BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zarządzanie sprzedażąZarządzanie sprzedażą - Nagrody

Kod produktu: sza

szkolenie
Zarządzanie sprzedażą


Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych. Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia


CELE SZKOLENIA:

 • doskonalenie umiejętności realizacji strategii firmy na poziomie operacyjnym
 • właściwe planowanie realizacji celów w zależności od potencjału rynku
 • umiejętność budowania kompetentnych, efektywnych zespołów handlowych
 • doskonalenie umiejętności budowania systemów motywacji finansowej wspierających realizację celów i zadań sprzedażowych
 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zakresie monitorowania efektów pracy oraz wpływaniu na rozwój kompetencji sprzedażowych

Program szkolenia


I. ORGANIZACJA ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

 • Wielkość i potencjał rynku.
 • Geografia rynku, produkty, klienci.
 • Organizacja wewnętrzna zespołu sprzedażowego.
 • Liczebność zespołu.

II. BUDOWANIE ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

 • Kompetencje handlowca.
 • Organizacja procesu rekrutacji.
 • Techniki selekcji wstępnej.
 • Scenariusze wywiadu selekcyjnego.
 • Decyzja o zatrudnieniu.

III. PLANOWANIE BUDŻETU SPRZEDAŻY

 • Obecna sytuacja –pomiar przez punkty odniesienia.
 • Definiowanie indywidualnych i zespołowych zadań i celów.
 • Działanie na motywację zespołu - kontraktowanie zadań i celów.

IV. BUDOWANIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU WYNAGRADZANIA SPRZEDAWCÓW

 • Teorie motywacyjne i ich zastosowanie w systemach wynagradzania.
 • Funkcje składników wynagrodzeń.
 • Oddziaływanie wskaźników premiowych.
 • Korelacja wskaźników premiowych z zadaniami realizującymi strategię firmy.
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń.

V. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

 • Autorytet jako warunek skutecznego przywództwa.
 • Metody zdobywania i budowania autorytetu.
 • Przywództwo sytuacyjne wg Herseya i Blancharda.
 • Wyznaczenie kierunków funkcjonowania zespołów.

VI. KONTROLA, MONITORING I OCENA PRACY

 • Parametry, wyznaczniki sukcesu zespołu sprzedawców – ilościowe i jakościowe.
 • Kontrolowanie i monitoring wyników – wykorzystanie CRM.
 • Monitoring działań sprzedawców o niezadowalających wynikach.
 • Wspieranie – obserwacja uczestnicząca.
 • Feedback - komunikowanie informacji zwrotnych.

VII. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SZKOLENIA

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: