Kontakt

System ocen pracowniczych - stopień I System ocen pracowniczych - stopień I
Kod produktu:

System ocen pracowniczych - stopień I

Jak wprowadzać i skutecznie wykorzystywać system ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi?

Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy, ocenić szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu systemu oraz zaplanować powiązanie z innymi systemami tak w kategoriach organizacyjnych jak i merytorycznych. Będziemy także wspólnie analizować najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania systemu oraz pokazywać jak ich uniknąć, aby uzyskać zamierzone efekty.

Prezentowane narzędzia, kolejne kroki postępowania i przeprowadzone ćwiczenia powinny pozwolić na samodzielne wprowadzanie systemu w firmie ( z możliwością skonsultowania działań z trenerem) oraz na ocenę, w jakim zakresie skorzystać z pomocy zewnętrznej. .

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Opis szkolenia

Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen to szereg działań, w które zaangażowanych jest wiele osób z organizacji. Jeśli system ten nie działa efektywnie, to dzieje się tak najczęściej z trzech powodów: niedostosowanych do specyfiki organizacji narzędzi i procedur, brak rzeczywistych powiązań systemu z innymi systemami HR, oraz przede wszystkim niewystarczające przygotowanie osób, które realizują ocenę.

Duży wkład inspirujący, koncepcyjny i organizacyjny mają tu przedstawiciele Działów Personalnych .

W trakcie spotkania uczestnicy przechodzą poprzez kolejne etapy przygotowania i wdrożenia systemu; planując, ćwicząc oraz omawiając poszczególne etapy. Omawiany jest nie tylko kontekst techniczny ( narzędziowy) systemu ocen, ale również społeczny – pokonywania barier i oporów płynących ze strony ludzi; sposobów minimalizowania najczęściej pojawiających się błędów związanych z wdrażaniem systemu.

Uczestnicy mogą też poznać liczne narzędzia i procedury przydatne na poszczególnych etapach przygotowania systemu, takie jak: scenariusze spotkań grupy sędziów kompetentnych, listy pytań do zbudowania koncepcji systemu, przykładów procedury, przykładów kryteriów ocen ( tradycyjnych, kompetencyjnych), skal ocen, arkuszy ocen, scenariuszy szkoleń dla oceniających i ocenianych, instrukcji dla oceniających i ocenianych, przykłady analiz ilościowych i jakościowych wyników.

W trakcie szkolenia prezentowane jest unikatowe narzędzie. Integralną częścią warsztatów jest również możliwość skonsultowania z trenerem prowadzącym przygotowanych projektów systemów (indywidualne konsultacje po 1 dniu szkoleniowym i po warsztatach).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie: poznanie się uczestników, zbudowanie mapy potrzeb.


Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy, ocenić szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu systemu oraz zaplanować powiązanie z innymi systemami tak w kategoriach organizacyjnych jak i merytorycznych. Będziemy także wspólnie analizować najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania systemu oraz pokazywać jak ich uniknąć, aby uzyskać zamierzone efekty.

Prezentowane narzędzia, kolejne kroki postępowania i przeprowadzone ćwiczenia powinny pozwolić na samodzielne wprowadzanie systemu w firmie ( z możliwością skonsultowania działań z trenerem) oraz na ocenę, w jakim zakresie skorzystać z pomocy zewnętrznej.

2. Budowanie strategii wdrażania systemu ocen pracowniczych.


 • Po co system ocen w organizacji? Wymagania formalne, potrzeby i uwarunkowania związane z kulturą organizacji, koncepcją rozwoju i motywowania pracowników
 • Analiza szans i zagrożeń efektywnego funkcjonowania systemu we własnej organizacji.
  W oparciu o kwestionariusz „analiza gotowości organizacji” oraz ocenę kultury organizacyjnej uczestnicy będą mogli ocenić, w jakim stopniu organizacja jest gotowa do wdrożenia systemu oraz na jakie działania należy zwrócić szczególną uwagę
 • Najczęstsze błędy przy wdrażaniu systemu – przykłady, wskazówki jak minimalizować błędy

3. Planowanie systemu ocen pracowniczych:


 • Elementy planu: przygotowanie koncepcji oceny, przygotowanie narzędzi i procedur, harmonogram, osoby zaangażowane
 • Angażowanie kadry kierowniczej do budowania systemu oraz jego prawidłowego wdrażania – praktyczne wskazówki w oparciu o doświadczenia szkoleniowe i konsultingowe trenera / uczestników

Uczestnicy otrzymują listę kontrolną działań/harmonogram działań, które należy podjąć przy wdrażaniu oceny pracowniczej. Mogą też przedyskutować/ przećwiczyć działania ukierunkowane za zaangażowanie osób spoza HR.

4. Ustalanie założeń merytorycznych systemu ocen:


 • cele oceny i powiązanie oceny z innymi systemami HR: systemem szkoleń i rozwoju, systemem premiowania - zalety i wady różnych podejść, czynniki, które należy uwzględnić przy podjęciu decyzji
 • rodzaj oceny: typ oceny, podział na grupy

Uczestnicy zapoznają się ze studiami przypadków obrazującymi różne typy podejść do oceny pracowniczej; założenia wybranego typy oceny mogą być przydatne przy tworzeniu /modyfikacji systemów w własnych organizacjach.

5. Budowanie kryteriów ocen


 • Typy kryteriów: tradycyjne, kompetencyjne
 • Zasady budowania kryteriów – najczęstsze błędy
 • Wykorzystanie metody sędziów kompetentnych do budowania kryteriów ocen
 • Inne metody budowania kryteriów ( krótkie omówienie)

Uczestnicy przećwiczą budowanie kryteriów na bazie kompetencji. Otrzymają procedurę (kolejne kroki) budowania takich kryteriów. Otrzymają scenariusz przykładowego spotkania dla grupy sędziów kompetentnych. W materiałach uczestnicy otrzymają wiele przykładowych opisów kompetencji.

Zostanie również przedstawione narzędzie do budowania kryteriów kompetencyjnych i całych arkuszy oceny ” e—talent”.

6. Budowanie arkuszy ocen


 • Arkusz oceny jako narzędzie zapisu danych – części arkusza, cele poszczególnych części
 • Elementy techniczne: dostęp do danych z arkuszy, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne za analizy danych

Poprzez ćwiczenie uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności budowania arkuszy ocen oraz ich oceny pod względem kompletności, użyteczności i „przyjazności” stosowania. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w arkuszami ocen. Będzie też możliwość skonsultowania z grupą własnych arkuszy.

7. Zatwierdzenie arkuszy i całego systemu ocen: współpraca z Zarządem, związkami zawodowymi, oceniającymi i ocenianymi.


Uczestnicy będą mieli okazję do przedyskutowania praktycznych aspektów wdrażania ocen: harmonogramu, szczegółów proceduralnych.

8. Szkolenie oceniających i ocenianych -Poznanie zasad efektywnej rozmowy oceniającej.


 • Metody rozmowy a kultura organizacji.
 • Struktura spotkania,
 • Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy,
 • Działania po spotkaniu z pracownikiem.
 • Rozwinięcie umiejętności przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej. - techniki słuchania,
  - udzielania informacji zwrotnej,
  - rozwiązywania trudnych sytuacji w czasie rozmowy,
  - planowania dalszego rozwoju (umiejętności facylitacji i analizy potrzeb szkoleniowych).

Poprzez ćwiczenie uczestnicy rozszerzą zrozumienie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej oraz umiejętności prowadzenia szkoleń w tym zakresie dla osób oceniających.

9. Szkolenie oceniających i ocenianych – przygotowanie spotkań.


 • Planowanie warsztatów i spotkań dla osób oceniających i ocenianych

Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować spotkania oraz przećwiczyć wybrane fragmenty. Uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze spotkań, prezentacje.

10. Analiza wyników oceny:


 • Analiza jakościowa i ilościowa
 • Analiza wyników i procesu

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi wynikami oceny i przećwiczyć ich analizę. Będą także mogli zastanowić się/zaplanować kto i na jakim poziomie będzie dokonywał analizy w obrębie systemu w ich organizacji. Poznają ankietę badania jakości spotkań oceniających.

11. Podsumowanie szkolenia

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Wykład
Wykład
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów

Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentację wiedzy i umiejętności trenera prowadzącego, ale z aktywnym zaangażowanie uczestników. Prowadzący wykorzystuje takie techniki pracy jak: dyskusje, analizy studium przypadku, ćwiczenia aranżowane, wykład. Uczestnicy otrzymują podręczniki wraz z przykładami narzędzi i opisem kolejnych kroków postępowania przy wdrażaniu systemu.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)