Kontakt

Szkolenie Zarządzanie konfliktemZarządzanie konfliktem - Nagrody
Kod produktu: zkn

szkolenie
Zarządzanie konfliktem

Konstruktywne rozwiązania

Jak zarządzać konfliktem, by wyciągnąć z niego pozytywy i rozwiązać go w sposób konstruktywny, satysfakcjonujący wszystkie strony?

Zarządzanie konfliktem to warsztat oparty przede wszystkim o doświadczenie i refleksje, gry, case study, dyskusje moderowane oraz burze mózgów.

Dzięki warsztatowi będziesz mieć okazję przyjrzeć się konfliktowi w zespole, a w symulowanych sytuacjach również bezpośrednio w nim uczestniczyć.

Na bazie wypracowanych doświadczeń otrzymasz gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wdrożyć w swoich zespołach.

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

9 970 PLN netto

Kontakt

Opis szkolenia

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH


Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poznają swoje postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • zdiagnozują przyczyny powstawania konfliktów w zespole
 • wypracują efektywne strategie i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • zmierzą się z zarządzaniem w współpracą z "trudnymi" pracownikami
 • poznają i zastosują narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”, zwłaszcza w pierwszej fazie konfliktu
 • wzrośnie ich satysfakcja i motywacja w wyniku nie poddawania się manipulacjom ze strony uczestników konfliktu
 • poznają zasady przejęcia subtelnej kontroli nad rozmową / dyskusją w sytuacji konfliktowej, by jej nie eskalować
 • wymienią doświadczenia i stworzą bank dobrych praktyk

Program szkolenia

I. ISTOTA KONFLIKTU W ORGANIZACJI


W pierwszym module uczestnicy zostaną wprowadzeni w symulowany „obszar” konfliktu w organizacji. Na bazie gry, case study i dyskusji moderowanych uświadomią sobie normalność zjawiska, podzielą się własnymi doświadczeniami w odniesieniu do konfliktu, wielorakością punktów widzenia na konflikt, nauczą się definiować obszary konfliktu.

 • Czym jest konflikt? Powszechność zjawiska i jego charakterystyka we współczesnej firmie.
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Pomiędzy zależnością, niezależnością a współzależnością. Współczesna gospodarka a konflikt w organizacji.
 • Uwarunkowania rynku o wysokiej konkurencyjności. Współodpowiedzialność za biznes Klienta.
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów?

II. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ZESPOLE


Czy tego chcemy, czy nie… musimy sobie zdać sprawę, że nie ma działalności ludzkiej, która może rozwijać się w sposób bezkonfliktowy. Konflikt w organizacji może wynikać z wielu przyczyn:
z podziału pracy i obowiązków, z rzadkości występowania zasobów, które mamy do podziału, z dynamiki rynku i zmian zachodzącym w obecnym świecie, a także z błędów w kierowaniu pracownikami, z różnicy ich interesów, celów, do których ludzie dążą. W oparciu o materiał filmowy, kwestionariusze i testy uczestnicy przekonają się, że konflikt jest często wynikiem niezrozumienia innych ludzi, braku właściwych informacji, nieprecyzyjnych danych lub błędnej interpretacji faktów.

 • Subiektywne źródła konfliktów w zespole: postawy, zachowania, cele, oczekiwania, doświadczenie, odmienność procesów postrzegania.
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych. Konflikty pozorne i rzeczywiste.
 • Autoanaliza. Moje strategie i metody rozwiązywania konfliktów. Proces konfliktotwórczy.
 • Dynamika przebiegu. Aktorzy i przedmiot konfliktu. Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych.

III. KOMU UFAMY. BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ


Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. W dobie XXI wieku nabiera ona szczególnego znaczenia. Rolą managera / pracownika jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. Uczestnicy na bazie ćwiczeń indywidualnych i grupowych a także symulacji wypracują metodę dopasowywania komunikatów do odbiorcy i minimalizowania ryzyka występowania nieporozumień i błędów związanych z odmiennymi stylami komunikowania się, które są częsta przyczyna tzw. konfliktów interpersonalnych.

 • Najważniejsza profilaktyka. Podstawy dobrej komunikacji w zespole.
 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami. Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie.
 • Jak nie popełniać błędów? Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, siła słowa, język faktów a język emocji.
 • Narzędzie kontroli nad procesem komunikacji.
 • Wyłączanie alarmów, czyli „nadawanie na tej samej fali”. Wprowadzenie do reguły podobieństwa i sympatii.
 • Elementy wywierania wpływu. Taktyki radzenia sobie z manipulacją podczas konfliktu.

IV. ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE ZESPOŁOWEJ


Zadaniem managera, ale także poszczególnego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki motywowania współpracowników do lepszej realizacji celów, w oparciu o case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji (istotną zwłaszcza w sytuacji konfliktowej) wypracują metodę skutecznego instruktażu.

 • Przeprawa przez rzekę - gra symulacyjna.
 • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Pomiędzy uległością a agresją. Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności w konflikcie.
 • Asertywna odmowa. Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
 • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania.

V. PROWADZENIE SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZEBRAŃ W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ


Celem modułu będzie – na bazie konkretnych case’ów i scenek - nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w relacji ja - zespół . Na bazie tych doświadczeń w podsumowania warsztatu zostanie opracowana całościowa metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Nowoczesne metody internalizacji pracowników z celami zespołu / firmy.
 • Narzędzia i metody prowadzenia dyskusji w sporze.
 • Efektywne modele prowadzenia rozmowy z pracownikiem / współpracownikiem w konflikcie:
  • Oddzielenie ludzi od problemów.
  • Koncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach.
  • Szukanie wielu możliwych rozwiązań satysfakcjonujących obydwie strony.
  • Stosowanie obiektywnych kryteriów w rozmowach.
 • Elementy negocjacji i mediacji w konflikcie.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)