Kontakt

Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center
Kod produktu:

Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center

Czyli jak mierzyć, oceniać i rozwijać kompetencje pracowników

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem, projektowaniem i prowadzeniem sesji Assessment lub Development Center.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią procedury i poznanie przez nich zasad przygotowania i prowadzenia sesji AC i DC w praktyce oraz różnic miedzy nimi.

Dzięki pracy w warunkach pełnego dostosowania do potrzeb i specyfiki firmy, uczestnicy zyskują praktyczne podstawy do wdrożenia procedury AC lub DC w firmie, takie jak plany ćwiczeń, zadań, kryteria i karty oceny oraz zaczynają tworzyć standardowe dokumenty i szablony.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 14/14

Miejsce: dowolne6 970 PLN netto
(8 573,10 PLN brutto)

Kontakt

Rozwój umiejętności tworzenia zintegrowanej oceny „kandydatów”.

Rozwój kompetencji niezbędnych do obserwacji i oceny,  tworzenia dokumentacji oraz wyciągania wniosków z obserwacji.

Rozszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności służących projektowaniu sesji AC (wybór i lista kompetencji, kryteriów oceny, ćwiczeń i symulacji w trakcie sesji).

Poznanie zasad i metod  konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej kandydatom. Poznanie zasad tworzenia raportów oraz analizy danych uzyskanych z sesji Assessment / Development Centre. 

Talentway

Każdy produkt rozwojowy
BERNDSON objęty jest programem
TalentWAY.


LAUR KLIENTA

Złoty Laur 2012
Piąty rok z rzędu uznane przez Klientów za najlepsze szkolenia na rynku.

SKILLBOOST™ produktu

Szkolenie otwarte (Dla osoby)

Informacje szczegółowe

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Magdalena OlechnowiczLucyna Jabłońska

Szkolenie zawiera

Opis szkolenia

Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności służących zaprojektowaniu sesji AC lub DC (wybór i lista kompetencji, kryteriów oceny, ćwiczeń i symulacji w trakcie sesji),
 • Rozpoczęcie prac nad wdrażaniem konkretnych zasad i procedur sesji oceniającej,
 • Rozwój kompetencji niezbędnych do obserwacji ocenianych kandydatów, tworzenia kart opisu/oceny oraz wyciągania wniosków z obserwacji,
 • Poznanie zasad zintegrowanej oceny kandydatów oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie ich stosowania w dyskusji,
 • Poznanie zasad i metod  konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej kandydatom,
 • Poznanie zasad tworzenia raportu i opisów kandydatów po sesji oraz analizy danych uzyskanych z sesji Assessment / Development  Centre

Program szkolenia

I Wprowadzenie

 • Cele i założenia procedury Assessment Center,
 • Typy, odmiany procedury Assessment Center i ich zastosowania,
 • Różnice między sesją AC a DC,
 • Etapy kompletnej procedury AC.


II Zasady projektowania procedury Assessment Center:

 • Analiza opisu stanowiska pracy, opisu zadań i obowiązków,
 • Formułowanie wymagań wobec kandydatów na dane stanowisko, określenie kompetencji weryfikowanych podczas sesji AC,
 • Definiowanie kryteriów oceny dotyczących ocenianych zachowań (stworzenie definicji operacyjnych dla wybranych kompetencji),

Uczestnicy analizują i/lub tworzą własne wymagania, kryteria oceniania wobec kandydatów, których mają oceniać.III Wybór zadań do sesji AC/DC

 • Projektowanie zadań, ćwiczeń i symulacji do sesji oceny (pod kątem kompetencji i przyjętych kryteriów),
 • Opis oczekiwanych zachowań podczas ćwiczeń i ich sposoby oceny,
 • Wybór zadań w zależności od :
  - zadań na stanowisku,
  - miejsca w organizacji,
  - dyspozycji czasowej i ilości asesorów,

Uczestnicy uczą się jak konstruować zadania oceniające dostosowane do ich stanowisk pracy, zespołów i zadań zatrudnianych pracowników.
Biorąc udział w symulacjach takich zadań – poznają „na własnej skórze” zasady ich działania i możliwości oceny wg ustalonych kryteriów.


 

IV Narzędzia i dokumenty niezbędne podczas procedury AC
(np. arkusze oceny kandydatów, arkusze obserwacyjnych),

 • Arkusze obserwacyjne,
 • Arkusze oceny kandydatów,
 • Raport po sesji,
 • Feedback dla uczestnika,

Uczestnicy poznają dokumenty ułatwiające prowadzenie sesji AC /DC.
Przygotowują wzory, podstawy tych dokumentów, które zostaną w bazie firmy i będą kanwa przy przygotowywaniu sesji AC/DC.


 

V Przygotowanie asesorów do sesji.

 • Jak obserwować istotne zachowania kandydatów,
 • Metody prowadzenia obserwacji, notowania,
 • Metody dokonywania oceny zachowań,
 • Najczęściej popełniane błędy przy ocenianiu – mechanizmy ich powstawania i sposoby ich eliminacji lub zmniejszania.

Uczestnicy tworzą zasady obserwowania i oceniania dla asesorów.
Na podstawie aktywnego uczestnictwa w poprzednich ćwiczeniach i symulacjach zadań – poznają najczęstsze błędy popełniane podczas oceniania innych, analizują je i ich mechanizmy powstawania oraz poznają sposoby ich unikania.


 

VI Prowadzenie sesji Assessment Center:

 • Ćwiczenia grupowe – założenia i zasady
 • Zadania grupowe
 • Symulacje – jako sytuacja oceniania zachowań

Praktyczne mini symulacje mające na celu poznanie przez aktywne uczestnictwo w różnych rolach:
- ocenianych,
- oceniających,
- obserwatorów procesu podczas różnorodnych zadań procedury AC.


 

VII Umiejętności obserwacji i oceny, ocena zintegrowana

 • Analiza zachowań i ocenianie sesji i poszczególnych zachowań obserwowanych pracowników,
  (obserwacje zachowań a tworzenie ocen),
 • Zasady oceny zintegrowanej
  (uczestnicy ćwiczą wyciąganie wniosków i prowadzenie dyskusji asesorów mającej na celu uzgodnienie wyników).

Na podstawie uczestnictwa w symulacji zadań i podejmowania ról asesorów, poznają zasady obserwacji i oceny. Podczas symulacji uzgadniania ocen obserwowanych podczas zadań osób, poznają zasady oceny zintegrowanej.


 

VIII Wyniki z sesji AC i ich analiza:

 • Sporządzanie raportów i zestawień z sesji AC,
 • Analiza wyników i wnioskowanie na ich podstawie,
 • Wykorzystanie wyników AC do dalszych procedur zarządzania nowo przyjętym pracownikiem.

Uczestnicy tworzą zestawienia wyników, schematy raportów po sesji Ac/ Dc.
Poznają różne metody zestawiania uzyskanych informacji i wyników.


 

IX Feedback dla uczestników

 • Przygotowanie feddbacku dla uczestnika,
 • Zasady jego przekazania.
 • Motywowanie przez odpowiednio przekazany feedback

Uczestnicy przekazują sobie wzajemnie feedback, na tej podstawie poznają zasady przekazania takich informacji uczestnikom w sytuacji face to face. Doświadczając na sobie tej sytuacji tworzą listę trudnych sytuacji i sposobów wychodzenia z nich podczas prezentowania feedbacku. Doświadczają, co motywuje ocenianych podczas takiej rozmowy.

 

Informacje dodatkowe

Agenda:
Dzień 1 - 
Godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 - 
Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena szkolenia obejmuje również:
- obiady
- przerwy kawowe
- materiały szkoleniowe
- skrypt
- dyplom ukończenia szkolenia
- pomoc i konsultacje po szkoleniu

Impact Sphere TM

Produkty Rozwojowe BERNDSON
doskonalą Cię w 3 obszarach:
wiedzy, umiejętności, postawy.


Dzięki procentowemu podziałowi
powyżej dowiesz się, na który
z obszarów kładziony jest największy
nacisk w oglądanym przez Ciebie
produkcie.
Certyfikowane przez Talentway.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Demonstracje
Demonstracje
Prezentacje
Prezentacje
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Dyskusje
Dyskusje
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Ćwiczenia z kamerą
Ćwiczenia z kamerą

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Szkolenie zamknięte (Dla grupy)

Informacje szczegółowe

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami