BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Ocena efektywności szkoleńOcena efektywności szkoleń - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu:

szkolenie
Ocena efektywności szkoleń

Czyli jak badać efektywność projektów rozwojowych i dbać, aby przynosiły wartość organizacji

Produkt udoskonali Twoje umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji procesu oceny efektywności szkoleń. Poznasz jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa. Dowiesz się, w jaki sposób dobierać narzędzia, metody i wskaźniki oraz poznasz najczęściej stosowane spośród nich. Nauczysz się, w jaki sposób analizować zebrane dane, jak liczyć wskaźnik ROI szkolenia oraz w jaki sposób prezentować otrzymane wyniki i wnioski.

 
 
 
 

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia

Jak sprawdzić czy szkolenie przyniesie korzyści organizacji jeszcze przed jego rozpoczęciem? Jak zadbać o to, aby szkolenia związane były z celami biznesowymi organizacji? Jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa? Jak wybrać metody i wskaźniki? Jak zbierać i analizować dane? Kogo zaangażować w proces oceny? Na te pytania odpowiada szkolenie.

16 godzin szkolenia skoncentrowanego na ocenie efektywności pozwala na wykorzystanie wielu interaktywnych metod , w tym na zajęcia warsztatowe poświęcone projektowaniu konkretnych narzędzi oraz analizowanie przypadków pokazujących kontekst i zasady prowadzenia ewaluacji szkoleń.

Korzyści ze szkolenia:
- umiejętność oceny przed rozpoczęciem projektu, czy warto go realizować (ewaluacja ex ante)
- umiejętność oceny po realizacji projektu w jakim stopniu zrealizował on założone cele (ewaluacja ex post)
- umiejętność przygotowania narzędzi do zebrania potrzebnych danych i dokonania analizy uzyskanych wyników
- poznanie 4 grup metod stosowanych w badaniu efektywności szkoleń,
- określanie wskaźników i antywskaźników
- umiejętność przygotowania ankiety reakcji i następczej,
- umiejętność posługiwania się arkuszami obserwacji
- umiejętność weryfikacji testów wiedzy,
- poznanie zasad obliczania zwrotu z inwestycji (ROI),
- poznanie zasad przygotowywania raportów z badan i wykorzystywania ich w organizacji.

Program szkolenia

Dzień 1. szkolenia


1. Wprowadzenie

 • przedstawienie się trenera i uczestników
 • przedstawienie celu i programu szkolenia
 • zasady pracy
 • oczekiwania uczestników

2. Ocena efektywności szkoleń – definicje, cele i modele

 • Ewaluacja i walidacja szkoleń
 • Kryteria ewaluacji
 • Cele i rodzaje ewaluacji
 • Ewaluacja jako proces
 • Modele oceny efektywności szkoleń

3. Ewaluacja wstępna (ex ante)

 • Matryca projektu rozwojowego
 • Drzewo problemów i drzewo celów
 • Weryfikacja badania potrzeb szkoleniowych
 • Weryfikacja celów
 • Cele szkoleniowe a cele biznesowe

4. Metody i wskaźniki w ocenie efektywności szkoleń

 • Wskaźniki i antywskaźniki
 • Źródła wskaźników
 • Metody badawcze
 • Kryteria doboru metod
 • Zasada triangulacji
 • Etyka prowadzenia badań
 • Etyka analizy danych

5. Ocena reakcji na szkolenie

 • Ankieta jako narzędzie badawcze
 • Ankieta oceny szkolenia

Dzień 2. szkolenia


6. Testy wiedzy i umiejętności

 • Konstrukcja testów wiedzy
 • Pre - i post -testy
 • Zasady budowania pytań
 • Badanie przyrostu umiejętności
 • Obserwacja jako metoda badawcza

7. Pomiar zmiany zachowań po szkoleniu

 • Ankieta następcza
 • Plany wdrożeniowe
 • Zasady prowadzenia obserwacji
 • Listy sprawdzające
 • Konstruowanie kwestionariusza następczego
 • Wywiady indywidualne i grupowe
 • Przygotowywanie i prowadzenie wywiadu zogniskowanego

8. Obliczanie ROI szkolenia

 • Wskaźniki zwrotu z inwestycji
 • Metodologia obliczania zwrotu z inwestycji (roi)
 • Metody wyodrębniania wyników
 • Obliczanie kosztów

9. Analiza i raportowanie wyników badań

 • Podstawy wnioskowania statystycznego
 • Analiza danych z ankiet
 • Analiza danych z wywiadów
 • Analiza wyników testów
 • Analiza wyników obserwacji
 • Przygotowywanie raportów
 • Zasady informowania o wynikach

10. Zakończenie

 • Podsumowanie
 • Rozdanie certyfikatów

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Wykład

Wykład

Prezentacje

Prezentacje

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: