BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development CenterProjektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: hpp

szkolenie
Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center

Czyli jak mierzyć, oceniać i rozwijać kompetencje pracowników

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem, projektowaniem i prowadzeniem sesji Assessment lub Development Center.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią procedury i poznanie przez nich zasad przygotowania i prowadzenia sesji AC i DC w praktyce oraz różnic miedzy nimi.

Dzięki pracy warsztatowej uczestnicy zyskają praktyczne podstawy do wdrożenia procedury AC lub DC w firmie, takie jak plany ćwiczeń, zadań, kryteria i karty oceny oraz zaczną tworzyć standardowe dokumenty i szablony.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności służących zaprojektowaniu sesji AC lub DC (wybór i lista kompetencji, kryteriów oceny, ćwiczeń i symulacji w trakcie sesji),
 • Rozpoczęcie prac nad wdrażaniem konkretnych zasad i procedur sesji oceniającej,
 • Rozwój kompetencji niezbędnych do obserwacji ocenianych kandydatów, tworzenia kart opisu/oceny oraz wyciągania wniosków z obserwacji,
 • Poznanie zasad zintegrowanej oceny kandydatów oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie ich stosowania w dyskusji,
 • Poznanie zasad i metod  konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej kandydatom,
 • Poznanie zasad tworzenia raportu i opisów kandydatów po sesji oraz analizy danych uzyskanych z sesji Assessment / Development  Centre

Program szkolenia

I Wprowadzenie

 • Cele i założenia procedury Assessment Center,
 • Typy, odmiany procedury Assessment Center i ich zastosowania,
 • Różnice między sesją AC a DC,
 • Etapy kompletnej procedury AC.


II Zasady projektowania procedury Assessment Center:

 • Analiza opisu stanowiska pracy, opisu zadań i obowiązków,
 • Formułowanie wymagań wobec kandydatów na dane stanowisko, określenie kompetencji weryfikowanych podczas sesji AC,
 • Definiowanie kryteriów oceny dotyczących ocenianych zachowań (stworzenie definicji operacyjnych dla wybranych kompetencji),

Uczestnicy analizują i/lub tworzą własne wymagania, kryteria oceniania wobec kandydatów, których mają oceniać.III Wybór zadań do sesji AC/DC

 • Projektowanie zadań, ćwiczeń i symulacji do sesji oceny (pod kątem kompetencji i przyjętych kryteriów),
 • Opis oczekiwanych zachowań podczas ćwiczeń i ich sposoby oceny,
 • Wybór zadań w zależności od :
  - zadań na stanowisku,
  - miejsca w organizacji,
  - dyspozycji czasowej i ilości asesorów,

Uczestnicy uczą się jak konstruować zadania oceniające dostosowane do ich stanowisk pracy, zespołów i zadań zatrudnianych pracowników.
Biorąc udział w symulacjach takich zadań – poznają „na własnej skórze” zasady ich działania i możliwości oceny wg ustalonych kryteriów.


 

IV Narzędzia i dokumenty niezbędne podczas procedury AC
(np. arkusze oceny kandydatów, arkusze obserwacyjnych),

 • Arkusze obserwacyjne,
 • Arkusze oceny kandydatów,
 • Raport po sesji,
 • Feedback dla uczestnika,

Uczestnicy poznają dokumenty ułatwiające prowadzenie sesji AC /DC.
Przygotowują wzory, podstawy tych dokumentów, które zostaną w bazie firmy i będą kanwa przy przygotowywaniu sesji AC/DC.


 

V Przygotowanie asesorów do sesji.

 • Jak obserwować istotne zachowania kandydatów,
 • Metody prowadzenia obserwacji, notowania,
 • Metody dokonywania oceny zachowań,
 • Najczęściej popełniane błędy przy ocenianiu – mechanizmy ich powstawania i sposoby ich eliminacji lub zmniejszania.

Uczestnicy tworzą zasady obserwowania i oceniania dla asesorów.
Na podstawie aktywnego uczestnictwa w poprzednich ćwiczeniach i symulacjach zadań – poznają najczęstsze błędy popełniane podczas oceniania innych, analizują je i ich mechanizmy powstawania oraz poznają sposoby ich unikania.


 

VI Prowadzenie sesji Assessment Center:

 • Ćwiczenia grupowe – założenia i zasady
 • Zadania grupowe
 • Symulacje – jako sytuacja oceniania zachowań

Praktyczne mini symulacje mające na celu poznanie przez aktywne uczestnictwo w różnych rolach:
- ocenianych,
- oceniających,
- obserwatorów procesu podczas różnorodnych zadań procedury AC.


 

VII Umiejętności obserwacji i oceny, ocena zintegrowana

 • Analiza zachowań i ocenianie sesji i poszczególnych zachowań obserwowanych pracowników,
  (obserwacje zachowań a tworzenie ocen),
 • Zasady oceny zintegrowanej
  (uczestnicy ćwiczą wyciąganie wniosków i prowadzenie dyskusji asesorów mającej na celu uzgodnienie wyników).

Na podstawie uczestnictwa w symulacji zadań i podejmowania ról asesorów, poznają zasady obserwacji i oceny. Podczas symulacji uzgadniania ocen obserwowanych podczas zadań osób, poznają zasady oceny zintegrowanej.


 

VIII Wyniki z sesji AC i ich analiza:

 • Sporządzanie raportów i zestawień z sesji AC,
 • Analiza wyników i wnioskowanie na ich podstawie,
 • Wykorzystanie wyników AC do dalszych procedur zarządzania nowo przyjętym pracownikiem.

Uczestnicy tworzą zestawienia wyników, schematy raportów po sesji Ac/ Dc.
Poznają różne metody zestawiania uzyskanych informacji i wyników.


 

IX Feedback dla uczestników

 • Przygotowanie feddbacku dla uczestnika,
 • Zasady jego przekazania.
 • Motywowanie przez odpowiednio przekazany feedback

Uczestnicy przekazują sobie wzajemnie feedback, na tej podstawie poznają zasady przekazania takich informacji uczestnikom w sytuacji face to face. Doświadczając na sobie tej sytuacji tworzą listę trudnych sytuacji i sposobów wychodzenia z nich podczas prezentowania feedbacku. Doświadczają, co motywuje ocenianych podczas takiej rozmowy.

 

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Demonstracje

Demonstracje

Prezentacje

Prezentacje

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Symulacje i case study

Symulacje i case study

Ćwiczenia z kamerą

Ćwiczenia z kamerą

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: