Kontakt

Ocena efektywności szkoleń Ocena efektywności szkoleń Ocena efektywności szkoleń
Kod produktu:

Ocena efektywności szkoleń

Czyli jak badać efektywność projektów rozwojowych i dbać, aby przynosiły wartość organizacji

Produkt udoskonali Twoje umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji procesu oceny efektywności szkoleń. Poznasz jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa. Dowiesz się, w jaki sposób dobierać narzędzia, metody i wskaźniki oraz poznasz najczęściej stosowane spośród nich. Nauczysz się, w jaki sposób analizować zebrane dane, jak liczyć wskaźnik ROI szkolenia oraz w jaki sposób prezentować otrzymane wyniki i wnioski.

 
 
 
 

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Opis szkolenia

Jak sprawdzić czy szkolenie przyniesie korzyści organizacji jeszcze przed jego rozpoczęciem? Jak zadbać o to, aby szkolenia związane były z celami biznesowymi organizacji? Jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa? Jak wybrać metody i wskaźniki? Jak zbierać i analizować dane? Kogo zaangażować w proces oceny? Na te pytania odpowiada szkolenie.

16 godzin szkolenia skoncentrowanego na ocenie efektywności pozwala na wykorzystanie wielu interaktywnych metod , w tym na zajęcia warsztatowe poświęcone projektowaniu konkretnych narzędzi oraz analizowanie przypadków pokazujących kontekst i zasady prowadzenia ewaluacji szkoleń.

Korzyści ze szkolenia:
- umiejętność oceny przed rozpoczęciem projektu, czy warto go realizować (ewaluacja ex ante)
- umiejętność oceny po realizacji projektu w jakim stopniu zrealizował on założone cele (ewaluacja ex post)
- umiejętność przygotowania narzędzi do zebrania potrzebnych danych i dokonania analizy uzyskanych wyników
- poznanie 4 grup metod stosowanych w badaniu efektywności szkoleń,
- określanie wskaźników i antywskaźników
- umiejętność przygotowania ankiety reakcji i następczej,
- umiejętność posługiwania się arkuszami obserwacji
- umiejętność weryfikacji testów wiedzy,
- poznanie zasad obliczania zwrotu z inwestycji (ROI),
- poznanie zasad przygotowywania raportów z badan i wykorzystywania ich w organizacji.

Program szkolenia

Dzień 1. szkolenia


1. Wprowadzenie

 • przedstawienie się trenera i uczestników
 • przedstawienie celu i programu szkolenia
 • zasady pracy
 • oczekiwania uczestników

2. Ocena efektywności szkoleń – definicje, cele i modele

 • Ewaluacja i walidacja szkoleń
 • Kryteria ewaluacji
 • Cele i rodzaje ewaluacji
 • Ewaluacja jako proces
 • Modele oceny efektywności szkoleń

3. Ewaluacja wstępna (ex ante)

 • Matryca projektu rozwojowego
 • Drzewo problemów i drzewo celów
 • Weryfikacja badania potrzeb szkoleniowych
 • Weryfikacja celów
 • Cele szkoleniowe a cele biznesowe

4. Metody i wskaźniki w ocenie efektywności szkoleń

 • Wskaźniki i antywskaźniki
 • Źródła wskaźników
 • Metody badawcze
 • Kryteria doboru metod
 • Zasada triangulacji
 • Etyka prowadzenia badań
 • Etyka analizy danych

5. Ocena reakcji na szkolenie

 • Ankieta jako narzędzie badawcze
 • Ankieta oceny szkolenia

Dzień 2. szkolenia


6. Testy wiedzy i umiejętności

 • Konstrukcja testów wiedzy
 • Pre - i post -testy
 • Zasady budowania pytań
 • Badanie przyrostu umiejętności
 • Obserwacja jako metoda badawcza

7. Pomiar zmiany zachowań po szkoleniu

 • Ankieta następcza
 • Plany wdrożeniowe
 • Zasady prowadzenia obserwacji
 • Listy sprawdzające
 • Konstruowanie kwestionariusza następczego
 • Wywiady indywidualne i grupowe
 • Przygotowywanie i prowadzenie wywiadu zogniskowanego

8. Obliczanie ROI szkolenia

 • Wskaźniki zwrotu z inwestycji
 • Metodologia obliczania zwrotu z inwestycji (roi)
 • Metody wyodrębniania wyników
 • Obliczanie kosztów

9. Analiza i raportowanie wyników badań

 • Podstawy wnioskowania statystycznego
 • Analiza danych z ankiet
 • Analiza danych z wywiadów
 • Analiza wyników testów
 • Analiza wyników obserwacji
 • Przygotowywanie raportów
 • Zasady informowania o wynikach

10. Zakończenie

 • Podsumowanie
 • Rozdanie certyfikatów

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Wykład
Wykład
Prezentacje
Prezentacje
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)