BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Asertywność<br>w relacjach zawodowychAsertywność<br>w relacjach zawodowych - Nagrody

Kod produktu: uar

szkolenie
Asertywność
w relacjach zawodowych
Czym jest asertywność?

Asertywność to łagodna stanowczość w postępowaniu z innymi ludźmi oraz upominanie się o swoje prawa w sposób nie krzywdzący innych. To także postawa szacunku wobec granic wyznaczonych przez osoby z którymi współpracujemy.

Podczas szkolenia z asertywności dowiesz się:

 

 • Jak mówić “nie"?
 • Jak pokonać strach przed krytyką?
 • Jak bezpiecznie gniewać się i złościć?
 • Jak obronić się przed agresją?

 • Osoby które nie dbają o własne interesy, mogą być wykorzystywane przez innych. Robią coś na co nie mają ochoty, często kosztem wcześniejszych swoich planów. Efektem uległej postawy jest zdenerwowanie i brak zadowolenia z siebie.

  Nie daj sobie wmówić, że Twoje potrzeby są mniej ważne. Naucz się odmawiać i dbać o własne interesy. Asertywność nie jest cechą wrodzoną, jest umiejętnością, której można się nauczyć.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Opis szkolenia


OPIS SZKOLENIA I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW


Określimy ponadto różnice pomiędzy zachowaniami asertywnymi, agresywnymi, uległymi oraz manipulacyjnymi. Przyjrzymy się również indywidualnym przekonaniom i wartościom. Ponadto skupimy się na najistotniejszych mechanizmach psychologicznych oddziaływujących na nas samych w sytuacjach stresowych. Dzięki szkoleniu zdobędziesz także praktyczne i skuteczne umiejętności oceny własnej sytuacji w kontekście trudnych sytuacji zawodowych. W efekcie zmniejszysz ryzyko pojawienia się wypalenia zawodowego oraz zwiększysz swoją satysfakcję z wykonywanej pracy na dwóch płaszczyznach: interpersonalnej oraz emocjonalnej.

Program szkolenia


I. CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ, A CZYM NIE JEST

 • Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji
 • Asertywność, jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych
 • Mapa asertywności – psycho-test
 • Analiza transakcyjna Erica Berne

II. KIM JESTEM ? WZMOCNIENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Wpływ mojego myślenia o sobie na zachowania asertywne
 • Wyznaczanie celów, jako droga do poszukiwania siebie
 • Postawa pro aktywna i zwiększanie swojego kręgu wpływu

III. SZTUKA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

 • Zwroty mające osłabiający wpływ na komunikat asertywny – jak je zastąpić?
 • Komunikaty "JA" - klucz długofalowego porozumienia
 • Przekonujący język ciała - postawy, głosu, gestów i mimiki

IV. JAK SKUTECZNIE ODMAWIAĆ

 • Dialog wewnętrzny towarzyszący wyborowi zachowania
 • Sztuka mówienia nie bez poczucia winy
 • Techniki wspomagające asertywną odmowę: zdarta płyta, słoń, parafraza sytuacyjna
 • Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych?

V. KONSTRUKTYWNA KRYTYKA I WYRAŻANIE OPINII

 • Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii
 • Jak sformułować skuteczną informację zwrotną
 • Ćwiczenia wyrażania uczuć pozytywnych

VI. GRANICE ASERTYWNOŚCI

 • Granice obrony koniecznej - 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych uczuć "negatywnych"
 • Budowanie zdrowych granic – ćwiczenie „Moje granice”

VII. ASERTYWNE PRZYJMOWANIE OPINII

 • Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów
 • Jak radzić sobie w sytuacji krytyki
 • Trening asertywnego reagowania na pochwały i krytyki - odgrywanie ról przed kamerą

VIII. SYTUACJE TRUDNE

 • Reakcje na manipulację
 • Reakcja na inwazyjne zachowanie
 • Sytuacje trudne w relacjach zawodowych

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: