Kontakt

Szkolenie Negocjacje ZakupoweNegocjacje Zakupowe - NagrodySzkolenie Warsztatowe Live Training - Interaktywne Szkolenie Online
Kod produktu: znz

szkolenie
Negocjacje ZakupowePracujesz w dziale zakupów?

Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności z zakresu negocjacji zakupowych?

Poznaj szkolenie dla zakupowców, podczas którego dowiesz się jak negocjować, aby uzyskać najkorzystniejsze warunki.

Szkolenie ma formułę intensywnego i dynamicznego warsztatu. Opiera się na analizie licznych przypadków negocjacyjnych i prezentacji skutecznych strategii.
Podczas ćwiczeń, gier i symulacji negocjacyjnych uczestnicy przenoszą poznane narzędzia, techniki i rozwiązania do środowiska działu zakupów.

Głównym zamierzeniem szkolenia z negocjacji jest wzmocnienie kompetencji personalnych, pozwalających na wykorzystanie mocnych stron oraz dobrych praktyk podczas spotkań negocjacyjnych. Zarówno tych organizowanych w różnych środowiskach kulturowych, jak i wyrażających różne style prowadzenia rozmów biznesowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę na organizację pracy zakupów, w tym zarządzanie współpracą z dostawcami, które ze względu na cele i zadania działu zakupów ma strategiczne znaczenie przy optymalizacji kosztów i wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Online

2 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

8 970 PLN netto

Kontakt

Według mnie szkolenie zostało poprowadzone bardzo kompetentnie z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań zawodowych.
Najcennieszą rzeczą, którą zabieram ze sobą jest bardzo ciekawe spojrzenie prowadzącego na zachowania, relacje uczestników wraz ze specjalnymi radami indywidualnnymi na radzenie sobie z przypadłościami.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników działu zakupów do wykorzystania wiedzy obejmującej najistotniejsze elementy procesu zarządzania zakupami, tak aby były wykorzystane skutecznie i efektywnie. Skupimy się na zarządzaniu procesem negocjacyjnym omawiając jego fazy, etapy, style, wskazując dobre praktyki oraz demaskując najczęstsze błędy, które uniemożliwiają skuteczne osiąganie celów.

Zwrócimy uwagę na umiejętność strategicznego negocjowania, które wymaga głębokiej wiedzy z wielu dziedzin. Wesprzemy uczestników w określeniu zdolności i osobistych predyspozycji oraz zaangażowania nacechowanego chęcią doskonalenia i wygrywania. Nauczymy profesjonalnego przygotowania procesu negocjacji, zaplanowania strategii, opracowania taktyki i wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej. Chcemy wskazać szereg zalet będących konsekwencją organizacji nowoczesnego działu zakupów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Formuła szkolenia jest kierowana do osób, które oczekują dynamicznego warsztatu szkoleniowego. Naszym celem jest wskazanie mocnych stron każdego z uczestników szkolenia i wskazanie najskuteczniejszych strategii negocjacyjnych. Pozwolą one w każdych okolicznościach na prowadzenie negocjacji w sposób ukierunkowany na efekt, bądź w sposób profesjonalny nadać inny bieg negocjacjom. Uczestnicy nauczą się jak wpływać na sukces firmy dzięki organizacji procesów zakupowych w oparciu o dobre praktyki oraz wzmacnianie własnych kompetencji, dzięki którym pozostaną silnymi negocjatorami. Przekonamy, że umiejętność dbania o interesy firmy i dobór odpowiednich działań, to kluczowa kompetencja skutecznego zakupowca.

Uczestnik po szkoleniu:

 • pozna jaka jest rola działu zakupów w przedsiębiorstwie
 • nauczy się stosować techniki wspierające każdy z etapów negocjacji zakupowych
 • pozna sposoby na sprawne zarządzanie procesem negocjacyjnym
 • pogłębi wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów negocjacyjnych oraz elementów wywierania wpływu i przewagi
 • pozna najskuteczniejsze taktyki negocjacyjne oraz praktyczne sposoby ich zastosowania z perspektywy kupca
 • dowie się, jak stać się skutecznym negocjatorem potrafiącym efektywnie działać w obronie interesów swoich i firmy
 • pozna zasady wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej
 • pogłębi wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • pozna metody sprawnego wdrażania dobrych praktyk usprawniających organizację pracy nowoczesnego działu zakupów oraz wykorzystania technik poszerzania kompetencji

Program szkolenia

I. WSTĘP DO ZAKUPÓW

 • rola działu zakupów w przedsiębiorstwie
 • misja działu zakupów
 • cele i rola działu zakupów
 • działania wspierające oszczędności

Ćwiczenie "zadowolony klient". Pozwala poznać kryteria, jakimi kieruje się kupujący, aby z sukcesem sfinalizować kontrakt.

II. OSOBOWOŚĆ W ZAKUPACH

 • psychologiczne archetypy sylwetek negocjatorów
 • cechy osobowościowe skutecznych negocjatorów
 • sylwetki osobowościowe najlepszych negocjatorów

Quiz pozwalający na uzyskanie wiedzy na temat własnej postawy negocjacyjnej. Ćwiczenie pozwalające scharakteryzować postaci obecnych wybitnych negocjatorów.

III. SYTUACJE I STRATEGIE NEGOCJACYJNE W ZAKUPACH

 • cele negocjacyjne i wyznaczenie planu negocjacyjnego - czyli o co w negocjacjach chodzi, jak się do nich przygotować i w jakich obszarach wykorzystać
 • rodzaje negocjacji
 • etapy i fazy negocjacji

Symulacja negocjacyjna (scenki) polegająca na wskazaniu dobrych praktyk i błędów, jakie pojawiają się podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

IV. OBSZARY NEGOCJACYJNE W ROZGRYWANIU NEGOCJACJI

 • wyznaczenie obszarów negocjacyjnych
 • metody Matrycy Szachowej
 • BATNA i ZOPA z perspektywy kupca

Ćwiczenie na budowanie BATNY do wskazanych sytuacji negocjacyjnych - 50 przykładów.

V. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH Z DOSTAWCAMI - MONOPOLISTAMI

 • najczęstsze błędy popełniane przez kupców
 • dobre praktyki w projektowaniu scenariusza negocjacyjnego
 • określenie celów negocjacyjnych
 • zespół negocjacyjny
 • plan negocjacji
 • oznaczenie obszarów negocjacyjnych podstawowych i drugiego planu
 • zasady prowadzenia negocjacji przez telefon lub internetowe komunikatory (wskazanie zalet prowadzenia rozmów na odległość)

VI. NAJCZĘSTRZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ KUPCÓW

 • źle dobrane techniki negocjacyjne
 • brak przygotowania do negocjacji - spotkania z marszu
 • uleganie wpływom - manipulacje psychologiczne

Ćwiczenie - analiza przypadków - nazwanie i spisanie przypadków - opracowanie planu naprawczego.

VII. STYLE I TECHNIKI NEGOCJACYJNE

 • wyznaczenie i omówienie najczęściej stosowanych technik negocjacyjnych, przyporządkowując je do stylów negocjacyjnych (miękkiego, rzeczowego i twardego)
 • komunikacja werbalna i niewerbalna podczas negocjacji - wyznaczenie dobrych praktyk

VIII. MANIPULACJE W NEGOCJACJACH

 • techniki negocjacyjne uznawane za manipulacyjne
 • relacje z dostawcami
  • "Dobry Kumpel" - pozorne partnerstwo
  • "Uniżony Sługa" - branie na litość
  • "Chłodny analityk" - przygotowanie merytoryczne

Ćwiczenia na asertywność - budowanie szybkich odpowiedzi do przygotowanych sytuacji negocjacyjnych - 50 przykładów.

IX. NEGOCJACJE MIĘDZYNARODOWE

 • różnice kulturowe - jak negocjują nacje z całego świata
 • wyznaczenie istotnych różnic zachowań podczas negocjacji
 • bariera językowa - jak zapobiec niedomówieniom

Ćwiczenie polegające na poprowadzeniu pisemnej odpowiedzi w sprawie pisma od międzynarodowego kontrahenta - profesjonalne prowadzenie dialogu.

X. ZAMYKANIE NEGOCJACJI

 • realizacja postawień negocjacyjnych
 • budowanie relacji z dostawcami
 • współpraca z dostawcami (CP - collaborative planning)
 • TCO "profitability vendor" - obszary współpracy pozwalające na korzystną współpracę

XI. WARSZTATY NEGOCJACYJNE

Przeprowadzenie gry negocjacyjnej z wykorzystaniem nabytej podczas szkolenia wiedzy, z zakresu technik i stylów negocjacyjnych w oparciu o plan negocjacyjny z wykorzystaniem BATNA - negocjacje wzorcowe.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)