Kontakt

Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie sprzedażą
Kod produktu: sza

Zarządzanie sprzedażą


Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych. Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Opis szkolenia

CELE SZKOLENIA:

 • doskonalenie umiejętności realizacji strategii firmy na poziomie operacyjnym
 • właściwe planowanie realizacji celów w zależności od potencjału rynku
 • umiejętność budowania kompetentnych, efektywnych zespołów handlowych
 • doskonalenie umiejętności budowania systemów motywacji finansowej wspierających realizację celów i zadań sprzedażowych
 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zakresie monitorowania efektów pracy oraz wpływaniu na rozwój kompetencji sprzedażowych
Program szkolenia

I. ORGANIZACJA ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

 • Wielkość i potencjał rynku.
 • Geografia rynku, produkty, klienci.
 • Organizacja wewnętrzna zespołu sprzedażowego.
 • Liczebność zespołu.

II. BUDOWANIE ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

 • Kompetencje handlowca.
 • Organizacja procesu rekrutacji.
 • Techniki selekcji wstępnej.
 • Scenariusze wywiadu selekcyjnego.
 • Decyzja o zatrudnieniu.

III. PLANOWANIE BUDŻETU SPRZEDAŻY

 • Obecna sytuacja –pomiar przez punkty odniesienia.
 • Definiowanie indywidualnych i zespołowych zadań i celów.
 • Działanie na motywację zespołu - kontraktowanie zadań i celów.

IV. BUDOWANIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU WYNAGRADZANIA SPRZEDAWCÓW

 • Teorie motywacyjne i ich zastosowanie w systemach wynagradzania.
 • Funkcje składników wynagrodzeń.
 • Oddziaływanie wskaźników premiowych.
 • Korelacja wskaźników premiowych z zadaniami realizującymi strategię firmy.
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń.

V. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

 • Autorytet jako warunek skutecznego przywództwa.
 • Metody zdobywania i budowania autorytetu.
 • Przywództwo sytuacyjne wg Herseya i Blancharda.
 • Wyznaczenie kierunków funkcjonowania zespołów.

VI. KONTROLA, MONITORING I OCENA PRACY

 • Parametry, wyznaczniki sukcesu zespołu sprzedawców – ilościowe i jakościowe.
 • Kontrolowanie i monitoring wyników – wykorzystanie CRM.
 • Monitoring działań sprzedawców o niezadowalających wynikach.
 • Wspieranie – obserwacja uczestnicząca.
 • Feedback - komunikowanie informacji zwrotnych.

VII. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SZKOLENIA

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.
Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)