Kontakt

Negocjacje biznesowe — zaawansowane Negocjacje biznesowe — zaawansowane Negocjacje biznesowe — zaawansowane
Kod produktu: znb

szkolenie:
Negocjacje biznesowe — zaawansowane

Jak przygotować się do negocjacji?
Jak zaplanować strategię?
Jak zwiększyć własną skuteczność negocjacyjną?

Podczas szkolenia z negocjacji doświadczysz, że możliwe jest szukanie i budowanie porozumienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu swojego stanowiska.

Dowiesz się także co możesz zrobić kiedy trafisz na nieuczciwych negocjatorów. Wszystko po to, żeby osiągać wspólne cele, zachęcając do współpracy i nie dając się wykorzystywać.

A co najważniejsze przekonasz się, że współpraca w długofalowej perspektywie jest nie tylko opłacalna finansowo, ale przede wszystkim, że daje obu stronom poczucie sensowności tego, co robią.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Liczba osób: 1 /15

Miejsce: Live Training, Kraków


Opis szkolenia

CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia będzie zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji. Przedstawione zostaną najbardziej efektywne techniki wywierania wpływu wykorzystywane przez skutecznych negocjatorów. Część z nich to bezpośrednie doświadczenie Trenera – techniki nie opisane w żadnych podręcznikach – zebrane zarówno w trakcie uczestniczenia jako jedna ze stron negocjacji oraz podczas szkoleń i warsztatów. Uczestnicy wezmą udział w dwóch grach negocjacyjnych. Będą mieli okazję stanąć po „dwóch stronach”, dzięki czemu oswoją się i zrozumieją cele, postawy i interesy obu stron procesu negocjacji.

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak prawidłowo ustalić kluczowe parametry procesu negocjacyjnego, jaki styl przekonywania i wywierania wpływu zastosować. Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby ich stanowisko było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej satysfakcjonujące. Nauczą się także zwracać uwagę na subtelne sygnały zdradzające sposób myślenia osoby, z którą negocjują.

Dzięki interaktywnej formule szkolenia i rozegraniu dwóch gier negocjacyjnych prowadzonych w trakcie dwóch dni szkolenia, uczestnicy będą mogli w symulacjach rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych, zweryfikować swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki oraz stosowane strategie. Przejmą kontrolę nad procesem negocjacji, tak aby realizować cele biznesowe, jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem mocnych i długotrwałych relacji.

Program szkolenia

MODUŁ I - GRA WPROWADZAJĄCA – SYMULACJA NEGOCJACYJNA


...... Jest to element niezbędny w procesie przygotowania rozwiązania dla Klienta. Bez niego dalsza współpraca będzie stała pod znakiem zapytania. Dostawca to elastyczny partner, choć rozbieżności jest kilka. Niejednokrotnie szedł Wam na rękę przy wcześniejszych dostawach. Terminy również nie budziły zastrzeżeń. Tym razem jednak pojawia się wątpliwość. I to w zasadniczej kwestii. Chcecie jak najszybciej podjąć decyzję. Macie już zgromadzone wszystkie informacje. ….


To fragment rzeczywistego case’u negocjacyjnego. Moduł będzie zawierał aspekty przygotowania się do negocjacji zarówno na płaszczyźnie przedmiotu oraz na płaszczyźnie relacji. Zdefiniowana zostanie rola Negocjatora i sytuacja negocjacyjna. Na podstawie wyników omówione zostaną efektywne zachowania Negocjatorów oraz błędy najczęściej popełniane przez Partnerów.

 • Analiza błędów popełnionych w trakcie fazy analizy przednegocjacyjnej
 • Zachowania negocjatorów
  • zbliżające do porozumienia
  • oddalające od porozumienia
 • Przyczyny nieporozumień i impasów w trakcie negocjacji
 • Bank dotychczasowych dobrych praktyk w specyfice pracy uczestników
 • Analiza negocjacji uczestników z wykorzystaniem „MACIERZY SIŁY REAKCJI” oraz zachowań efektywnych i nieefektywnych w negocjacjach
  • włączanie
  • wzmacnianie
  • redukowanie
  • eliminowanie

MODUŁ II – BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIK. POSTAWA REAKTYWNA VS POSTAWA PROAKTYWNA W NEGOCJACJACH


To przede wszystkim od nas samych zależy powodzenie rozmów i ich wynik. Poziom naszej motywacji oddziałuje na otoczenie i współpracowników. Co mogę zrobić, by zmienić nastawienie i wprowadzić nowe elementy w sposobie prowadzenia negocjacji? Jak mogę wpłynąć na swoje własne przekonania?

 • Zmiana świadomości i postaw jako główny warunek powodzenia i „dowiezienia” wyniku
 • Identyfikacja przydatnych kompetencji
  • Efekt Pigmaliona - wpływ nastawienia negocjatora na przebieg negocjacji
  • Nieświadome nawyki i zachowania oraz ich wpływ na drugiego negocjatora
  • Analiza własnej Struktury Osobowości w świetle Analizy Transakcyjnej
 • Źródła władzy w negocjacjach. Macierz CEL – RELACJA
  • Przewidywanie zachowań negocjatora na podstawie obserwacji
  • Określenie własnej, najczęściej stosowanej strategii negocjacyjnej
  • Świadome dokonywanie zmian w procesie negocjowania

MODUŁ III – ŚCIEŻKA PROCESU NEGOCJACYJNEGO


Właściwe przygotowanie do negocjacji, określenie kluczowych parametrów i interesów, umiejętność patrzenia oczami Partnera, słuchanie i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia pozwoli utrzymać przewagę przy jednoczesnym dbaniu o interes Firmy którą reprezentujemy, by nie ulegać i nie poddawać się naciskom drugiej strony. Warto ustandaryzować najważniejsze elementy przygotowania do negocjacji i ich prowadzenia, by proces ten przebiegał efektywnie, możliwie przewidywalnie i korzystnie dla nas.

Etapy procesu negocjacyjnego. Model CROP w praktyce:

 1. CEL negocjacji
  • Przedmiot negocjacji
  • BATNA
  • Zmienne negocjacyjne
  • Pozycja otwarcia
  • Poziom aspiracji
  • Dolne linia
 2. Analiza RZECZYWISTOŚCI
  • Określenia interesów obu stron
  • Przetestowanie założeń
 3. Proponowanie OPCJI
  • Dochodzenie do porozumienia
  • Obszary możliwych ustępstw
  • Strategie unikania, ulegania, rywalizacji, kompromisu i współpracy
 4. PODSUMOWANIE i zamknięcie
  • Podsumowanie ustaleń
  • Domykanie kwestii

MODUŁ IV – STRATEGIE WPŁYWU. MAPA DECYZYJNA DRUGIEJ STRONY


Negocjacje zyskały nowe oblicze. Dzisiaj strony pragną współdecydowania i uczestniczenia w procesie, wnoszenia swoich uwag i doświadczeń. Zanim wykorzystamy przewagi warto spróbować elastycznie dostosowywać koncepcje i strategie, skutecznie negocjować i stosować techniki wywierania wpływu wspomagające efekt win-win.

 • Negocjacje pozycyjne vs negocjacje problemowe
 • Stanowiska a interesy. Zasada win – win w praktyce
 • Rozwijanie potrzeb i interesów stron negocjacji
  • Wiązanie problemów i perspektywa drugiej strony
  • Tworzenie związków między faktami i przyszłymi konsekwencjami podejmowanych decyzji
  • Szeroka perspektywa. Nacisk na „istotne kwestie”
 • Budowanie wiarygodności Negocjatora
  • Argumentacja transferowa w przekonywaniu drugiej strony. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami
  • Uwiedzenie możliwością współtworzenia rozwiązania
  • Identyfikacja Partnera z rozwiązaniem

MODUŁ V - ELEMENTY WYWIERANIA WPŁYWU PODCZAS NEGOCJACJI. OBRONA PRZED MANIPULACJĄ


Często na ostatnim etapie negocjacji pojawiają się zachowania manipulacyjne ze strony Partnera obawiającego się podjąć ostateczną decyzję lub próbującego w ostatniej chwili zmienić bieg nie do końca dla niego korzystnych ustaleń. Nazwanie i skategoryzowanie tych zachowań, a następnie znalezienie najlepszych sposobów na „przepracowanie” ich z Partnerem da gwarancję poczucia bezpieczeństwa i ułatwi przejście do sfinalizowania procesu. Wybrane techniki wywierania wpływu znacznie ułatwią przekonanie drugiej strony do podjęcia decyzji, i dadzą gwarancję nie poddawania się manipulacjom i zachowaniom nieracjonalnym, często stojących w sprzeczności z naszymi interesami.

 • Wywieranie wpływu a manipulacja. Etyka w negocjacjach
 • Metody angażowania Partnera na etapie akceptowania rozwiązania
 • Nierealne żądania. Obrona przed manipulacją i agresją
 • Kiedy ustępować i jak nie popełnić błędu. Sposoby radzenia sobie z impasem
 • Obrona przed brudnymi trickami negocjacyjnymi
 • Wybrane techniki wywierania wpływu - praktyka
  • Drzwiami w Twarz
  • Stopa w drzwi
  • Antycypacja
  • Wizualizacja
  • Reaktancja
  • Ingracjacja
  • Kontrast
  • Społeczny dowód słuszności
  • Wyższa instancja
  • Obietnica w raju
  • Wzajemność
  • Niedostępność
  • Dobry – zły
  • Oskubywanie
  • Niska piłka
  • Podrzucone papiery
  • Ograniczone kompetencje
  • „Szmata”

  MODUŁ VI - ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W PROCESIE NEGOCJACJI


  Czy tego chcemy, czy nie… musimy sobie zdać sprawę, że nie ma działalności ludzkiej, która może rozwijać się w sposób bezkonfliktowy. Konflikt w procesie negocjacyjnym może wynikać z wielu przyczyn: z rzadkości występowania zasobów, które mamy do podziału, z dynamiki rynku i zmian zachodzącym w obecnym świecie, z błędów w kierowaniu określonym procesem, z różnicy interesów, celów, do których ludzie i instytucje dążą.

  • Subiektywne źródła konfliktów a proces negocjacyjny: postawy, zachowania, cele, oczekiwania, doświadczenie
  • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych. Konflikty pozorne i rzeczywiste w negocjacjach
  • Autoanaliza. Moje strategie i metody rozwiązywania konfliktów
  • Efektywne i nieefektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych podczas negocjacji
  • Pomiędzy zależnością, niezależnością a współzależnością. Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu

  MODUŁ VII - GRA WDROŻENIOWA – SYMULACJA NEGOCJACYJNA


  …. Kryzys, odczuwalny coraz bardziej, spowodował, że ostatnio poziom Waszego obrotu i zysku nie osiągnął prognozowanego poziomu i sytuacja ta niestety nadal nie wygląda najlepiej. Potrzebujecie dużych tematów. Pieniądze zainwestowane w nowe maszyny muszą się zwracać. Spotykacie się dzisiaj z przedstawicielami Klienta. Domyślacie się, że zostawili sobie Was na koniec, by dobrze rozpoznać rynek i przygotować się do rozmów. Póki co, nie posiadacie żadnego znaczącego kontrahenta w tej branży, więc kontrakt byłby doskonałym startem ….


  W kolejnej symulacji uczestnicy zostaną postawieni przed zadaniami, tak skonstruowanymi, by próbując doprowadzić do satysfakcjonującego zakończenia, będą musieli współpracować ze sobą, dzielić się wiedzą i tworzyć zintegrowany zespół negocjacyjny. Uczestnicy po zakończeniu gry negocjacyjnej otrzymają feedback od Trenera, od osób z własnego zespołu negocjacyjnego oraz od negocjatorów drugiej strony.

  • Sesja informacji zwrotnych uczestników i Trenera
  • Diagnoza mocnych stron przygotowanych metod
  • Obszary do modyfikacji i zmiany
  • Stworzenie przez każdego uczestnika zajęć własnego action-planu działań w obszarze negocjacji
Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.
Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 23.11.2020 - 24.11.2020
  Live Training
 • 17.12.2020 - 18.12.2020
  Kraków
Poznaj opinie
Opinie o szkoleniu

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)