BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikacjęSkuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację - Nagrody

Kod produktu: zmx

szkolenie
Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

Motywacja pracownika we współczesnej rzeczywistości biznesowej jest jednym z najważniejszych elementów, który przyczynia się do sukcesu firmy. Celem szkolenia jest przedstawienie efektywnych technik i zasad motywacji w kontekście zarządzania pracownikiem i komunikacji z nim oraz przećwiczenie ich w praktyce.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania reguł pozytywnej motywacji oraz wypracowania skutecznych motywatorów pozafinansowych. Poznają wspólne obszary zarządzania i motywowania pracownika. Nauczą się również zasad efektywnej komunikacji w procesie motywowania.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

Celem interaktywnego warsztatu będzie nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z motywacją pracowników do swoich obowiązków, poznaniem ich potrzeb oraz określenie poziomu ich dojrzałości zawodowej. Podczas warsztatu jego uczestnicy przeanalizują możliwości i sposoby efektywnego budowania relacji w zespole, relacji wpływających na efekty i jakość codziennej pracy. Poddani zostaną ponadto autoanalizie własnego stylu komunikowania się i współpracy oraz rozwiązywania napięć i nieporozumień w zespole. Proponowane warsztaty i scenariusze działań pozwolą umieścić uczestników w sytuacjach i okolicznościach, które zmuszą ich do działania oraz szybkiej i spontanicznej reakcji. Zadania nastawione będą przede wszystkim na motywację, komunikację, asertywność oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Trener opiekujący się grupą będzie obserwować przebieg zadań i ćwiczeń. Po skończonych aktywnościach przedstawi swoje obserwacje, udzieli informacji zwrotnej, zainspiruje uczestników do wspólnych poszukiwań, najlepszych praktyk, związanych ze skuteczną motywacją i współpracą w zespole.

Program szkolenia

I. „DLACZEGO MAM LEPIEJ PRACOWAĆ?” – DYLEMAT PRACOWNIKA, CZY WYZWANIE DLA MANAGERA?


Wyzwaniem, przed którym staje każdy manager jest zmotywowanie swojego zespołu do pracy – bardziej wydajnej, kreatywnej, skuteczniejszej. Każdy z nas potrzebuje różnego rodzaju motywacji aby zaangażować się w swoją pracę na różnych poziomach. Jakie elementy wpływają na motywację pracownika? Czy pieniądze są dobrym panaceum na wszystko? Takie lub podobne pytania stoją przed większością osób odpowiedzialnych za zespół. Na podstawie ćwiczeń, zdań oraz interaktywnego wykładu uczestnicy zapoznają się z założeniami pozytywnego motywowania swoich pracowników.

 • Czy pieniądze są najważniejszym motywatorem pracownika? Piramida potrzeb A.Maslowa i jej analiza pod kątem poziomów motywacji pracowników.
 • Dwuczynnikowa teoria F.Herzberg’a – prawdziwe i fałszywe motywatory.
 • Sposoby wpływania na zaangażowanie, czyli o skutecznych motywatorach pozafinansowych w specyfice rzeczywistości biznesowej uczestników szkolenia.
 • Co motywuje mój zespół, a co motywuje mnie? Różnice w postrzeganiu motywatorów przez zarządzających i pracowników.
 • Nagradzanie i karanie, czyli o wyższości marchewki nad kijem – teoria E. Aronsona w praktyce.

 

II. DLACZEGO Z NIEKTÓRYMI WSPÓŁPRACOWNIKAMI TRUDNO NAM SIĘ DOGADAĆ?


Postawy i zachowania innego człowieka można analizować i odpowiednio na nie reagować. Określenie, z jakim typem człowieka mamy do czynienia, pozwoli lepiej porozumiewać się z ludźmi, unikać sytuacji konfliktowych. Uczestnicy wypracują typologię osobowościową w oparciu o autotesty, a następnie osobowościową mapę zespołu. Uczestnicy na podstawie doświadczeń stworzą narzędzia pozwalające na skuteczna komunikacją z innymi „typami” współpracowników i nadawanie „na tej samej fali.

 • Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii”? Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu.
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy.
 • Komunikacyjna waluta transferowa. Dostrojenie się, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu.
 • Jak rozpoznawać i właściwie reagować na różne style zachowań?
 • Wprowadzenie do reguły podobieństwa i sympatii - dopasowanie na poziomie słów, na poziomie niewerbalnym oraz na poziomie doświadczeń?
 • Stworzenie banku dobrych praktyk w specyfice pracy uczestników szkolenia.
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, siła słowa, język faktów a język emocji, pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji, zwroty zabezpieczające relacje.
 • Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie.
 • Budowanie komunikacyjnej wiarygodności. Pułapki i dobre praktyki.

 

III. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE – KLUCZEM DO SKUTECZNEJ MOTYWACJI.


Każdy pracownik to osobna historia. Jego osobowości to jedna strona medalu, druga to jego historia w firmie. Doświadczenie, wykształcenie i kompetencje wpływają na jego pozycję w przedsiębiorstwie oraz nastawienie do zadań i samych managerów. Znalezienie klucza do zmotywowania pracownika leży w świadomym zarzadzaniu zespołem, określeniu jego dojrzałości zawodowej i korygowaniu jego postaw dla osiągnięcia celów firmy. Uczestnicy za pomocą ćwiczeń, dyskusji oraz podstaw teoretycznych dowiedzą się o możliwości skutecznego zarządzania pracownikami i wpływania na ich motywację w zależności od stopnia ich dojrzałości zawodowej. Zapoznają się również i przećwiczą zastosowanie narzędzi zarządzania przydatnych przy rozmowach.

 • Zarządzanie sytuacyjne wg K.Blancharda i P.Herseya - czyli jak określić dojrzałość zawodową pracownika, a następnie wykorzystać tą wiedzę do efektywnego motywowania.
 • Generacje pokoleniowe na rynku pracy – ważny aspekt współczesnej motywacji zespołu.
 • Umiejętne wyznaczanie celów – jako narzędzie do motywowania pracowników, metoda GROW.
 • Expose jako narzędzie do modelowania postaw pracowniczych.
 • Skuteczna informacja zwrotna – jak ją stworzyć i wygłaszać aby przyniosła najlepsze efekty.
 • Piramida interwencji managera. Stopniowanie swoich reakcji i oczekiwań przez świadomego lidera.
 • Cykl dyscyplinujący pracownika jako narzędzie pozwalające na odpowiednie reagowanie managera na trudne sytuacje.

 

IV. COŚ O SZTUCE BYCIA ASERTYWNYM. MOJA ŚWIADOMOŚĆ I POSTAWA.


Asertywność kojarzy nam się najczęściej z umiejętnym mówieniem „NIE”. To tylko niewielka część prawdy. Zadaniem każdego managera realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki asertywnego komikowania się, w oparciu o symulacje i case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji.

 • Czy jestem asertywny? – rozpoznanie własnej mapy zachowań. Identyfikacja głównych blokad asertywności.
 • Najpierw profilaktyka, potem gaszenie pożarów. Strategie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Model Harrisa. Elementy analizy transakcyjnej w relacjach pomiędzy współpracownikami. Jak zrozumieć tę grę?

 

W trakcie symulacji uczestnicy przećwiczą i poznają praktyczne techniki rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacją i zrozumieją znaczenie asertywności jako alternatywę dla zachowań agresywnych lub ucieczkowych. W trakcie ćwiczeń poznają własne reakcje i określą swój styl współpracy w oparciu o reakcje asertywne.

 • Nierealne żądania. Obrona przed, szantażem manipulacją i agresją. Jak skutecznie kontrolować rozmowę? Asertywna komunikacja bez nieporozumień.
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych w relacjach i specyfice firm uczestników szkolenia.
 • Tworzenie obszarów porozumienia. Pomiędzy współpracą, kompromisem a uleganiem. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.

 

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: