BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień IZarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień I - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu:

szkolenie
Zarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień I

Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

 

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.
 

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:


- zrozumieć w jaki sposób realizacja projektów inwestycyjnych jest połączona z zarządzaniem finansami firmy i jej ogólną kondycją finansową,
- poznać główne narzędzia dzięki którym będą w stanie samodzielnie ocenić ogólną kondycję finansową firmy oraz atrakcyjność i realność planowanych projektów inwestycyjnych,
- poznać obszar współfinansowania realizacji projektów inwestycyjnych z środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami

 

- główne cele i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

- podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami

- najważniejsze instrumenty i cele zarządzania finansami

- zewnętrzne uwarunkowania podejmowania decyzji finansowych

- sposoby mierzenia stopnia realizacji celów finansowych

2. Analiza sprawozdania finansowego

 

- rola i cele sprawozdania finansowego

- analiza: bilansu; rachunku zysków i strat; przepływów finansowych; informacji dodatkowej

- wpływ operacji gospodarczych na zawartość sprawozdania finansowego

Zadanie praktyczne: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy sprawozdania finansowego.

3. Wskaźniki finansowe w zarządzaniu finansami

 

- omówienie i dobór właściwych wskaźników finansowych

- obliczanie wskaźników finansowych

- interpretacja wskaźników finansowych

- podejmowanie decyzji finansowych w oparciu o wskaźniki finansowe

Zadanie praktyczne: Wyliczenie wybranych wskaźników finansowych oraz ich interpretacja.

4. Realizacja projektów inwestycyjnych

 

- kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

- zasady opracowywania biznesplanó

- źródła finansowania projektów inwestycyjnych

- ocena atrakcyjności projektów inwestycyjnych

- ocena realności realizacji projektów inwestycyjnych

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowego projektu inwestycyjnego.

5. Rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym

 

- podstawowe zasady korzystania z dotacji Unii Europejskiej

- korzyści z współfinansowania inwestycji środkami Unii Europejskiej

- opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego

- prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie

- realizacja projektu inwestycyjnego

- rozliczenie projektu inwestycyjnego

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji Unii Europejskiej.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Wykład

Wykład

Prezentacje

Prezentacje

Demonstracje

Demonstracje

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Jedną z wartości szkolenia będzie jego interaktywna forma oparta głównie o zajęcia warsztatowe, z wykorzystaniem: - prezentacji multimedialnej, - dyskusji uczestników, - rozwiązywania przykładowych zadań trenera na flipcharcie, - analizy przykładowych zadań zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: