BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce - stopień IRachunkowość zarządcza i controlling w praktyce - stopień I - Nagrody

Kod produktu:

szkolenie
Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce - stopień I

czyli jak wykorzystać informacje z rachunkowości na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych

 

Rachunkowość zarządcza to obszar rachunkowości, który zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretowaniem informacji zarówno finansowych, jak i niefinansowych.
 
W odróżnieniu od rachunkowości finansowej rachunkowość zarządcza jest projektowana w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, ma bowiem zapewnić odpowiedź na potrzeby informacyjne kierowników i menedżerów różnych szczebli. W ramach rachunkowości zarządczej oferuje się wiele analiz i kalkulacji, które dotyczą badania rentowności przedsiębiorstwa, informacji o kosztach produktów, cen sprzedaży oraz specyficznych problemów, takich jak kształtowanie optymalnej struktury sprzedaży ze względu na zysk. Controlling stanowi instrument zarządzania, który wykorzystuje bazę informacyjną rachunkowości zarządczej i służy zwiększaniu efektywności podmiotów gospodarczych. 
 
Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafić przetwarzać i analizować informacje o kosztach i wynikach po to, aby wspomagać podejmowanie decyzji, które mogą zapewnić przedsiębiorstwu przetrwanie, rozwój i kreowanie wartości.
 

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do controllingu i rachunkowości zarządczej:


 • Istota funkcjonowania controllingu w firmie
 • Cele i zadania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie – w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa?
 • Operacyjne i strategiczne podejście do controllingu finansowego – budowa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie w oparciu o dane z rachunkowości

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności:


 • Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
 • Analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i produkcji wpływają na koszty operacyjne

3. System rachunku kosztów i jego znaczenie:


 • Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy, jak można sterować wynikiem za pomocą zapasów
 • Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów, usług).

4. Zastosowanie analizy koszt-wolumen-zysk w controllingu:


 • Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku
 • badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować
 • wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego
 • wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności

5. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji:


 • Optymalna struktura produkcji – jakie asortymenty wyrobów oferować i w jakich ilościach, aby najwięcej zarobić
 • Kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach
 • Decyzje typu „make or buy” – czy opłaca się wytwarzać czy kupować dany komponent
 • Decyzje związane z typem produkcji – jak wybrać optymalny sposób wytwarzania lub świadczenia usług
 • Decyzje typu „wytwarzać dalej czy zaprzestać” – co się bardziej opłaca

6. Projektowanie controllingu i rachunkowości zarządczej:


 • kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
 • ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji
 • proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
 • budżetowanie operacyjne i finansowe,
 • konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Wykład

Wykład

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: