Kontakt

Zarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień I Zarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień I Zarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień I
Kod produktu:

Zarządzanie finansami dla niefinansistów - stopień I

Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

 

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu

Opis szkolenia

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.
 

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:


- zrozumieć w jaki sposób realizacja projektów inwestycyjnych jest połączona z zarządzaniem finansami firmy i jej ogólną kondycją finansową,
- poznać główne narzędzia dzięki którym będą w stanie samodzielnie ocenić ogólną kondycję finansową firmy oraz atrakcyjność i realność planowanych projektów inwestycyjnych,
- poznać obszar współfinansowania realizacji projektów inwestycyjnych z środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami

 

- główne cele i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

- podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami

- najważniejsze instrumenty i cele zarządzania finansami

- zewnętrzne uwarunkowania podejmowania decyzji finansowych

- sposoby mierzenia stopnia realizacji celów finansowych

2. Analiza sprawozdania finansowego

 

- rola i cele sprawozdania finansowego

- analiza: bilansu; rachunku zysków i strat; przepływów finansowych; informacji dodatkowej

- wpływ operacji gospodarczych na zawartość sprawozdania finansowego

Zadanie praktyczne: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy sprawozdania finansowego.

3. Wskaźniki finansowe w zarządzaniu finansami

 

- omówienie i dobór właściwych wskaźników finansowych

- obliczanie wskaźników finansowych

- interpretacja wskaźników finansowych

- podejmowanie decyzji finansowych w oparciu o wskaźniki finansowe

Zadanie praktyczne: Wyliczenie wybranych wskaźników finansowych oraz ich interpretacja.

4. Realizacja projektów inwestycyjnych

 

- kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

- zasady opracowywania biznesplanó

- źródła finansowania projektów inwestycyjnych

- ocena atrakcyjności projektów inwestycyjnych

- ocena realności realizacji projektów inwestycyjnych

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowego projektu inwestycyjnego.

5. Rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym

 

- podstawowe zasady korzystania z dotacji Unii Europejskiej

- korzyści z współfinansowania inwestycji środkami Unii Europejskiej

- opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego

- prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie

- realizacja projektu inwestycyjnego

- rozliczenie projektu inwestycyjnego

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe


Agenda:
Dzień 1 - 
Godziny:  10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 - 
Godziny:  09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 12 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje również:
- obiady
- przerwy kawowe
- materiały szkoleniowe
- skrypt
- dyplom ukończenia szkolenia
- pomoc i konsultacje po szkoleniu

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Wykład
Wykład
Prezentacje
Prezentacje
Demonstracje
Demonstracje
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne
Jedną z wartości szkolenia będzie jego interaktywna forma oparta głównie o zajęcia warsztatowe, z wykorzystaniem: - prezentacji multimedialnej, - dyskusji uczestników, - rozwiązywania przykładowych zadań trenera na flipcharcie, - analizy przykładowych zadań zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)