Kontakt

 
 
 

Praktyczność i interaktywność naszych szkoleń znajdują odzwierciedlenie w metodach pracy, jakie proponujemy Uczestnikom, a są to:

 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w grupach
 • Scenki rodzajowe
 • Analizy nagrań wideo
 • Zadania problemowe
 • Case study
 • Kwestionariusze
 • Gry symulacyjne
 • Gry biznesowe
 • Wiele innych, różnorodnych ćwiczeń


Całość przyjętych działań i forma prowadzenia zajęć ma dać Uczestnikom praktyczne umiejętności zachowań w sytuacjach, z którymi spotykają się w swej pracy zawodowej. Będziemy uczyli i ćwiczyli z Uczestnikami szkolenia te zachowania i pokażemy, gdzie występują błędy w Ich podejściu do omawianych zagadnień i co należy poprawić, aby doskonalić swoje umiejętności. Częstym i bardzo efektywnym zajęciem jest ćwiczenie przed kamerą. Mogą to być nagrania indywidualne lub odgrywane scenki w parach. Taki materiał jest później analizowany i wyciągane są wnioski, mające dać Uczestnikom konkretne odpowiedzi na postawione pytania problemowe.

Istnieje wiele różnorodnych ćwiczeń - zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, które mają na celu pokazać szereg mechanizmów, zachowań lub reakcji. W zależności od potrzeb i wymagań, wykorzystujemy te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy.