Kontakt

 
 
 

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić gruntowną ocenę efektywności szkolenia zamkniętego. Stosujemy do tego celu model Donalda Kirkpatrica i proponujemy ocenę efektywności na poziomach:

 • Reakcji - badanie opinii i zadowolenia Uczestników szkolenia za pomocą kwestionariusza.

 • Uczenia się - test wiedzy nabytej podczas szkolenia (scenki, w których biorą udział Uczestnicy w trakcie szkolenia są metodą, która pozwala Ekspertowi oszacować poziom zdobytych umiejętności).

 • Zachowania - badanie zmiany zachowania na stanowisku pracy - możliwość przygotowania kwestionariuszy obserwacji zachowań dla przełożonych (osobny projekt na życzenie Klienta).

 • Wyników - jak szkolenie wpłynęło na organizację - osobny projekt konsultingowy realizowany na życzenie Klienta.


Jak oceniamy szkolenie?

 • Około 1 - 2 tygodni przed szkoleniem spotkamy się z Uczestnikami, aby przeprowadzić IDENTYFIKACJĘ I ANALIZĘ POTRZEB. Będzie to polegało na:
  • badaniu wiedzy - za pomocą testów
  • badaniu zachowań - za pomocą ćwiczeń, scenek, gier


 • Po realizacji szkolenia przeprowadzimy z Uczestnikami badania polegające na:
  • badaniu wiedzy - za pomocą testów / zobaczymy różnicę w poziomie wiedzy po szkoleniu
  • badaniu zachowań - za pomocą ćwiczeń, scenek, gier / zobaczymy różnicę w sposobie i rodzaju zachowań po szkoleniu
  • badaniu reakcji - za pomocą ankiet


 • Około 3 miesiące po zakończeniu szkolenia możemy przeprowadzić czwarty punkt metody oceny szkolenia zamkniętego nazywany ogólnie: JAK SZKOLENIE WPŁYNEŁO NA FIRMĘ, czyli jakie korzyści (zmiany) przyniosło firmie szkolenie.