Kontakt

Inteligencja emocjonalna w biznesie Inteligencja emocjonalna w biznesie Inteligencja emocjonalna w biznesie
Kod produktu: uie

Inteligencja emocjonalna w biznesie


Emocje i stres towarzyszą nam codziennie, niezależnie od roli zawodowej i życiowej. Uwzględnianie emocji i zjawisk psychologicznych pomaga w osiąganiu skuteczności i efektywności w pracy, oraz dobrych relacji w życiu osobistym. Szkolenie koncentruje się na racjonalnych metodach zarządzania emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych. Jest przeznaczone zarówno dla menedżerów, którym zależy na efektywnym pełnieniu roli lidera, jak i dla pracowników wszelkich stanowisk, dla których ważne jest zwiększenie komfortu i skuteczności zachowania we współpracy z ludźmi.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

Opis szkolenia


NA SZKOLENIU

 • Dowiesz się, co konkretnie kryje się pod hasłem „inteligencja emocjonalna”.
 • Przekonasz się, że inteligencję emocjonalną można w sobie rozwijać.
 • Udoskonalisz umiejętności zarządzania własnymi emocjami.
 • Przećwiczysz wykrywanie wzorców myślowych powodujących powstawanie negatywnych emocji.
 • Przetrenujesz korzystanie z empatii wobec innych osób.
 • Wzmocnisz swoją skuteczność zachowania się w sytuacji, gdy inne osoby ulegają intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat konfliktów i skutecznych strategii zachowania się w konflikcie.
 • Zgromadzisz bazę praktycznych sposobów zarządzania emocjami i stresem w codziennej pracy i życiu.

PO SZKOLENIU

 • Będziesz znał różne metody i narzędzia zarządzania emocjami i stresem.
 • Będziesz potrafił unikać pułapek myślowych powodujących stres i inne trudne emocje.
 • Będziesz umiał adekwatnie zachować się w sytuacji, gdy druga osoba przeżywa intensywne emocje.
 • Będziesz świadomy wpływu emocji na relacje w pracy i życiu osobistym.
 • Będziesz potrafił zapobiegać wybuchom emocji własnych i innych osób.
 • Będziesz umiał wybrać skuteczną metodę postępowania w sytuacji sporu lub konfliktu.
 • Będziesz mógł być bardziej skuteczny i efektywny w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Program szkolenia


I. EMOCJE W BIZNESIE I ŻYCIU ZAWODOWYM


Cele modułu:
uświadomienie sobie roli i znaczenia emocji w biznesie, dyskusja z poglądem nawołującym do negowania istnienia emocji w biznesie.

 • Czym jest inteligencja emocjonalna
 • Czym są emocje
 • Czy w biznesie jest miejsce na emocje
 • Dojrzewanie człowieka a poziom inteligencji emocjonalnej
 • Obszary i możliwości wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu firmowym
 • Autorefleksja nad swoimi obszarami do rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej

Metody aktywizujące:
dyskusja moderowana, studium przypadku, miniwykład.

 

II. MECHANIZMY I SKUTKI EMOCJI


Cele modułu:
poznanie mechanizmów postawania emocji, zrozumienie praktycznego wpływu emocji na porozumiewanie się między osobami.

 • Rodzaje emocji
 • Proces powstawania emocji
 • Model „ABCD emocji”
 • Mechanizmy rządzące narastaniem emocji
 • Praktyczne trudności komunikacyjne i percepcyjne osób znajdujących się w wysokich emocjach
 • Model motywacji i stresu Yerkesa, Dodsona
 • Zjawisko „mgły emocjonalnej” i sposoby radzenia sobie z nim

Metody aktywizujące:
studium przypadku, miniwykład, ćwiczenie grupowe.

 

III. JA A EMOCJE - SAMOŚWIADOMOŚĆ


Cele modułu:
rozwijanie umiejętności samoświadomości – zauważania i prawidłowego nazywania własnych emocji, diagnoza kontekstów powstawania własnych silnych emocji.

 • Trening umiejętności rozpoznawania sygnałów własnego organizmu o narastających emocjach
 • Trening umiejętności nazywania emocji
 • Autorefleksja nad okolicznościami (czas, miejsce, osoby, stan psychofizyczny), w których zauważam powstawanie i narastanie emocji negatywnych
 • Moja strategia postępowania w sytuacjach trudnych
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji negatywnych
 • Sens i potrzeba zauważania emocji pozytywnych
 • Autorefleksja nad okolicznościami (czas, miejsce, osoby, stan psychofizyczny), w których zauważam powstawanie i narastanie emocji pozytywnych

Metody aktywizujące:
studium przypadku, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie grupowe, dobre praktyki.

 

IV. ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI - SAMOKONTROLA


Cele modułu:
pozyskanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami na etapie ich powstawania, trening myślenia w sposób redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji.

 • Wczesna detekcja sygnałów emocji
 • Strategie reakcji na emocje
 • Zyskiwanie przestrzeni wewnętrznej i czasu na wybór konstruktywnej reakcji na narastające emocje
 • Zarządzanie emocjami poprzez pracę z myślami
 • Racjonalne i irracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o RTZ
 • Rozpoznawanie błędów myślowych, powodujących powstawanie negatywnych emocji
 • Metoda „Pracy z myślami - autocoaching”
 • Trening szybkiego przebudowywania sposobu myślenia w trakcie trudnej sytuacji

Metody aktywizujące:
studium przypadku, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie grupowe, dobre praktyki.

 

V. EMOCJE W LUDZIACH - EMPATIA


Cele modułu:
trening empatii, trening zauważania i interpretowania niewerbalnych i werbalnych sygnałów emocji w drugiej osobie.

 • Empatia – zestaw umiejętności i postawa szersza niż tylko współodczuwanie (czy współczucie)
 • Niewerbalne i werbalne sygnały powstania i narastania emocji w drugim człowieku
 • Empatia wyprzedzająca – analiza potencjalnego wpływu okoliczności i moich zachowań na emocje drugiej strony
 • Empatia post factum – analiza i interpretowanie zdarzeń zgodnie z inteligencją emocjonalną
 • Empatia a błąd atrybucji przyczynowych
 • Ciemne strony empatii. Niewłaściwe współodczuwanie - nadmiernym kosztem psychicznym
 • Jak unikać blokady racjonalnego i konstruktywnego zachowania z powodu niewłaściwej empatii

Metody aktywizujące:
dyskusja, film szkoleniowy, ćwiczenie grupowe.

 

VI. EMPATIA W PRAKTYCE


Cele modułu:
trening umiejętności rozpoznawania typu osobowościowego drugiej osoby i dostrajania trybu komunikacji i współpracy do jej preferencji; uświadomienie różnic osobowościowych jako źródła potencjalnych konfliktów i negatywnych emocji.

 • Rodzaje typów osobowościowych ludzi
 • Charakterystyka emocjonalności każdego typu
 • Rozpoznawanie typu drugiej osoby
 • Dostrajanie komunikacji i przebiegu współpracy do preferencji danego typu osobowościowego
 • Różnice w typie osobowości przyczyną konfliktów i negatywnych emocji

Metody aktywizujące:
autotest, film szkoleniowy, ćwiczenie grupowe, symulacje (scenki), miniwykład.

 

VII. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W RELACJACH ORAZ ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI


Cele modułu:
trening umiejętności stosowania języka potrzeb zamiast języka gniewu; poznanie rodzajów konfliktów oraz metod ich konstruktywnego rozwiązywania.

 • Skutki negatywnych emocji dla relacji
 • Wpływ negatywnych emocji i konfliktów na mierzalną efektywność codziennej współpracy w firmie
 • Język gniewu i jego konsekwencje
 • Stosowanie języka potrzeb
 • Rodzaje konfliktów w organizacjach
 • Dynamika konfliktów – narastanie konfliktu i narastanie emocji – wzajemny wpływ
 • Pula konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów i sposobów podejścia do konfliktu
 • Dobór metody do fazy konfliktu i osobowości skonfliktowanych osób
 • Budowanie kultury życzliwości i wybaczania w pracy zespołowej w firmie

Metody aktywizujące:
autotest, eksperyment szkoleniowy, miniwykład, dyskusja, ćwiczenie grupowe, symulacje (scenki), dobre praktyki.

 

Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Analiza filmu
Analiza filmu
Wykład
Wykład
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Demonstracje
Demonstracje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

SZKOLENIE OTWARTE

Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby),
jeśli jesteś zainteresowany tym
szkoleniem wpisz swoje dane.
Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)