BERNDSON Szkolenia
Szkolenie HR Business PartnerHR Business Partner - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: hbp

szkolenie
HR Business Partner


Masz misję. Twoim celem jest rozwój pracowników. Dobrze wiesz, że to ludzie są najważniejszym zasobem.

Mimo doświadczenia w branży HR, wciąż barierą w realizacji Twoich celów jest… brak zrozumienia.
Język biznesu to: konkret… cyferki i nastawienie na zysk.

Jak połączyć misję z biznesem i znaleźć płaszczyznę porozumienia? Poznaj narzędzia, dzięki którym zostaniesz doceniony nie tylko jako HR-owiec, ale także jako Partner Biznesowy.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia


KORZYŚCI

 • Zrozumiesz rolę, funkcję i odpowiedzialności stanowiska HRBP w organizacji.
 • Poznasz oczekiwania biznesu wobec HRBP oraz modele funkcjonowania struktur HRBP w organizacjach, a także metody mierzenia efektywności biznesowej działań HRBP
 • Odkryjesz sprawdzone rozwiązania rynkowe i zasady profesjonalnego partnerstwa w biznesie.
 • Zdobędziesz doświadczenie (dzięki analizie konkretnych przypadków, pracy grupowej i indywidualnej oraz odgrywaniu ról).
 • Będziesz mieć okazję do autoanalizy własnych kompetencji w kontekście wymagań stawianych profesjonalnym HRBP.

PYTANIA

 • Czy będę dobrym HRBP?
 • Jakie są główne oczekiwania biznesu względem HRBP?
 • Czy Twoja organizacja jest gotowa do wprowadzenia funkcji HRBP?
 • Jak zapewnić i zmierzyć skuteczność procesu rekrutacji?
 • Czy warto wdrażać programy zarządzania talentami i programy sukcesji?
 • Jakie są źródła efektywności Pracowników?

Program szkolenia


MODUŁ I - MODEL HRBP

 • Wprowadzenie:
  • Quo Vadis HR? – ewolucja i wyzwania dla HR na obecnym rynku pracy.
  • Jakie są główne oczekiwania biznesu względem HRBP? – badania rynkowe.
  • Główni interesariusze i kluczowe zadania dla HRBP.
  • Czy Twoja organizacja jest gotowa do wprowadzenia funkcji HRBP? – analiza szans i zagrożeń.
  • HRBP w roli eksperta, partnera, rzecznika, menedżera – zadania i wyzwania.
  • Model D. Ulricha – rozwiązania strukturalne, podział ról i zadań między HR a HRBP.
  • Gdzie szukać wartości dodanej funkcji HRBP - zadania i odpowiedzialność HRBP we wdrażaniu rozwiązań HRowych w firmie.
  • Praktyki rynkowe wdrożenia i funkcjonowania modelu HRBP w organizacjach.
  • Współpraca HRBP z menedżerami w zakresie doradztwa strategicznego i operacyjnego.
  • Jak mierzyć wartość rozwiązań HR dla biznesu – przykłady KPI dla HRBP.
  • Czy będę dobrym HRBP? – kluczowe kompetencje dla roli.
  • Modelowe ścieżki karier na stanowiska HR Business Partnerów.

Metody i narzędzia szkoleniowe: studium przypadku (case study), gra szkoleniowa, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusja moderowana, testy i kwestionariusze, prezentacje, interaktywne, mini-wykłady, praca w zespołach i wypracowywanie rozwiązań, analiza przykładów rynkowych.


MODUŁ II – JAK HRPB TWORZY WARTOŚĆ DODANĄ DLA BIZNESU?


Korzyści dla uczestników: zapoznanie się z rolą i odpowiedzialnością HRBP w kluczowych dla efektywności organizacji procesach biznesowych: staffingu, zarządzaniu efektywnością i rozwojem pracowników. Nauczenie się profesjonalnej współpracy z biznesem w tych obszarach, opartych na realnych potrzebach biznesowych i wskaźnikach efektywności. Wypracowanie map procesów i konkretnych rozwiązań, do zastosowania w realiach swoich firm. Poznanie narzędzi i sprawdzonych rynkowych rozwiązań w tych obszarach.

 • Wyzwanie pierwsze - staffing:
  • Rola i zadania HRBP w obszarze zapewnienia najlepszych Pracowników w organizacji.
  • Jak zapewnić i zmierzyć skuteczność procesu rekrutacji?
  • Rotacja pracowników – problem czy dobrodziejstwo organizacji?
  • Employer Branding i Candidate Experience – ważne zadania dla HRBP.
  • Czy warto wdrażać programy zarządzania talentami i programy sukcesji? – zagrożenia i realne korzyści dla biznesu.
 • Wyzwanie drugie – zarządzanie efektywnością Pracowników:
  • Paradygmat efektywności: czym jest efektywność i czy da się ją zmierzyć na każdym stanowisku?
  • Wskaźniki efektywności dla zadań ilościowych i jakościowych.
  • Jakie są źródła efektywności Pracowników? – model systemowy.
  • Rola HRBP w zarządzaniu efektywnością Pracowników.
  • Systemy ZZL a efektywność – wady i zalety stosowanych rozwiązań (Performance Management, SOOP, MBO).
 • Wyzwanie trzecie – zarządzanie rozwojem Pracowników:
  • Działania szkoleniowo-rozwojowe - jak sprawić, aby były inwestycją a nie kosztem dla organizacji?
  • Efektywność szkoleniowa – o co musi zadbać HRBP planując działania rozwojowe?
  • Formułowanie celu szkoleniowego - cztery poziomy wymaganych efektów wg. modelu D. Kirpatrick’a.
  • Transfer wiedzy do organizacji – narzędzia i rola HRBP.
  • Metody pomiaru efektywności szkoleniowej.
  • Mapa procesu efektywnego szkolenia.

Metody i narzędzia szkoleniowe: studium przypadku (case study), gra szkoleniowa, symulacja, odgrywanie ról, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusja moderowana, prezentacje, burza mózgów, zadania interaktywne, mini-wykłady, praca w zespołach i wypracowywanie rozwiązań, analiza przykładów rynkowych.


MODUŁ III – ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM


Korzyści dla uczestników: poznanie zasad i przećwiczenie metod ułatwiających efektywną współpracę z biznesem i faktyczne wspieranie realizacji celów organizacji, nabycie umiejętności stosowania modelu HPI w praktyce zarządzania procesami HRowymi oraz zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zarzadzanie zmianą zgodnie z modelem Agile HR.

 • Partnerstwo w biznesie - zasady efektywnej współpracy strategicznej i operacyjnej.
 • Rozumienie biznesu podstawą działań HR Business Partnerów – niezbędny zakres informacji o organizacji.
 • Evidence Based HRM podstawą decyzji biznesowych HRBP.
 • Model HPI w rękach HRBP – cykl zarządczy skierowany na efekty.
 • Stymulowanie zmiany i zwinne zarządzanie zmianą w organizacji - podstawową rolą każdego HRBP.

Metody i narzędzia szkoleniowe: studium przypadku (case study), gra szkoleniowa, symulacja, odgrywanie ról, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusja moderowana, mini-wykłady, praca w zespołach i wypracowywanie rozwiązań, analiza przykładów rynkowych.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: