Kontakt

Szkolenie Negocjacje ZakupoweNegocjacje Zakupowe - Nagrody Live Training - Interaktywne Szkolenie Online
Kod produktu: znz

szkolenie
Negocjacje Zakupowe

 

Pracujesz w Dziale Zakupów?

 
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności z zakresu negocjacji zakupowych?
 
Poznaj szkolenie dla Zakupowców, podczas którego dowiesz się  jak negocjować, aby uzyskać najkorzystniejsze warunki.
 
Szkolenie ma formułę intensywnego i dynamicznego warsztatu. Opiera się na analizie licznych przypadków negocjacyjnych i prezentacji skutecznych strategii. Podczas ćwiczeń, gier i symulacji negocjacyjnych uczestnicy przenoszą poznane narzędzia, techniki i rozwiązania do środowiska swoich Działów Zakupów. Głównym zamierzeniem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na wykorzystanie mocnych stron oraz dobrych praktyk podczas spotkań negocjacyjnych.szkolenia

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Online

2 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

9 970 PLN netto

Kontakt

Według mnie szkolenie zostało poprowadzone bardzo kompetentnie z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań zawodowych.
Najcennieszą rzeczą, którą zabieram ze sobą jest bardzo ciekawe spojrzenie prowadzącego na zachowania, relacje uczestników wraz ze specjalnymi radami indywidualnnymi na radzenie sobie z przypadłościami.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników Działów Zakupów do wykorzystania wiedzy i umiejętności obejmujących najistotniejsze elementy procesu negocjacyjnego. Akcenty zostaną przede wszystkim położone na analizie zachowań skutecznych negocjatorów, stylach prowadzenia negocjacji, jej etapach, a także najczęstszych błędach, które uniemożliwiają osiąganie zamierzonych celów.

Wesprzemy uczestników w diagnozie własnego stylu prowadzenia negocjacji oraz nauczymy profesjonalnego przygotowania procesu, planowania strategii, opracowania taktyki i wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej. Przekonamy, że umiejętność dbania o interesy firmy i dobór odpowiednich działań i narzędzi, to kluczowa kompetencja skutecznego Zakupowca.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Formuła szkolenia jest kierowana do osób, które oczekują dynamicznego warsztatu szkoleniowego. Naszym celem jest wskazanie mocnych stron każdego z uczestników szkolenia i wskazanie najskuteczniejszych strategii negocjacyjnych. Pozwolą one w każdych okolicznościach na prowadzenie negocjacji w sposób ukierunkowany na efekt, bądź w sposób profesjonalny nadać inny bieg negocjacjom. Uczestnicy nauczą się jak wpływać na sukces firmy dzięki organizacji procesów zakupowych w oparciu o dobre praktyki oraz wzmacnianie własnych kompetencji, dzięki którym pozostaną silnymi negocjatorami. Przekonamy, że umiejętność dbania o interesy firmy i dobór odpowiednich działań, to kluczowa kompetencja skutecznego zakupowca.

Uczestnik po szkoleniu:

 • nauczy się stosować techniki wspierające każdy z etapów negocjacji zakupowych
 • pogłębi wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów negocjacyjnych oraz elementów wywierania wpływu
 • pozna najskuteczniejsze taktyki negocjacyjne oraz praktyczne sposoby ich zastosowania z perspektywy kupca
 • dowie się, jak stać się skutecznym negocjatorem potrafiącym efektywnie działać w obronie interesów swoich i firmy
 • pozna zasady wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej
 • poczuje większą swobodę działania oraz niższy poziom stresu związany z umiejętnością niepoddawania się manipulacjom i brudnym trickom
 • wymieni doświadczenia z innymi uczestnikami zajęć i stworzy własny bank dobrych praktyk

Program szkolenia

MODUŁ I
POSTAWA REAKTYWNA VS POSTAWA PROAKTYWNA  KUPCA W NEGOCJACJACH


Pierwsza część warsztatu dotyczyć będzie przygotowania się do rozmowy z Dostawcą. Uświadomiona zostanie rola pracownika Działu Zakupów jako reprezentanta firmy, sytuacja negocjacyjna oraz perspektywa interesów potencjalnego Kontrahenta. Na podstawie kilkuetapowej symulacji w dwóch zespołach zostaną podsumowane efektywne i nieefektywne zachowania negocjatorów.


Zakres merytoryczny:

 • Rola działu zakupów w przedsiębiorstwie - misja, cele i działania wspierające oszczędności.
 • Zachowania negocjatorów reprezentujących Działy Zakupów zbliżające do porozumienia z Dostawcą i oddalające od niego.
 • Przyczyny możliwych impasów, różnic interesów oraz nieporozumień w trakcie negocjacji z Dostawcą.
 • Macierz siły i reakcji – od kooperacji do konfrontacji.

Narzędzia:

 • Model „Dojrzałości negocjacyjnej” Dostawcy i własnej
 • Strategie zachowań efektywnych i nieefektywnych negocjatorów
 • „Źródła władzy” Kupca w procesie negocjacyjnym

MODUŁ II
RODZAJE NEGOCJACJI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE W SPECYFICE ZAKUPOWEJ


Negocjacje zyskały nowe oblicze. Dzisiaj strony, bez względu na to, czy reprezentują stronę zakupową, czy starają się dostarczyć produkt, usługę lub rozwiązanie pragną współdecydowania i uczestniczenia w procesie, wnoszenia swoich uwag i doświadczeń. Warto znaleźć odpowiedni balans i dopasowywać strategie budujące przewagę związaną z interesami własnymi przy jednoczesnym rekompensowaniu obszarów związanych ze sferą relacji, poczucia wartości drugiej strony oraz emocji, które towarzyszą obu stronom przez cały proces negocjacyjny.


Zakres merytoryczny:

 • Negocjacje pozycyjne vs negocjacje problemowe.
 • Stanowiska a interesy Kupca i jego firmy.
 • Postawa Kupca na początku procesu i jej konsekwencje w kolejnych fazach negocjacji.
 • Ingracjacja w praktyce negocjacyjnej Kupca.

Narzędzia:

 • Strategie oparte o interesy i strategie oparte o stanowiska
 • Schematy sekwencyjnego pozyskiwania kluczowych informacji i uzyskiwania przewagi negocjacyjnej
 • Model Thomasa-Kilmanna, jako podejścia do rozwiązywania konfliktu interesów Kupiec - Dostawca

MODUŁ III
ŚCIEŻKA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ DOSTAWCĘ KORZYSTNEJ DLA KUPCA


Właściwe przygotowanie się do spotkania z Dostawcą, określenie kluczowych parametrów i interesów, umiejętność patrzenia oczami Kontrahenta, słuchanie i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia pozwolą utrzymać przewagę przy jednoczesnym dbaniu o interes Firmy, którą reprezentujemy. Warto ustandaryzować najważniejsze elementy procesu negocjacji i samych rozmów, by przebiegały one możliwie efektywnie i przewidywalnie dla Kupca.


Zakres merytoryczny:

 • Cele negocjacyjne, wyznaczenie planu i obszaru negocjacji.
 • Ścieżka procesu negocjacyjnego - model CROP.
 • BATNA i ZOPA w zakupach - obszary możliwych ustępstw.
 • Zmienne negocjacyjne: pozycja otwarcia, poziom aspiracji, dolne linie.
 • Testowanie założeń i sprawdzenie dostępnych wariantów.

Narzędzia:

 • Model CROP w praktyce zakupowej
 • Metoda suwaków negocjacyjnych
 • Strategia stopniowych ustępstw z zachowaniem parametrów interesów własnych
 • Technika testowania „granicy bólu” Dostawcy

MODUŁ IV
ELEMENTY WYWIERANIA WPŁYWU PODCZAS NEGOCJACJI ORAZ OBRONA PRZED MANIPULACJĄ  I BRUDNYMI TRICKAMI ZE STRONY DOSTAWCY


Czy tego chcemy, czy nie, musimy sobie zdawać sprawę, że nie ma działalności ludzkiej w obszarze biznesu, która mogłaby przebiegać bez wykorzystania perswazji, technik wywierania wpływu, bądź manipulacji lub prób zdominowania drugiej strony. Trudne sytuacje i impasy w procesie negocjacyjnym są oczywiste. Umiejętność rozpoznawania stosowanych na nas technik, ich neutralizowania i umiejętnego poruszania się w tym obszarze jest niezwykle cenną kompetencją każdej osoby reprezentującej Dział Zakupów.


Zakres merytoryczny:

 • Wywieranie wpływu a manipulacja. Etyka w negocjacjach – perspektywa Działu Zakupów.
 • Najczęstsze błędy popełniane przez Kupców.
 • Nierealne oczekiwania. Kiedy ustępować i jak nie popełnić błędu.
 • Wybrane techniki wywierania wpływu - praktyka w codzienności zawodowej Kupca.
 • Obrona przed brudnymi trickami negocjacyjnymi stosowanym przez Dostawców.

Narzędzia:

 • Modele kontraktowania, asertywnej odmowy i stawiania granic z zachowaniem relacji w praktyce negocjacyjnej
 • Techniki wywierania wpływu oparte o zjawiska internalizacji i reaktancji
 • Strategie neutralizacji trików negocjacyjnych stosowanych przez Dostawców
 • 5 strategii radzenia sobie z impasem i domykania kontraktu

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)