Kontakt

Szkolenie Efektywność osobista - 6 filarówEfektywność osobista - 6 filarów - Nagrody
Kod produktu: ueo

szkolenie
Efektywność osobista - 6 filarów


"Nie chodzi o to, by nadawać priorytety temu, co masz w planie, ale by planować zgodnie z priorytetami" – Stephen R. Covey


Dlaczego efektywność osobista?


Skuteczność i efektywność. Dwa słowa, które często stosujemy zamiennie, mimo, że oznaczają coś zupełnie innego. Bycie skutecznym, w najprostszym tego słowa znaczeniu, oznacza osiągnięcie celu, czyli takie działanie, które przynosi oczekiwane rezultaty. Poziom skuteczności równa się poziomowi założonego planu. Mogę przebiec dystans maratonu w 6 godzin i po prostu go ukończyć. Będę wtedy skuteczny, ponieważ otrzymam medal.

Efektywność, jako termin zaczerpnięty z ekonomii, obrazuje relację uzyskanych rezultatów do poniesionych nakładów. Mówiąc o nakładach, mamy tutaj na myśli nakłady takie jak: czas, finanse, ludzie, materiały oraz narzędzia. Jeżeli osiągane rezultaty i korzyści przewyższają nakłady, albo poniesione nakłady są zgodne z tymi założonymi w planie, to nasze działanie możemy nazwać efektywnym. Wracając do przykładu maratonu, efektywny będę wtedy, kiedy przebiegnę go w optymalnym dla siebie czasie – np. 3 godzin i 20 minut.

To szkolenie jest idealną kontynuacją lub uzupełnieniem warsztatu “Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy". Na efektywność osobistą wpływa wiele innych czynników i kompetencji, niż tylko znajomość wyznaczania celów, czy narzędzi planowania. Traktuje bardziej holistycznie problem budowania efektywności, zwracając uwagę na powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające kompetencje i zasoby:

 • Umiejętność osiągania celów.
 • Otwartość na zmiany.
 • Kreatywność.
 • Umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Zasoby wewnętrzne.
 • Asertywna komunikacja.
 •  

  Live Training
  to nie Webinar

  To przede wszystkim Umiejętności,
  a nie jedynie Wiedza

  więcej »

  SZKOLENIE OTWARTE

  Obecnie szkolenie jest niedostępne
  w formie otwartej (dla osoby),
  jeśli jesteś zainteresowany tym
  szkoleniem wpisz swoje dane.
  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

  (Dla grupy)

  Stacjonarne lub
  Live Training »
  (szkolenie online)

  Liczba osób
    stacjonarne: 15 / 15
    online: 12 / 12
  Miejsce: online, dowolne

  9 970 PLN netto

  Kontakt

  Opis szkolenia


  Korzyści ze szkolenia:

  • Szerzej spojrzysz na budowanie swojej efektywności osobistej poprzez 6 filarów efektywności. Dzięki temu efekt będzie bardziej synergiczny.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak wyznaczać cele w oparciu o misję i wizję.
  • Uświadomisz sobie, jaki wpływ na zwiększenie własnej efektywności ma otwartość na zmiany.
  • Dowiesz się, jak wykorzystać i rozwijać swoją kreatywność, aby znaleźć szybsze i lepsze rozwiązanie problemu.
  • Przypomnisz sobie, być może znane Ci, narzędzia planowania i spojrzysz na nie w szerszej perspektywie, z punktu widzenia 6 filarów efektywności.
  • Uświadomisz sobie, jaką posiadasz perspektywę czasową i dzięki temu dobierzesz dla siebie najlepiej odpowiadające Ci narzędzia planowania.
  • Zadbasz bardziej o siebie, realizując w pierwszej kolejności swoje cele, nie ulegając naciskom, aby robić coś dla celów innych osób.

  Program szkolenia


  Moduł 1.
  6 filarów efektywności – droga do robienia właściwych rzeczy we właściwym czasie.


  Efektywność osobista to nie tylko, znane być może większości uczestników szkoleń, narzędzia wyznaczania celów i planowania. Ich znajomość na pewno pomaga lepiej zarządzać swoim czasem, ale nie będą one skuteczne, jeśli nie będzie w nas otwartości na zmiany, kreatywności i asertywności. To kompetencje, które są katalizatorami zwiększania efektywności. W tym module uczestnicy spojrzą szeroko na proces budowania swojej efektywności i uświadomią sobie swój kapitał – czyli, które z tych kompetencji już mam, a które muszę wzmocnić, aby mieć więcej czasu na rzeczy, które są dla mnie ważne.

  • Umiejętność osiągania celów.
  • Otwartość na zmiany.
  • Kreatywność.
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie.
  • Zasoby wewnętrzne.
  • Asertywna komunikacja.

  Moduł 2.
  Umiejętność osiągania celów.


  Co odróżnia ludzi efektywnych od innych, mniej efektywnych? Ci pierwsi realizują swoje marzenia, ubierając je w cele, które są wymierne i ambitne, ale realne i określone w czasie. A następnie konsekwentnie, z mozołem je realizują. Ci drudzy poprzestają na marzeniach i zamiarach, popadając w pesymizm i frustrację. Zadaniem tego modułu jest dostarczenie uczestnikom prostych i skutecznych narzędzi dotyczących tego, jak zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia ważnych celów.

  • Cele a zamiary i marzenia - różnice.
  • Dlaczego większość ludzi posiada cele, a mniejszość je realizuje?
  • Samodyscyplina, wytrzymałość, systematyczność, samokontrola – takie oczywiste a takie trudne.
  • Co? Jak? Dlaczego? 3 zasadnicze pytania.
  • Etapy definiowania celów osobistych i zawodowych.
  • Zaczynaj z wizją końca – koncepcja wyznaczania celów w oparciu o misję, wizję i role społeczne wg. S. Covey’a.

  Moduł 3.
  Otwartość na zmiany.


  Powiedzenie, że w życiu trwałe i pewne są tylko zmiany to banał. Natomiast fakt, że ta kompetencja ma duże znaczenie dla naszej efektywności, nie dla wszystkich znawców zarządzania sobą w czasie jest już tak oczywisty. Zadaniem tego modułu jest pokazanie uczestnikom, jaki jest wpływ naszej otwartości na zmiany na naszą efektywność.

  • Czym jest zmiana w naszym życiu?
  • Psychologiczne fazy przechodzenia przez zmianę – jak zaakceptować zmienność?
  • Inicjowanie zmian – jak wyjść z własnej strefy komfortu?
  • Nawyki – czym są i jak je zmienić? Oraz dlaczego to jest trudniejsze niż nam się wydaje?
  • Rola przekonań w budowaniu otwartości na zmianę.
  • Kolory osobowości – dlaczego jednym jest łatwiej, a innym trudniej zbudować otwartość na zmianę.

  Moduł 4.
  Kreatywność.


  Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. W zmieniającej się rzeczywistości potrzeba nam kreatywności, aby ciągle zmieniać plany, eksperymentować z nowymi narzędziami, łamać stare przyzwyczajenia związane z zarządzaniem swoim czasem. Ten moduł stara się pokazać, jak dzięki kreatywności i gotowości na nowe rozwiązania możemy coś zrobić szybciej, prościej, lepiej.

  • Jak lenistwo wspiera kreatywność a kreatywność zwiększa efektywność?
  • Myślenie „out of the box” – zrób to inaczej niż zwykle.
  • Metody kreatywnego rozwiązywania problemów:
   • skojarzenia,
   • dedukcja i indukcja,
   • metafory,
   • transformacje.
  • Wykorzystanie wybranych metod do zbudowania efektywniejszego planu działania.

  Moduł 5.
  Umiejętność zarządzania sobą w czasie.


  W tym module uczestnicy przećwiczą i rozwiną umiejętności sprawnego definiowania, planowania i określania priorytetów, która pozwala na koncentrowanie się na elementach, na które mamy wpływ i które pomagają nam realizować postawione cele zawodowe i prywatne. Realizacja właściwych zadań we właściwym czasie to z pewnością więcej, niż połowa sukcesu.

  • Optymalne pory dnia – krzywa REFA.
  • Subiektywne poczucie czasu.
  • Popularne narzędzia planowania:
   • macierz pilne/ważne,
   • Pareto i ABC,
   • reguła 60/20,
   • ALPEN.
  • Identyfikacja marnotrawstwa w codziennym zadaniu:
   • identyfikacja typowych czasopożeraczy,
   • środki zaradcze,
   • rodzaje prokrastynacji i sposoby przeciwdziałania,
   • zagrożenie perfekcjonizmem.

  Moduł 6.
  Perspektywy postrzegania czasu.


  Zarządzając swoim czasem, zadajemy sobie pytanie, dlaczego jedne narzędzia i techniki u nas działają, a inne nie, pomimo że wielokrotnie próbowaliśmy je stosować. Częściowo odpowiedzią na to pytanie jest nasza perspektywa postrzegania czasu. W zależność od tego, gdzie częściej jesteśmy naszymi myślami, w jakim nastroju tam jesteśmy, tak też zarządzamy sobą w czasie. W tym module uczestnicy poznają swoją orientację czasową i odnajdą odpowiedzi na pytania: co zmienić, a co wzmocnić, aby budować swoją efektywność.

  • Perspektywa:
   • przeszłościowo - negatywna,
   • przeszłościowo - pozytywna,
   • teraźniejsza hedonistyczna,
   • teraźniejsza fatalistyczna,
   • przyszłościowa.
  • Autodiagnoza i analiza wyników.

  Moduł 7.
  Asertywność jako zachowanie wspomagające lepsze zarządzanie sobą w czasie.


  Celem modułu będzie wypracowanie skutecznych technik asertywnych, zwiększających skuteczność zarządzania czasem własnym, zapoznanie się z metodami utrzymania kontroli nad rozmową, odmawiania z utrzymaniem dobrych relacji i proponowaniem tzw. „atrakcyjnej alternatywy”.

  • Asertywność a zarządzanie swoim czasem. Czy jestem asertywny? Rozpoznanie własnej mapy zachowań.
  • Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.
  • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
  • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania w odniesieniu do zarządzania swoim czasem.
  • Asertywna odmowa - algorytm wypowiedzi.
  • Piramida asertywnej interwencji wraz z reakcją na krytykę ogólną.

  W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

  zadzwoń:
  +48 12 633 0099
  +48 735 140 035

  Skontaktuj się z nami

  (wynagany email lub telefon)