BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Budowanie zaufania w zespoleBudowanie zaufania w zespole - Nagrody

Kod produktu: zzz

szkolenie
Budowanie zaufania w zespole


"Jeśli mówię o zaufaniu w zespole, to chodzi mi przede wszystkim o otwartość. Członkowie zespołu, którzy ufają sobie nawzajem, uczą się czuć ze sobą komfortowo, są wobec siebie otwarci, nie obawiają się odsłaniać własnych słabości, mówić o porażkach i obawach. Ludzie, którzy nie obawiają się powiedzieć o sobie prawdy, nie będą się angażowali w rozgrywki, gierki, które powodują stratę czasu i energii."

Patrick Lencioni


Skąd bierze się potrzeba pracy nad większym zaufaniem w zespołach?


 • Większość polskich firm jest nadal zarządzanych w sposób feudalny lub pół feudalny.
 • Kapitał zaufania w polskim społeczeństwie jest jednym z najniższych w Europie, co przekłada się też na niskie zaufanie w organizacjach.
 • Małe zaufanie do siebie poszczególnych osób, bądź działów powoduje w organizacjach bardzo wymierne straty.
 • [ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
  jak i w formule Live Training ]

  Live Training
  to nie Webinar

  To przede wszystkim Umiejętności,
  a nie jedynie Wiedza

  więcej »

  SZKOLENIE OTWARTE

  (Dla osoby)


  Obecnie szkolenie jest niedostępne
  w formie otwartej (dla osoby).

  Jeśli interesuje cię to
  szkolenie...

  Szkolenie ZAMKNIĘTE

  (Dla grupy)

  Stacjonarne lub
  Live Training »
  szkolenie online

  Liczba osób
    stacjonarne: 15 / 15
    online: 12 / 12
  Miejsce:
    Online, dowolne

  9 970 PLN netto

  Opis szkolenia


  Korzyści – na szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Jak uwolnić potencjał zespołu, tkwiący w poszczególnych osobach, poprzez większą otwartość i zaufanie?
  • Co zrobić, aby osoby, które nie darzą się sympatią w pracy, chociażby z tytułu konfliktu interesów, chciały ze sobą współpracować?
  • W jaki sposób budować świadomość wspólnego celu u każdego członka zespołu?
  • Jak uzyskać efekt synergii zespołowej, budując zaangażowanie i odpowiedzialność na fundamencie zaufania?

  Cele szkolenia:

  • Poznanie sposobów na zbudowanie zaufania w pracy zespołowej.
  • Zdefiniowanie cech lidera, przywódcy skutecznie budującego zaufanie w relacjach lider – zespół, lider - jednostka, jednostka – jednostka w zespole.
  • Uświadomienie sobie 5 dysfunkcji w pracy zespołu oraz metod na ich przezwyciężanie.
  • Zdobycie umiejętności wykorzystania omawianych metod i narzędzi w praktyce.

  Program szkolenia


  Moduł 1.
  Zaufanie jako punkt wyjścia do realizacji celów zespołu.


  „W kontekście zespołu, zaufanie jest wiarą jego członków w dobre intencje kolegów i koleżanek, przekonaniem, że nie ma powodu do reakcji obronnych, czy ostrożności wobec grupy.” - pisze Patrick Lencioni w książce “Pięć dyskusji pracy zespołowej”. W tym module uczestnicy dowiedzą się, czym jest zaufanie w zespole i z jakich elementów się składa. Dokonają też autodiagnozy swoich zespołów pod kątem 5 najczęstszych dysfunkcji zakłócających wzajemną współpracę.

  • Ćwiczenie – gra symulacyjna wprowadzająca w temat.
  • Czym jest zaufanie? Jak jest określane przez znane postaci, nie tylko z biznesu?
  • Przykłady, case’y opisujące zarządzanie zaufaniem w różnych firmach.
  • Autodiagnoza – jaki jest poziom zaufania w Twoim zespole?
  • Piramida 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

  Moduł 2.
  Wizja lidera skutecznie budującego zaufanie.


  Zaufanie w firmie nieodłącznie związane jest ze skutecznym, posiadającym wizję przywództwem. Jeśli pracownicy widzą w zarządzającym lidera, którego cechuje spójność, wiarygodność, wizjonerstwo oraz sprawiedliwość, sami chętniej będą ufać sobie wzajemnie i szefom. Dlatego w tym module uczestnicy zbudują w sobie świadomość wagi posiadania jasnej misji i wizji jako klucza do zbudowania zaufania w swoich zespołach.

  • Czym jest przywództwo w kontekście budowania zaufania - model Stevena Covey`a, koncepcja „Przywództwa wyższego stopnia” Blancharda i podejście Jacka Welch-a.
  • Przykłady roli misji i wizji w budowaniu zaufania w zespołach.
  • Wizja lidera osiągającego doskonałe wyniki, dzięki skutecznemu budowaniu zaufania.
  • Modele przywództwa w zależności od kultury organizacyjnej.

  Moduł 3.
  Pięć dysfunkcji pracy zespołowej.


  Zaufanie oparte na otwartości i braku obaw o złe intencje powoduje, że pracownikom bardziej chce się angażować. Wzrost zaangażowania redukuje opory przed większą odpowiedzialnością. Większa odpowiedzialność to wzrost świadomości wspólnego celu.

  • Przykłady dysfunkcyjnych zespołów – studia przypadków ze świata biznesu.
  • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patricka Lencioni:
   • brak dbałości o wyniki,
   • unikanie odpowiedzialności,
   • brak zaangażowania,
   • obawa przed konfliktem,
   • brak zaufania.
  • Przezwyciężanie 5 dysfunkcji.

  Moduł 4.
  Narzędzia budowania zaufania w zespole.


  Jeśli teza zawarta w opisie poprzedniego modułu jest przekonująca, należy wdrożyć ją w życie. Do tego potrzebne będą konkretne narzędzia. W tym module uczestnicy poznają je i przećwiczą, aby w prosty i skuteczny sposób budować zaufanie w swoich zespołach.

  • Osobiste historie – jak bardziej otworzyć się na siebie?
  • Grupowy feedback – budowanie świadomości mocnych i słabych stron zespołu.
  • Profilowanie behawioralne poprzez sprawdzone narzędzia diagnostyczne:
   • DISC,
   • Social Style Model,
   • Insights Discovery,
   • Myers-Briggs Type Indicator – MBTI.

  Moduł 5.
  Zarządzanie konfliktem jako element budowania zaufania.


  Zadaniem tego modułu, jest zbudowanie wśród uczestników świadomości, że konflikt nie musi być czymś złym i niekomfortowym. Dowiedzą się, jak rozpoznać symptomy konfliktu w zespole. Będą potrafili rozróżnić rodzaje konfliktów i zamienić konflikty niepotrzebne na konstruktywne. Nauczą się je rozwiązywać poprzez okazanie zaufania w dobre intencje drugiej strony.

  • Czym jest konflikt w zespole?
  • Symptomy pojawienia się konfliktów.
  • Dynamika rozwoju konfliktu w grupie i indywidualnie.
  • Rodzaje konfliktów – konflikty niepotrzebne i naturalne.
  • Najczęstsze powody konfliktów w zespole.
  • Sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole.

  Moduł 6.
  Zaangażowanie zespołu budowane na zaufaniu.


  Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, jak angażować się w konflikt, aby osiągnąć konsensus dotyczący podejmowania ważnych decyzji, w sytuacji kiedy członkowie zespołu początkowo mają odmienne zdania. Dowiedzą się, jakie są poziomy zaangażowania i jak w prosty i systematyczny sposób budować zaangażowanie członków zespołu.

  • Motywacja a zaangażowanie w zespole - różnice.
  • Poziomy zaangażowania – jak ciągle podsycać ten ogień?
  • 12 czynników budowania zaangażowania zespołu w oparciu o zaufanie.
  • Autodiagnoza – co mnie najbardziej angażuje?

  Moduł 7.
  Budowanie odpowiedzialności w pracy zespołowej.


  Ten moduł porusza rolę brania na siebie odpowiedzialności przez członków zespołu, w wykonywanych zadaniach i projektach.

  • Zdefiniowanie pojęcia „odpowiedzialność” we współpracy członków zespołu.
  • Gdzie ludzie najczęściej lokują odpowiedzialność?
  • Autodiagnoza – lokowanie odpowiedzialności.
  • Jak poprzez budowanie zaufania zachęcić zespoły do brania większej odpowiedzialności?

  Moduł 8.
  Koncentracja na celach zespołu.


  W tym module uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć tzw. efektu silosów, który zakłóca współpracę w wielu firmach. Efekt ten występuje wtedy, gdy firma jest podzielona na niezależne od siebie działy, jednostki biznesowe, odizolowane jedna od drugiej, niczym betonowe silosy. Pracownicy i menedżerowie skupiają się na wynikach swojego działu i nie przejmują się całością biznesu, nie obchodzi ich, co się dalej dzieje z wynikiem ich pracy.

  • Czym są „silosy” w organizacjach?
  • Wpływ budowania zaufania na likwidację “silosów” w firmie.
  • Jak budować większą świadomość wspólnego celu?
  • Efekt „tankowca”- jak zawczasu dostrzec górę lodową, aby uniknąć zderzenia.
  • Misja i wartości jako elementy wspierające świadomość wspólnego celu.

  Method Balance TM

  Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
  Symulacje i case study

  Symulacje i case study

  Gry + Symulacje

  Gry + Symulacje

  Scenki, odgrywanie ról

  Scenki, odgrywanie ról

  Ćwiczenia indywidualne

  Ćwiczenia indywidualne

  Ćwiczenia grupowe

  Ćwiczenia grupowe

  Dyskusje moderowane

  Dyskusje moderowane

  Testy, kwestionariusze

  Testy, kwestionariusze

  Coaching

  Coaching

  Prezentacje

  Prezentacje

  Burza mózgów

  Burza mózgów

  Zadania indywidualne

  Zadania indywidualne

  Informacje dodatkowe

  AGENDA

  Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
  [Online]
  3 dni * 4h - ÷

  Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
  [Warszawa, Kraków, Poznań]
  2 dni * 8h - ÷

  Szkolenia Zamknięte
  [Live Training i Stacjonarne]
  Agenda ustalana indywidualnie

  CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

  • materiały szkoleniowe
  • dyplom ukończenia szkolenia
  • pomoc i konsultacje po szkoleniu
  • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

  • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
  • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
  • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
  • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
  • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
  • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
  • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

  Skontaktuj się z nami

  Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
  by doradzić najlepsze rozwiązania.

  Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

  Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
  lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


  Napisz: