BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Coaching dla managerówCoaching dla managerów - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: zcm

szkolenie
Coaching dla managerów

Coaching jako narzędzie rozwijające potencjał pracowników


Pojęcie coachingu ma rodowód sportowy. Zadaniem Trenera jest przede wszystkim obserwować i motywować zawodników do lepszej pracy i osiągania doskonałych wyników, a w konsekwencji wspólnie wypracowywać sposoby dochodzenia do sukcesu.

W biznesie coaching to długoterminowy proces, który służy wyznaczaniu kierunku rozwoju pracownika oraz motywowaniu go do pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności. Menedżer - Coach pomaga skoncentrować się na określonych celach firmy pomagając pracownikowi stawiać nowe wyzwania i cele.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


Prawidłowa realizacja procesu coachingu wymaga sporych umiejętności. Warsztat umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wdrażaniem elementów coachingu w organizacji, zrozumieniem i prawidłowym wykorzystaniem narzędzi coachingowych w zarządzaniu, podniesieniem kwalifikacji sprzyjających budowaniu satysfakcjonujących relacji z podwładnymi. Wymagać to będzie rozpoznania potencjału pracownika, przeprowadzenia efektywnej rozmowy - „sesji” oraz wzmacniania prawidłowych zachowań.

Program szkolenia


I. COACHING W RĘKACH MENEDŻERA


Coaching to nie tylko metoda - to we współczesnej organizacji opartej na wiedzy postawa zarządzania. W pierwszym module warsztatu uczestnicy zdefiniują pojęcie coachingu w ich organizacji oraz wyzwania jakie stoją przed menadżerem w roli coacha.

 • „Co jest dla mnie ważne….” - ćwiczenie – energizer:
  • Nawiązanie do obserwacji i słuchania jako podstawowego narzędzia w coachingu.
 • Czym jest, a czym nie jest coaching? Warunki powodzenia coachingowego stylu zarządzania w firmie, organizacji.
 • Coaching a inne formy rozwoju pracownika - dyskusja moderowana.
 • Rola coachingu w organizacji. Mity, fakty, dobre praktyki.
 • Rola menedżera a pozycja coacha - zmiana perspektywy. Fragment filmu.
 • Menedżer coachem – omówienie filmu:
  • Ustalenie jasnych kryteriów i sposobów realizacji coachingu.
  • Źródła informacji o lukach kompetencyjnych i obszarach do rozwoju.

II. MENEDŻER STAJE SIĘ COACHEM


Ten moduł poświęcony jest procesowi stawania się coachem w organizacji. Uczestnicy pracują nad umiejętnościami niezbędnymi w zarządzaniu przez coaching, ale przede wszystkich mierzą się ze zmianą perspektywy oraz postawy. Wypracowują listę mocnych pytań oraz ćwiczą słuchanie na trzech poziomach. Poznają również narzędzia, które mogą być pomocne w słuchaniu.

 • Kompetencje skutecznego coacha:
  • Autoanaliza umiejętności - ćwiczenie indywidualne.
 • Podstawowe zadania coacha w firmie, organizacji:
  • Wypracowanie skutecznego sposobu na komunikowania pracownikom procesu coachingu i jego roli w organizacji.
 • Budowanie partnerskiej relacji:
  • Narzędzia komunikacyjne w procesie coachingu budujące efektywną relację przełożony – podwładny.
 • Gra – „Złamana zapałka” – uświadomienie roli pytań w coachingu.
 • Warsztat umiejętności:
  • Efektywna komunikacja w praktyce.
  • Mocne pytania – scenka.

III. COACHING JAKO PROCES - OD UŚWIADOMIENIA DO ZMIANY


Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności wymaga aktywności uczącego się. Nie jest możliwe „bycie rozwijanym”. Odpowiedzialność za efekty powinna być zawsze po stronie pracownika.

Coach powinien zadbać o to, by pracownik widział korzyści, które przyniesie opanowanie określonej umiejętności… i straty, którą poniesie pozostając na aktualnym poziomie kompetencji.

 • Schemat procesu coachingu – charakterystyka faz i kastomizacja działań do realiów firmy:
  • Analiza
  • Plan
  • Wdrożenie
  • Ocena
 • Struktura rozmowy coachingowej - przebieg sesji z pracownikiem:
  • Przygotowania do rozmowy – praca w parach.
  • 4 krokowy model realizacji rozmowy – od celu do action planu.
  • Praca w grupach - identyfikacja pomocnych pytań.

IV. EFEKTYWNA ROZMOWA COACHINGOWA


Praktyka czyni mistrza. W tej części szkolenia na bazie przygotowanego scenariusza rozmowy coachingowej uczestnicy w parach ćwiczą nowe umiejętności przygotowując się do prowadzenia rozmów coachingowych z pracownikami.

 • Realizacja rozmowy - „sesji” coachingowej z pracownikiem:
  • Ćwiczenie wypracowanego modelu w praktyce. Scenki w parach:
   • Coach i pracownik wspólnie określają cel spotkania. Cel może wynikać z ustalonego wcześniej zadania rozwojowego, może też być określony na bazie problemu zgłoszonego przez coacha lub pracownika.
   • Coach i pracownik na bazie dokonanych wcześniej obserwacji zachowań pracownika określają poziom realizacji celu: elementy (zachowania) pożądane i do poprawy.
   • Coach i pracownik wspólnie określają potrzeby zmian oraz to jaki powinien być ich zakres i jakimi metodami ma być realizowany.
   • Coach i pracownik umawiają się na wykonanie zadania, Tworzenie action – planu, ustalenie wskaźników efektywności i kroków jego realizacji.
  • Informacja zwrotna trenera i uczestników.
  • Tworzenie banku dobrych praktyk na realizację efektywnego coachingu menedżerskiego.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Wykład

Wykład

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: