BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie rentownością sprzedażyZarządzanie rentownością sprzedaży - Nagrody

Kod produktu: szr

szkolenie
Zarządzanie rentownością sprzedaży


Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager'ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów.

Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień uczestnicy szkoleń.

Podczas szkolenia dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel.

Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


CELE SZKOLENIA

 • doskonalenie umiejętności postępowania z Klientami
 • zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z Kluczowymi klientami
 • dostarczenie wiedzy i narzędzi na temat oceny jakości związku z klientem
 • poznanie metod pozycjonowania dostawców klienta oraz własnej pozycji
 • doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z kluczowymi klientami

Program szkolenia


I. KLIENCI - WPROWADZENIE

 • Klienci – portret współczesnego Klienta.
 • Sprzedaż, a cele firmy - priorytety.
 • Cele, szanse, zagrożenia, zasoby:
  • automatyczne rozkładanie kosztów
  • wartość stałego Klienta
 • Inwestycje w Klientów.

II. IDENTYFIKACJA KLIENTÓW DOCELOWYCH

 • Segmentacja Klientów, grup Klientów.
 • Kryteria atrakcyjności Klienta, pożądane cechy:
  • wartość Klienta w czasie.
  • częstotliwość transakcji z Klientem.
  • średnia wartość transakcji.
  • terminowość wywiązywania się ze zobowiązań.
  • rentowność ze współpracy ze współpracy z Klientami.
  • wymagania Klienta wobec dostawcy.
  • rodzaj tworzonych relacji z dostawcami.
 • Analiza atrakcyjności Klientów.
 • Analiza rentowności współpracy z Klientami (CVP – cost-volumen-profit).
 • Decyzje i postępowanie z Klientami wg kluczy identyfikacji.

III. OBSŁUGA ZIDENTYFIKOWANYCH KLIENTÓW, GRUP KLIENTÓW

 • Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi Klienta .
 • Procedura pomiaru:
  • etapy pomiaru
  • analiza i interpretacja danych
 • Doskonalenie obsługi Klientów:
  • ustalenie standardów obsługi
  • współczynnik obsługi Klienta
 • Implementacja.
 • Tworzenie zespołów ds. obsługi Klientów.
 • Systemy komunikacji z Klientem - CRM.

IV. MECHANIZMY FUNKCJONUJĄCE U KLIENTA

 • Kultury organizacyjne i ich rozpoznawanie.
 • Model mapy decyzyjnej Klienta:
  • nieformalne struktury decyzyjne i ich rola
  • taktyki i strategie wejścia

V. BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI

 • Modele kształtowania współpracy.
 • Etapy kształtowania więzi - charakterystyka.
 • Potencjalne zagrożenia.

VI. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI

 • Dynamika procesu negocjacyjnego.
 • Zespoły negocjacyjne.
 • Role merytoryczne i taktyczne w negocjacjach.
 • Symulacje sytuacji negocjacyjnych – negocjacje pozycyjne (zagadnienia):
  • windykowanie należności
  • negocjacje handlowe: cena, czas, termin dostawy, itp.
  • negocjacje zespołowe

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: