Kontakt

Szkolenie Budowanie zaufania w zespoleBudowanie zaufania w zespole - Nagrody
Kod produktu: zzz

szkolenie
Budowanie zaufania w zespole


"Jeśli mówię o zaufaniu w zespole, to chodzi mi przede wszystkim o otwartość. Członkowie zespołu, którzy ufają sobie nawzajem, uczą się czuć ze sobą komfortowo, są wobec siebie otwarci, nie obawiają się odsłaniać własnych słabości, mówić o porażkach i obawach. Ludzie, którzy nie obawiają się powiedzieć o sobie prawdy, nie będą się angażowali w rozgrywki, gierki, które powodują stratę czasu i energii."

Patrick Lencioni


Skąd bierze się potrzeba pracy nad większym zaufaniem w zespołach?


 • Większość polskich firm jest nadal zarządzanych w sposób feudalny lub pół feudalny.
 • Kapitał zaufania w polskim społeczeństwie jest jednym z najniższych w Europie, co przekłada się też na niskie zaufanie w organizacjach.
 • Małe zaufanie do siebie poszczególnych osób, bądź działów powoduje w organizacjach bardzo wymierne straty.
 • Live Training
  to nie Webinar

  To przede wszystkim Umiejętności,
  a nie jedynie Wiedza

  więcej »

  SZKOLENIE OTWARTE

  Obecnie szkolenie jest niedostępne
  w formie otwartej (dla osoby),
  jeśli jesteś zainteresowany tym
  szkoleniem wpisz swoje dane.
  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

  (Dla grupy)

  Stacjonarne lub
  Live Training »
  (szkolenie online)

  Liczba osób
    stacjonarne: 15 / 15
    online: 12 / 12
  Miejsce: online, dowolne

  9 970 PLN netto

  Kontakt

  Opis szkolenia


  Korzyści – na szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Jak uwolnić potencjał zespołu, tkwiący w poszczególnych osobach, poprzez większą otwartość i zaufanie?
  • Co zrobić, aby osoby, które nie darzą się sympatią w pracy, chociażby z tytułu konfliktu interesów, chciały ze sobą współpracować?
  • W jaki sposób budować świadomość wspólnego celu u każdego członka zespołu?
  • Jak uzyskać efekt synergii zespołowej, budując zaangażowanie i odpowiedzialność na fundamencie zaufania?

  Cele szkolenia:

  • Poznanie sposobów na zbudowanie zaufania w pracy zespołowej.
  • Zdefiniowanie cech lidera, przywódcy skutecznie budującego zaufanie w relacjach lider – zespół, lider - jednostka, jednostka – jednostka w zespole.
  • Uświadomienie sobie 5 dysfunkcji w pracy zespołu oraz metod na ich przezwyciężanie.
  • Zdobycie umiejętności wykorzystania omawianych metod i narzędzi w praktyce.

  Program szkolenia


  Moduł 1.
  Zaufanie jako punkt wyjścia do realizacji celów zespołu.


  „W kontekście zespołu, zaufanie jest wiarą jego członków w dobre intencje kolegów i koleżanek, przekonaniem, że nie ma powodu do reakcji obronnych, czy ostrożności wobec grupy.” - pisze Patrick Lencioni w książce “Pięć dyskusji pracy zespołowej”. W tym module uczestnicy dowiedzą się, czym jest zaufanie w zespole i z jakich elementów się składa. Dokonają też autodiagnozy swoich zespołów pod kątem 5 najczęstszych dysfunkcji zakłócających wzajemną współpracę.

  • Ćwiczenie – gra symulacyjna wprowadzająca w temat.
  • Czym jest zaufanie? Jak jest określane przez znane postaci, nie tylko z biznesu?
  • Przykłady, case’y opisujące zarządzanie zaufaniem w różnych firmach.
  • Autodiagnoza – jaki jest poziom zaufania w Twoim zespole?
  • Piramida 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

  Moduł 2.
  Wizja lidera skutecznie budującego zaufanie.


  Zaufanie w firmie nieodłącznie związane jest ze skutecznym, posiadającym wizję przywództwem. Jeśli pracownicy widzą w zarządzającym lidera, którego cechuje spójność, wiarygodność, wizjonerstwo oraz sprawiedliwość, sami chętniej będą ufać sobie wzajemnie i szefom. Dlatego w tym module uczestnicy zbudują w sobie świadomość wagi posiadania jasnej misji i wizji jako klucza do zbudowania zaufania w swoich zespołach.

  • Czym jest przywództwo w kontekście budowania zaufania - model Stevena Covey`a, koncepcja „Przywództwa wyższego stopnia” Blancharda i podejście Jacka Welch-a.
  • Przykłady roli misji i wizji w budowaniu zaufania w zespołach.
  • Wizja lidera osiągającego doskonałe wyniki, dzięki skutecznemu budowaniu zaufania.
  • Modele przywództwa w zależności od kultury organizacyjnej.

  Moduł 3.
  Pięć dysfunkcji pracy zespołowej.


  Zaufanie oparte na otwartości i braku obaw o złe intencje powoduje, że pracownikom bardziej chce się angażować. Wzrost zaangażowania redukuje opory przed większą odpowiedzialnością. Większa odpowiedzialność to wzrost świadomości wspólnego celu.

  • Przykłady dysfunkcyjnych zespołów – studia przypadków ze świata biznesu.
  • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patricka Lencioni:
   • brak dbałości o wyniki,
   • unikanie odpowiedzialności,
   • brak zaangażowania,
   • obawa przed konfliktem,
   • brak zaufania.
  • Przezwyciężanie 5 dysfunkcji.

  Moduł 4.
  Narzędzia budowania zaufania w zespole.


  Jeśli teza zawarta w opisie poprzedniego modułu jest przekonująca, należy wdrożyć ją w życie. Do tego potrzebne będą konkretne narzędzia. W tym module uczestnicy poznają je i przećwiczą, aby w prosty i skuteczny sposób budować zaufanie w swoich zespołach.

  • Osobiste historie – jak bardziej otworzyć się na siebie?
  • Grupowy feedback – budowanie świadomości mocnych i słabych stron zespołu.
  • Profilowanie behawioralne poprzez sprawdzone narzędzia diagnostyczne:
   • DISC,
   • Social Style Model,
   • Insights Discovery,
   • Myers-Briggs Type Indicator – MBTI.

  Moduł 5.
  Zarządzanie konfliktem jako element budowania zaufania.


  Zadaniem tego modułu, jest zbudowanie wśród uczestników świadomości, że konflikt nie musi być czymś złym i niekomfortowym. Dowiedzą się, jak rozpoznać symptomy konfliktu w zespole. Będą potrafili rozróżnić rodzaje konfliktów i zamienić konflikty niepotrzebne na konstruktywne. Nauczą się je rozwiązywać poprzez okazanie zaufania w dobre intencje drugiej strony.

  • Czym jest konflikt w zespole?
  • Symptomy pojawienia się konfliktów.
  • Dynamika rozwoju konfliktu w grupie i indywidualnie.
  • Rodzaje konfliktów – konflikty niepotrzebne i naturalne.
  • Najczęstsze powody konfliktów w zespole.
  • Sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole.

  Moduł 6.
  Zaangażowanie zespołu budowane na zaufaniu.


  Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, jak angażować się w konflikt, aby osiągnąć konsensus dotyczący podejmowania ważnych decyzji, w sytuacji kiedy członkowie zespołu początkowo mają odmienne zdania. Dowiedzą się, jakie są poziomy zaangażowania i jak w prosty i systematyczny sposób budować zaangażowanie członków zespołu.

  • Motywacja a zaangażowanie w zespole - różnice.
  • Poziomy zaangażowania – jak ciągle podsycać ten ogień?
  • 12 czynników budowania zaangażowania zespołu w oparciu o zaufanie.
  • Autodiagnoza – co mnie najbardziej angażuje?

  Moduł 7.
  Budowanie odpowiedzialności w pracy zespołowej.


  Ten moduł porusza rolę brania na siebie odpowiedzialności przez członków zespołu, w wykonywanych zadaniach i projektach.

  • Zdefiniowanie pojęcia „odpowiedzialność” we współpracy członków zespołu.
  • Gdzie ludzie najczęściej lokują odpowiedzialność?
  • Autodiagnoza – lokowanie odpowiedzialności.
  • Jak poprzez budowanie zaufania zachęcić zespoły do brania większej odpowiedzialności?

  Moduł 8.
  Koncentracja na celach zespołu.


  W tym module uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć tzw. efektu silosów, który zakłóca współpracę w wielu firmach. Efekt ten występuje wtedy, gdy firma jest podzielona na niezależne od siebie działy, jednostki biznesowe, odizolowane jedna od drugiej, niczym betonowe silosy. Pracownicy i menedżerowie skupiają się na wynikach swojego działu i nie przejmują się całością biznesu, nie obchodzi ich, co się dalej dzieje z wynikiem ich pracy.

  • Czym są „silosy” w organizacjach?
  • Wpływ budowania zaufania na likwidację “silosów” w firmie.
  • Jak budować większą świadomość wspólnego celu?
  • Efekt „tankowca”- jak zawczasu dostrzec górę lodową, aby uniknąć zderzenia.
  • Misja i wartości jako elementy wspierające świadomość wspólnego celu.

  W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

  zadzwoń:
  +48 12 633 0099
  +48 735 140 035

  Skontaktuj się z nami

  (wynagany email lub telefon)