BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie konfliktemZarządzanie konfliktem - Nagrody

Kod produktu: zkn

szkolenie
Zarządzanie konfliktem

Konstruktywne rozwiązania

Jak zarządzać konfliktem, by wyciągnąć z niego pozytywy i rozwiązać go w sposób konstruktywny, satysfakcjonujący wszystkie strony?

Zarządzanie konfliktem to warsztat oparty przede wszystkim o doświadczenie i refleksje, gry, case study, dyskusje moderowane oraz burze mózgów.

Dzięki warsztatowi będziesz mieć okazję przyjrzeć się konfliktowi w zespole, a w symulowanych sytuacjach również bezpośrednio w nim uczestniczyć.

Na bazie wypracowanych doświadczeń otrzymasz gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wdrożyć w swoich zespołach.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH


Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poznają swoje postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • zdiagnozują przyczyny powstawania konfliktów w zespole
 • wypracują efektywne strategie i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • zmierzą się z zarządzaniem w współpracą z "trudnymi" pracownikami
 • poznają i zastosują narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”, zwłaszcza w pierwszej fazie konfliktu
 • wzrośnie ich satysfakcja i motywacja w wyniku nie poddawania się manipulacjom ze strony uczestników konfliktu
 • poznają zasady przejęcia subtelnej kontroli nad rozmową / dyskusją w sytuacji konfliktowej, by jej nie eskalować
 • wymienią doświadczenia i stworzą bank dobrych praktyk

Program szkolenia

I. ISTOTA KONFLIKTU W ORGANIZACJI


W pierwszym module uczestnicy zostaną wprowadzeni w symulowany „obszar” konfliktu w organizacji. Na bazie gry, case study i dyskusji moderowanych uświadomią sobie normalność zjawiska, podzielą się własnymi doświadczeniami w odniesieniu do konfliktu, wielorakością punktów widzenia na konflikt, nauczą się definiować obszary konfliktu.

 • Czym jest konflikt? Powszechność zjawiska i jego charakterystyka we współczesnej firmie.
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Pomiędzy zależnością, niezależnością a współzależnością. Współczesna gospodarka a konflikt w organizacji.
 • Uwarunkowania rynku o wysokiej konkurencyjności. Współodpowiedzialność za biznes Klienta.
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów?

II. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ZESPOLE


Czy tego chcemy, czy nie… musimy sobie zdać sprawę, że nie ma działalności ludzkiej, która może rozwijać się w sposób bezkonfliktowy. Konflikt w organizacji może wynikać z wielu przyczyn:
z podziału pracy i obowiązków, z rzadkości występowania zasobów, które mamy do podziału, z dynamiki rynku i zmian zachodzącym w obecnym świecie, a także z błędów w kierowaniu pracownikami, z różnicy ich interesów, celów, do których ludzie dążą. W oparciu o materiał filmowy, kwestionariusze i testy uczestnicy przekonają się, że konflikt jest często wynikiem niezrozumienia innych ludzi, braku właściwych informacji, nieprecyzyjnych danych lub błędnej interpretacji faktów.

 • Subiektywne źródła konfliktów w zespole: postawy, zachowania, cele, oczekiwania, doświadczenie, odmienność procesów postrzegania.
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych. Konflikty pozorne i rzeczywiste.
 • Autoanaliza. Moje strategie i metody rozwiązywania konfliktów. Proces konfliktotwórczy.
 • Dynamika przebiegu. Aktorzy i przedmiot konfliktu. Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych.

III. KOMU UFAMY. BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ


Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. W dobie XXI wieku nabiera ona szczególnego znaczenia. Rolą managera / pracownika jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. Uczestnicy na bazie ćwiczeń indywidualnych i grupowych a także symulacji wypracują metodę dopasowywania komunikatów do odbiorcy i minimalizowania ryzyka występowania nieporozumień i błędów związanych z odmiennymi stylami komunikowania się, które są częsta przyczyna tzw. konfliktów interpersonalnych.

 • Najważniejsza profilaktyka. Podstawy dobrej komunikacji w zespole.
 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami. Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie.
 • Jak nie popełniać błędów? Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, siła słowa, język faktów a język emocji.
 • Narzędzie kontroli nad procesem komunikacji.
 • Wyłączanie alarmów, czyli „nadawanie na tej samej fali”. Wprowadzenie do reguły podobieństwa i sympatii.
 • Elementy wywierania wpływu. Taktyki radzenia sobie z manipulacją podczas konfliktu.

IV. ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE ZESPOŁOWEJ


Zadaniem managera, ale także poszczególnego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki motywowania współpracowników do lepszej realizacji celów, w oparciu o case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji (istotną zwłaszcza w sytuacji konfliktowej) wypracują metodę skutecznego instruktażu.

 • Przeprawa przez rzekę - gra symulacyjna.
 • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Pomiędzy uległością a agresją. Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności w konflikcie.
 • Asertywna odmowa. Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
 • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania.

V. PROWADZENIE SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZEBRAŃ W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ


Celem modułu będzie – na bazie konkretnych case’ów i scenek - nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w relacji ja - zespół . Na bazie tych doświadczeń w podsumowania warsztatu zostanie opracowana całościowa metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Nowoczesne metody internalizacji pracowników z celami zespołu / firmy.
 • Narzędzia i metody prowadzenia dyskusji w sporze.
 • Efektywne modele prowadzenia rozmowy z pracownikiem / współpracownikiem w konflikcie:
  • Oddzielenie ludzi od problemów.
  • Koncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach.
  • Szukanie wielu możliwych rozwiązań satysfakcjonujących obydwie strony.
  • Stosowanie obiektywnych kryteriów w rozmowach.
 • Elementy negocjacji i mediacji w konflikcie.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: