Kontakt

 
Magdalena Olechnowicz

Trenerzy BERNDSON

Magdalena Olechnowicz

 • Trening umiejętności managerskich

  Trening umiejętności managerskich

  Poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

  Dzisiejszy manager jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Wyznacza jej kierunek i przewodzi innym. Podążając za osiągnięciami napotyka na swojej drodze niejedną przeszkodę. Popełnia błędy i wyciąga z nich wnioski. Doświadcz sytuacji, które mogą Cię spotkać w roli managera i już teraz przećwicz... szczegóły szkoelnia Trening umiejętności managerskich
 • Rekrutacja i selekcja pracowników

  Rekrutacja i selekcja pracowników

  Pierwszy krok na drodze inwestowania w kapitał ludzki

  Szkolenie jest ukierunkowane na praktyczne metody i narzędzia pozyskiwania najlepszych na rynku pracowników. Rozwija umiejętności zarówno w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, jak i wdrażania ich do pracy. Łączy w sobie także elementy związane z Employer Brandingiem. Dzięki metodzie... szczegóły szkoelnia Rekrutacja i selekcja pracowników
 • System ocen pracowniczych - stopień I

  System ocen pracowniczych - stopień I

  Jak wprowadzać i skutecznie wykorzystywać system ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi?

  Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy, ocenić szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu systemu oraz zaplanować powiązanie z innymi systemami tak w kategoriach organizacyjnych jak i merytorycznych. Będziemy takż... szczegóły szkoelnia System ocen pracowniczych - stopień I
 • Negocjacje biznesowe — zaawansowane

  Negocjacje biznesowe — zaawansowane

  Jak przygotować się do negocjacji, zaplanować strategię i zwiększyć własną skuteczność negocjacyjną

  Na tych warsztatach Uczestnicy doświadczą, że możliwe jest szukanie i budowanie porozumienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu swojego stanowiska; że czasem trafiamy na negocjatorów nieuczciwych i trzeba wówczas profesjonalizmu, żeby osiągać wspólne cele, zachęcając drugiego do współpracy... szczegóły szkoelnia Negocjacje biznesowe — zaawansowane
 • Trening dla trenerów

  Trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Trening dla trenerów
 • Zarządzanie konfliktem

  Zarządzanie konfliktem

  Konflikt jest zjawiskiem dotykającym i angażującym jego uczestników. Aby został konstruktywnie rozwiązany, powinny być uwzględniane interesy wszystkich stron. W proponowanych warsztatach opartych przede wszystkim o metody warsztatowe, doświadczenie i refleksje, gry, case study, dyskusje moderowane oraz b... szczegóły szkoelnia Zarządzanie konfliktem
 • Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Motywacja pracownika we współczesnej rzeczywistości biznesowej jest jednym z najważniejszych elementów, który przyczynia się do sukcesu firmy. Celem szkolenia jest przedstawienie efektywnych technik i zasad motywacji w kontekście zarządzania pracownikiem i komunikacji z nim oraz przećwiczenie... szczegóły szkoelnia Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację
 • Rozmowy oceniające i feedback

  Rozmowy oceniające i feedback

  Jak sprawić aby rozmowy oceniające i udzielanie informacji zwrotnej przestały być traktowane przez obie strony jako zło konieczne a zaczęły przynosić dobre skutki? Jak radzić sobie z negatywnymi reakcjami pracownika? Jak ograniczyć ryzyko niepotrzebnych wymówek podwładnego? Co odpowiadać gdy przy pozytyw... szczegóły szkoelnia Rozmowy oceniające i feedback
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie

  Inteligencja emocjonalna w biznesie

  Emocje i stres towarzyszą nam codziennie, niezależnie od roli zawodowej i życiowej. Uwzględnianie emocji i zjawisk psychologicznych pomaga w osiąganiu skuteczności i efektywności w pracy, oraz dobrych relacji w życiu osobistym. Szkolenie koncentruje się na racjonalnych metodach zarządzania emocjami własnymi i i... szczegóły szkoelnia Inteligencja emocjonalna w biznesie
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Jak zaplanować rozwój firmy?

  W efektywnym, racjonalnym, odpornym na niespodziewane działania otoczenia, przewodzeniu firmą, konieczne jest wyznaczenie strategii, określenie misji przedsiębiorstwa, celów, jak również wielofalowych planów szczegóły szkoelnia Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I
 • Zarządzanie portfelem projektów w firmie

  Zarządzanie portfelem projektów w firmie

  Niewątpliwe zalety pracy projektowej zachęcają zarządy do promowania tego stylu pracy. Jednocześnie tempo zmian w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawia, że firmy muszą zmieniać się dynamicznie i stawać się coraz bardziej elastycznymi szczegóły szkoelnia Zarządzanie portfelem projektów w firmie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

  Zarządzanie ryzykiem w projekcie

  Według znanych badań Johna Kottera – profesora Harvard Business School i guru w dziedzinie zarządzania zmianą i przywództwa – zaledwie 30% programów zmian udaje się skutecznie przeprowadzić. szczegóły szkoelnia Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Dobre praktyki w zarządzaniu projektami

  Dobre praktyki w zarządzaniu projektami

  Coraz więcej działań w firmach jest realizowanych w formie projektów. Każde zadanie, które jest nowe, nietypowe lub wymaga zaangażowania osób z różnych miejsc w organizacji – to właśnie typowy „projekt” szczegóły szkoelnia Dobre praktyki w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Co to znaczy być dobrym managerem?

  Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z za... szczegóły szkoelnia Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center

  Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center

  Czyli jak mierzyć, oceniać i rozwijać kompetencje pracowników

  Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem, projektowaniem i prowadzeniem sesji Assessment lub Development Center. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią procedury i poznanie przez nich zasad przygotowania i prowadzenia sesji AC i DC w praktyce oraz r&oac... szczegóły szkoelnia Projektowanie i przeprowadzanie Assessment i Development Center
 • Zaawansowany trening dla trenerów

  Zaawansowany trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Zaawansowany trening dla trenerów
 • Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Media, poza tym, że są ogromnym narzędziem przekonywania, są wykorzystywane do informowania społeczeństwa. Przy użyciu różnych rodzajów publikacji oraz radia i telewizji do opinii publicznej można docierać zarówno w szerszym, jak i węższym spektrum. Środki masowego przekazu mogą być traktowan... szczegóły szkoelnia Komunikowanie się z mediami w praktyce
 • Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

  Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

  Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

  Aleksander zaplanował sobie zorganizowanie wspaniałego, ogromnego, hucznego przyjęcia. Wynajął pałac z pięknym ogrodem, zamówił obfite i wystawne dania oraz trunki, zaprosił do współpracy najlepszą obsługę, zadbał o rozrywkę, samodzielnie nadmuchał balony i … czekał. Niestety nikt na przyjęci... szczegóły szkoelnia Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej
 • szczegóły szkoelnia
 • szczegóły szkoelnia
 • szczegóły szkoelnia
 • Trening umiejętności managerskich — zaawansowany

  Trening umiejętności managerskich — zaawansowany

  Czyli jak w praktyce zarządzać ludźmi

  Szkolenie jest kontynuacją Treningu Umiejętności Managerskich. Jest zorientowane na doskonalenie umiejętności, dzięki którym manager staje się skuteczny na poziomie zaawansowanym. Podczas szkolenia wykorzystujemy to wszystko, czego dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego szkolenia. Wzbogacamy to nowoczes... szczegóły szkoelnia Trening umiejętności managerskich — zaawansowany
 • Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji

  Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji

  Na kompetencje motywacyjne menedżerów składają się te dotyczące komunikowania się z grupą i pojedynczymi pracownikami, sztuka rozpoznawania indywidualnych motywatorów osób, jak też strategia i podejście do inspirowania zespołu. Ważne jest także, w jaki sposób menedżer zachowuje się w... szczegóły szkoelnia Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji
 • Coaching dla managerów

  Coaching dla managerów

  Coaching jako narzędzie rozwijające potencjał pracowników

  Pojęcie coachingu ma rodowód sportowy. Zadaniem Trenera jest przede wszystkim obserwować i motywować zawodników do lepszej pracy i osiągania doskonałych wyników, a w konsekwencji wspólnie wypracowywać sposoby dochodzenia do sukcesu. W biznesie coaching to długoterminowy proces, ... szczegóły szkoelnia Coaching dla managerów
 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji

  Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji

  Zaprojektuj proces szkoleniowy dostosowany do Twojej firmy/organizacji. Poprawnie zbadaj potrzeby szkoleniowe. Przygotuj szkolenie lub projekt merytorycznie i technicznie. Zdobądź kompetencje pozwalające na rzetelną ocenę próbki szkoleniowej i samego warsztatu. Naucz się, jak wyciągać... szczegóły szkoelnia Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji
 • Coachingowy styl zarządzania

  Coachingowy styl zarządzania

  Skuteczne narzędzie zwiększania efektywności

  Uczestnicy szkolenia uporządkują i usystematyzują wiedzę z zakresu coachingu i coachingowego stylu zarządzania. Nauczą się, jak wdrażać go w swojej pracy oraz jakich najczęstszych błędów jego stosowania unikać. szczegóły szkoelnia Coachingowy styl zarządzania
 • Rozmowy oceniające

  Rozmowy oceniające

  Jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP

  Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie ... szczegóły szkoelnia Rozmowy oceniające
 • Rozmowy handlowe na rynku o wysokiej konkurencyjności – internalizowanie Klienta z produktem

  Rozmowy handlowe na rynku o wysokiej konkurencyjności – internalizowanie Klienta z produktem

  Czym jest gospodarka i sprzedaż na tzw. rynku III fali? Czym różni się konsument od prosumenta? Jakimi metodami angażować klienta w tworzenie rozwiązań opartych o nasze produkty i usługi? Jak bardziej świadome kłaść nacisk i wykorzystywać techniki sprzedażowe w rozmowach z „nowym typem” klien... szczegóły szkoelnia Rozmowy handlowe na rynku o wysokiej konkurencyjności – internalizowanie Klienta z produktem
 • HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  Jak stworzyć w firmie system raportowania danych użytecznych dla pracy HR-owca? W jaki sposób czytać dane i jak przekładać je na strategię zarządzania zasobami ludzkimi? Jak poradzić sobie z budową mierników efektywności w każdym procesie HR-owym: rekrutacji, adaptacji, szkoleniach i rozwoju, ocenac... szczegóły szkoelnia HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Czyli jak budować spójny system rozwoju pracowników w odpowiedzi na zbadane potrzeby

  Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organiz... szczegóły szkoelnia Zarządzanie szkoleniami - stopień I
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  Czyli jak sprzedać siebie.

  Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia trener pokaże jak to zrobić. Sprawdzi i poprawi umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą mogli ... szczegóły szkoelnia Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Informacje o trenerze      Inni eksperci