BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Zdalne zarządzanie zespołemZdalne zarządzanie zespołem - NagrodyLive Training - Interaktywne Szkolenie Online

Kod produktu: zzl

szkolenie
Zdalne zarządzanie zespołem


Zdalne zarządzanie zespołem to szczególnie wymagające wyzwanie dla managera, który do tej pory stosował tradycyjne, oparte na bezpośrednim kontakcie sposoby zarządzania.

W obecnej - nowej i nieprzewidywalnej rzeczywistości to właśnie wirtualne zespoły zmieniają oblicze funkcjonowania firm, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Umiejąc zarządzać takimi zespołami, firma może reagować niezwykle szybko i elastycznie na potrzeby klientów oraz sytuacje kryzysowe w dowolnym miejscu.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)


Obecnie szkolenie jest niedostępne
w formie otwartej (dla osoby).

Jeśli interesuje cię to
szkolenie...

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

Aktualne czynniki zewnętrzne wymuszają na menedżerach konieczność modyfikacji dotychczasowego sposobu zarządzania zespołem. Praktykowane sposoby planowania i organizacji pracy zespołu mogą okazać się niewystarczające w przypadku zarządzania pracą zdalną. Wymagają zmiany optyki postrzegania roli i funkcji pracownika, jako osoby, która w większym stopniu działa autonomicznie, a pracując zdalnie potrzebuje innego typu wsparcia i motywowania, niż w warunkach pracy stacjonarnej.

Szkolenie, prowadzone w formule warsztatu Live Training pozwoli znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

 • Jak rozwijać i utrzymać zespół pracujący zdalnie na poziomie „high performance” i jakie narzędzia stosować by efektywnie zarządzać pracą zdalną?
 • Jak wspierać zaangażowanie pracowników pracujących zdalnie w oparciu o wykorzystanie bodźców pozytywnych?
 • Jak skutecznie podejmować decyzje w sytuacjach trudnych i problemowych?

Szkolenie koncentruje się na metodach i technikach zarządzania pracą zdalną w zespole rozproszonym, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi PMM (Performance Management and Measurement), technik wyznaczania celów i kontraktowania zadań, sposobów monitorowania pracy zdalnej, budowania zaangażowania pracowników z wykorzystaniem instant feedback’u i feedforward’u oraz podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych. Zaproponowane w niniejszym szkoleniu struktury, metody i techniki stanowią praktyczne wzorce postępowania menedżerskiego w zarządzaniu praca zdalną.

Program szkolenia


Live Training 1Zakres merytoryczny:


 1. Zarządzanie efektywnością w pracy zdalnej:
  • 10 pułapek zarządzania zespołem zdalnym – nawykowe działania versus strategie zdalnego zarządzania zespołem.
  • Schemat „Performance Management and Measurement” w zarządzaniu zespołem rozproszonym.
  • Standardy zachowań w pracy zdalnej – kontraktowanie reguł i zasad pracy zdalnej.
  • Wykorzystanie struktury podziału prac (WBS) w planowaniu pracy zdalnej zespołu.

Narzędzia:

 • Algorytm postępowania Performance Management and Measurement w zarządzaniu zespołem rozproszonym.
 • Schemat WBS w planowaniu pracy zdalnej.

Live Training 2Zakres merytoryczny:


 1. Wyznaczanie celów i kontraktowanie zadań:
  • Planowanie pracy zdalnej: cele – wyniki – przeszkody – plan działania w odniesieniu do jednostek i zespołu.
  • Instant plan – metoda szybkiego komunikowania i kontraktowania planu działania.
  • Diagnoza osiągalności planu – feedforward jako scenariusz profilowany planistycznie.
  • Rodzaje i formy wsparcia menedżerskiego.
  • Od rozmowy delegującej po polecenie służbowe – wachlarz metod planistycznych.

Narzędzia:

 • Narzędzia PMM – struktura rozmowy planującej (studium przykładu).
 • Schemat rozmowy delegującej (studium przykładu).
 • Algorytm kontraktowania sposobu oceny realizacji zlecanego zadania.

Live Training 3Zakres merytoryczny:


 1. Monitorowanie pracy zdalnej:
  • Sposoby monitorowania pracy zdalnej.
  • Wybrane narzędzia software’owe do monitorowania pracy zdalnej.
  • Organizacja spotkań statusowych – struktura i zarządzanie przebiegiem scrum’ów.
  • Komunikacja i przepływ informacji w zespole – wykorzystanie technik receptywnych w monitorowaniu progresu.
 2. Budowanie zaangażowania pracowników w oparciu o zastosowanie bodźców pozytywnych:
  • Instant feedback jako narzędzie motywujące w pracy zdalnej.
  • Udzielanie informacji zwrotnej pozytywnej.
  • Udzielanie informacji zwrotnej konstruktywnej.
  • Udzielanie informacji zwrotnej motywującej.
  • Rozmowa podsumowująca z pracownikiem i zespołem; wyniki versus działania – podsumowanie.

Narzędzia:

 • GROW jako narzędzie do monitorowania progresu.
 • Struktura informacji zwrotnej pozytywnej.
 • Struktura informacji zwrotnej konstruktywnej (studium przykładu).
 • Struktura informacji zwrotnej rozwojowej (studium przykładu).
 • Narzędzia ROM – struktura rozmowy podsumowującej (studium przykładu).

Live Training 4Zakres merytoryczny:


 1. Podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych:
  • Źródła i przyczyny potencjalnych problemów w obszarze zdalnego zarządzania zespołem.
  • Efektywne prowadzenie rozmów w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w sytuacjach problemowych i wymagających szybkiego działania. – wykorzystanie narzędzi software’owych do komunikacji online.
  • Komunikowanie i rozwiązywanie problemów – struktury e - mailowe.
  • Techniki podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych.
 2. Kształtowanie nawyków pracownika z zastosowaniem stopniowania reakcji:
  • Zasady asertywnego egzekwowania zobowiązań.
  • Asertywne ustalanie priorytetów w pracy.
  • Stopniowanie reakcji w zdalnym zarządzaniu zespołem.

Narzędzia:

 • Algorytm stopniowania reakcji
 • Algorytm dla modelu decyzyjnego (New Decision Model – NDM)
 • Algorytm 4P
 • Technika asertywnego wyznaczania granic

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: