BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie zasobami ludzkimi - NagrodySzkolenie Warsztatowe

Kod produktu: hzl

szkolenie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Co to znaczy być dobrym managerem?

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

 
 
 
 
 
 
 

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania oraz rozwoju w firmie / dziale. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi.

Program szkolenia

1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce
- podstawowe procesy zarządzania personelem,
- główne założenia oraz zasady ZZL w firmie
- cykl zarządzania personelem w organizacji

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia
- zaangażowanie pracowników
- dążenie do elastyczności
- praca zespołowa

3. Rekrutacja i selekcja pracowników
- przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji
- budowanie profili kompetencji
- metody naboru, budowanie bazy kandydatów
- metody selekcji pracowników
- rodzaje wywiadów sekcyjnych, stosowane metody
- testy stosowane w selekcji
- procedura Assessment Center.

4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego
- zachowania kandydata i ich interpretacja
- metody skuteczne dla wywiadu
- zadawanie pytań
- błędy w ocenianiu i sposoby ich eliminacji.

5. Motywowanie pracowników
- czym są motywy i samo motywowanie
- rodzaje motywacji u człowieka – podstawy psychologiczne
- czynniki motywujące do pracy
- diagnoza motywacji własnej.
- zasady i procedury motywowania niefinansowego
- jak motywować rozmową
 - skuteczna krytyka
 - skuteczna pochwała
 - rozmowy korygujące zachowania
- najczęściej popełniane błędy w motywowaniu przez przełożonych

6. Ocenianie pracowników
- cele i rodzaje systemów oceniających
 - rozwój a ewaluacja
 - systemy ocen okresowych
- przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać
- metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników
- dokumenty wykorzystywane w procedurze oceniania
- rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia
- obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny

7. Rozwój i szkolenia pracowników
- projektowanie działań szkoleniowych, wyznaczane cele
- analiza potrzeb szkoleniowych – metody
- wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących
- prowadzenie szkolenia, stosowane metody techniki
- ocena efektywności szkoleń
- stosowane metody i ich efektywność,
- etapy ewaluacji – poziomy zaawansowania

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: