

Posiadanie wizji rozwoju zespołu oraz pewność siebie to cechy, po których pracownicy decydują, czy będą podążać za liderem, czy śmiać się za jego plecami.

Ci, którzy nauczyli się kontrolować swoją gestykulację i mowę ciała, są chętniej słuchani i dlatego są naturalnymi kandydatami na liderów.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

Team Leader (inaczej przywódca grupy) to menedżer obdarzony umiejętnościami przywódczymi oraz organizatorskimi, stojący na czele danej grupy. Osoba odpowiedzialna za osiągnięcia całego zespołu. Cechą team leadera jest integrowanie zespołu, ocenianie pracy, motywowanie oraz dostosowywanie zadań do możliwości pracowników, w celu osiągania optymalnych wyników. Wiele z tych cech to tzw. kompetencje miękkie, od których zależy efektywność zespołu oraz atmosfera w pracy.

Dla większość osób przejście z pozycji pracownika i kolegi na stanowiska kierownicze wiąże się ze stresem i obciążeniem psychicznym. Na stanowisku team leadera, oprócz wiedzy merytorycznej i doświadczenia, liczy się również umiejętność zarządzania ludźmi, inteligencja emocjonalna oraz charyzma. Zamiana roli z kolegi na szefa wymaga zbudowania autorytetu oraz wytrenowania pewności siebie w zarządzaniu pracą innych, a także zdolności autoprezentacji, prowadzenia spotkań z pracownikami i wystąpień publicznych.

CELE SZKOLENIA

 • Nabycie umiejętności budowania autorytetu na stanowisku team lidera.
 • Wzmocnienie pewności siebie w pełnieniu funkcji lidera.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się ok 50 gestami, które budują pewność siebie w oczach odbiorcy. Zrozumienie zasad formalnego stroju dla mężczyzn i kobiet według teorii psychologii wyglądu.
 • Poznanie typologii mikroekspresji według Paul’a Ekmana.
 • Przetrenowanie technik umożliwiających radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy o metodach pracy z ciałem, które wzmacniają pewność siebie.

Program szkolenia


I. WIZERUNEK TEAM LEADER’A


 • PIERWSZE WRAŻENIE W BIZNESIE

  Ponad 70% naszej komunikacji odbywa się poprzez przekazy niewerbalne – postawę, gestykulację, mimikę i ton głosu. Pierwsze wrażenie wyrabiamy sobie w ciągu kilku sekund od chwili zobaczenia nowej osoby - zanim zdąży ona jeszcze cokolwiek powiedzieć. Tylko 20% opinii jest później weryfikowanych, większość ludzi pozostaje przy pierwszym odczuciu. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak są odbierani, jakie wrażenie robią na innych oraz w jaki sposób mogą zmodyfikować swój wizerunek.
  • Od czego zależy, jak odbierają nas inni?
  • Jakie sygnały wysyłamy swoim wyglądem?
  • Jak możemy zmienić nasz odbiór społeczny?
  • Co decyduje o charyzmie i jak można się jej nauczyć?
 • PSYCHOLOGIA WYGLĄDU I JEJ WPŁYW NA WIZERUNEK LIDERA

  Jak Cię widzą, tak Cię piszą – to powiedzenie w dużej mierze dotyczy samego ubioru. Ubraniem można sobie dodać pewności siebie lub ją odebrać. Na podstawie rzeczy, które zakładamy, ludzie oceniają nasz status społeczny, gust, zawód czy charyzmę. Liczy się krój, kolor oraz swoboda noszenia.

  Obserwując twarz, emocje, ton głosu, mowę ciała, sylwetkę, napięcia w ciele, ubiór oraz sposób poruszania się słuchacz wyrabia sobie błyskawiczną opinię na nasz temat. Warto dowiedzieć się, jak jesteśmy odbierani i jak możemy to zmienić.
  • Psychologia ubioru i psychologia kolorów.
  • Zasady formalnego stroju dla mężczyzn i kobiet.
  • Profesjonalny wizerunek a fryzura i makijaż.
  • Jak dobierać strój do sylwetki?
  • Analiza wyglądu uczestników.

II. WCZORAJ KOLEGA, DZIŚ SZEF – BUDOWANIE AUTORYTETU TEAM LEADER’A


Autorytet to osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności, w ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia. W kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą. W psychologii osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. Autorytet to mieszanka cech charakteru, wizerunku i sposobu zachowania. Dzięki treningowi jesteśmy w stanie wzmocnić przekaz niewerbalny, by pracownicy widzieli w nowym team leaderze szefa, a nie kolegę.

 • Jak sprawić, aby współpracownicy widzieli w nas autorytet?
 • Metody budowania autorytetu.
 • Techniki perswazji, argumentacji i wywierania wpływu.
 • Budowanie zaufania i przyjaznej atmosfery dzięki mowie ciała.
 • Jak wykorzystać neurobiologię, aby oddziaływać na zespół?
 • Odczytywanie komunikatów niewerbalnych współpracowników:
  • Rozkodowanie zachowań m.in. rąk, nóg i tułowia.
 • Sygnały ostrzegawcze, których nie należy lekceważyć:
  • Co świadczy o niezadowoleniu rozmówcy?
 • Samoświadomość, czyli zapoznanie się z własną mową ciała i jej przekazem:
  • Na co zwracać uwagę we własnym zachowaniu.

III. PEWNOŚĆ SIEBIE W RELACJACH Z PRACOWNIKAMI


Pewność siebie to świadomość własnych możliwość i ograniczeń oraz poczucie własnej wartości w kontaktach z innymi. Ważnym elementem w treningu budowania pewności siebie jest wysoka inteligencja emocjonalna oraz umiejętność rozpoznawania emocji u pracowników. Jest to możliwe dzięki nauce odczytywania prawdziwych potrzeb rozmówcy wysyłanych za pomocą komunikatów niewerbalnych, takich jak głos, mowa ciała i ekspresje mimiczne. Często sami nie zdajemy sobie sprawy, że pokazujemy określoną emocję w sytuacji stresowej. Przez to możemy być odbierani jako nieszczerzy, trudniej będzie nam również zbudować komfortową atmosferę.

Ekspresje mimiczne związane są z prawdziwie przeżywanymi w danej chwili emocjami, dlatego istnieje możliwość wykorzystania znajomości mimiki i mikroekspresji do wykrywania oszustwa i kłamstwa u pracownika. Dzięki takim umiejętnościom uczestnik nabierze dodatkowej pewności siebie w kontaktach z pracownikami i kontrahentami.

 • Znaczenie panowania nad własnymi emocjami oraz sygnałami niewerbalnymi:
  • Jak wiele przekazujemy innym za pomocą mimiki i mowy ciała - dlaczego warto to kontrolować?
 • Sposoby reagowania na negatywne emocje widoczne u pracownika:
  • Wychodzenie naprzeciw emocjom rozmówcy.
 • Wprowadzenie do ekspresji mimicznych – jak rozpoznawać podstawowe emocje?
  • Trening rozpoznawania mikroekspresji – złości, wstrętu, pogardy, smutku, zaskoczenia, strachu i szczęścia oraz ich odmian.
 • Wykorzystanie ekspresji mimicznych i mowy ciała w wykrywaniu kłamstwa:
  • Jakie są oznaki kłamstwa?
  • Typy kłamców oraz powody, dla których ludzie kłamią.
  • Umiejętność zadawania pytań, w celu wydobycia informacji.

IV. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W PRACY TEAM LEADER’A


Wystąpienie publiczne to prezentacja firmy, usługi, produktu, ale przede wszystkim prezentacja siebie. Awansując na kierownicze stanowisko należy liczyć się z częstszymi prezentacjami i przemowami na forum. Dobrze więc wzmocnić umiejętności autoprezentacji, by swobodnie występować zarówno w biurze, jak i na konferencjach i eventach branżowych. Co wpływa na ocenę prelegenta? Często jest to komunikacja niewerbalna czyli tzw. „mowa ciała”. W poniższym module omówione i przećwiczone zostaną również techniki antystresowe, uczestnicy dowiedzą się również czy stres towarzyszący prezentacji można przekuć na swoją korzyść.

 • Czy możemy kontrolować nasz przekaz niewerbalny?
 • Jak panować nad mimiką w sytuacjach stresowych?
 • Ruch sceniczny, co przyciąga uwagę słuchaczy?
 • Znaczenie postawy i sposobu chodzenia.
 • Pozycja otwarta vs zamknięta – plusy i minusy.
 • Znaczenie i wykorzystanie gestu w prezentacji – co „mówią” ręce?
 • Techniki antystresowe oddziałujące na ciało.


Konsultacje indywidualne – dla chętnych

W trakcie lub po szkoleniu proponujemy konsultacje indywidualne dla chętnych. Zainteresowany uczestnik, oprócz feedbacku w trakcie, otrzyma indywidualną konsultację z trenerem w cztery oczy. Podczas rozmowy omówione zostanie pierwsze wrażenie, jakie robi każdy z uczestników, a także jego mocne i słabe strony odnośnie komunikatów niewerbalnych. Dzięki informacji zwrotnej można pracować nad pewnością siebie. W czasie konsultacji zwracana jest szczególna uwaga na mowę ciała, mimikę twarzy, głos oraz sposób mówienia. Taka forma pozwala na poruszenie delikatniejszych kwestii, które nie są omawiane na forum, a także umożliwia skuteczne wdrożenie rozwiązań i zmian w zachowaniu uczestnika – skutkując zwiększeniem pewności siebie.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: