Kontakt

Zarządzanie rentownością sprzedaży Zarządzanie rentownością sprzedaży
Kod produktu: szr

Zarządzanie rentownością sprzedaży


Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager'ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów.

Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień uczestnicy szkoleń.

Podczas szkolenia dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel.

Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Opis szkolenia


CELE SZKOLENIA

 • doskonalenie umiejętności postępowania z Klientami
 • zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z Kluczowymi klientami
 • dostarczenie wiedzy i narzędzi na temat oceny jakości związku z klientem
 • poznanie metod pozycjonowania dostawców klienta oraz własnej pozycji
 • doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z kluczowymi klientami

Program szkolenia


I. KLIENCI - WPROWADZENIE

 • Klienci – portret współczesnego Klienta.
 • Sprzedaż, a cele firmy - priorytety.
 • Cele, szanse, zagrożenia, zasoby:
  • automatyczne rozkładanie kosztów
  • wartość stałego Klienta
 • Inwestycje w Klientów.

II. IDENTYFIKACJA KLIENTÓW DOCELOWYCH

 • Segmentacja Klientów, grup Klientów.
 • Kryteria atrakcyjności Klienta, pożądane cechy:
  • wartość Klienta w czasie.
  • częstotliwość transakcji z Klientem.
  • średnia wartość transakcji.
  • terminowość wywiązywania się ze zobowiązań.
  • rentowność ze współpracy ze współpracy z Klientami.
  • wymagania Klienta wobec dostawcy.
  • rodzaj tworzonych relacji z dostawcami.
 • Analiza atrakcyjności Klientów.
 • Analiza rentowności współpracy z Klientami (CVP – cost-volumen-profit).
 • Decyzje i postępowanie z Klientami wg kluczy identyfikacji.

III. OBSŁUGA ZIDENTYFIKOWANYCH KLIENTÓW, GRUP KLIENTÓW

 • Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi Klienta .
 • Procedura pomiaru:
  • etapy pomiaru
  • analiza i interpretacja danych
 • Doskonalenie obsługi Klientów:
  • ustalenie standardów obsługi
  • współczynnik obsługi Klienta
 • Implementacja.
 • Tworzenie zespołów ds. obsługi Klientów.
 • Systemy komunikacji z Klientem - CRM.

IV. MECHANIZMY FUNKCJONUJĄCE U KLIENTA

 • Kultury organizacyjne i ich rozpoznawanie.
 • Model mapy decyzyjnej Klienta:
  • nieformalne struktury decyzyjne i ich rola
  • taktyki i strategie wejścia

V. BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI

 • Modele kształtowania współpracy.
 • Etapy kształtowania więzi - charakterystyka.
 • Potencjalne zagrożenia.

VI. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI

 • Dynamika procesu negocjacyjnego.
 • Zespoły negocjacyjne.
 • Role merytoryczne i taktyczne w negocjacjach.
 • Symulacje sytuacji negocjacyjnych – negocjacje pozycyjne (zagadnienia):
  • windykowanie należności
  • negocjacje handlowe: cena, czas, termin dostawy, itp.
  • negocjacje zespołowe

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)