Kontakt

 

Trenerzy BERNDSON

Henryk Metz

Moją specjalnością jest doskonalenie wartości poprzez usuwanie marnotrawstwa. Metody, które wdrażam, to między innymi Lean Management i kaizen, niezwykle efektywne, nisko kosztowe, podejście do implementacji zasad ciągłego doskonalenia tak w obszarach produkcyjnych, jak i usługowych, czy projektowych.


„Wszystko należy upraszczać w największym, możliwym stopniu, ale nie bardziej.” – Carl von Clausewitz


Ta prosta zasada przyświeca wszystkim moim działaniom. Pomagam w ciągłym doskonaleniu umiejętności dostarczania Klientom wartości, jakiej oczekują, dokładnie na czas, w atrakcyjnej cenie. Wszystko to jest możliwe bez wielkich inwestycji i nakładów, dzięki nieustannemu usuwaniu marnotrawstwa – upraszczaniu.


Moją pasją jest przekazywanie swoich doświadczeń w zakresie budowania kultury nieustannego doskonalenia. Jestem przekonany, że nie wystarczy wysłuchać, zrozumieć, przyjąć, a nawet zastosować, ale równie ważne, o ile nie najważniejsze jest utrzymanie i doskonalenie osiągniętych rezultatów.


Dlatego też metody ciągłego doskonalenia traktuję nie jak skrzynkę z przydatnymi narzędziami, lecz jako całościowe rozwiązanie, które wdrażane małymi krokami, konsekwentnie, procentuje i przynosi ponadprzeciętne korzyści.


„Jeżeli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby zbierali drewno, nie organizuj im pracy, ale raczej naucz ich tęsknić za bezkresem oceanu”. – Antoine Saint Exupery


Specjalizacje trenerskie:

 • Metody ciągłego doskonalenia,
 • Metody szczupłego zarządzania produkcją, usługami oraz administracją publiczną,
 • Metody doskonalenia działań projektowych i wdrożeniowych,
 • Zaawansowana analiza strumieni wartości dla procesów produkcyjnych, usługowych, a także projektowo-wdrożeniowych


Obszary doradcze i wdrożeniowe:

 • Zarządzanie projektami i programami rozwojowymi i wdrożeniowymi w obszarze IT,
 • Zarządzanie zmianami,
 • Wdrażanie metod ciągłego doskonalenia,
 • Doskonalenie metod zarządzania złożonymi projektami, według metodyki Lean Product Development (szczupły rozwój produktu),
 • Szkolenia i programy doradcze w zakresie poprawy efektywności procesowej, doskonalenia wartości poprzez usuwanie marnotrawstwa, „odchudzania” projektów


Biografia:

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studiowałem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (specjalizacja: budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych). Zdobytą wiedzę rozwijałem i wykorzystywałem uczestnicząc i kierując wieloma projektami informatycznymi w Polsce, Słowacji, Republice Czeskiej, Republice Dominikany i Wielkiej Brytanii. Od przeszło sześciu lat zajmuję się wdrażaniem metod ciągłego doskonalenia.


Doświadczenie zawodowe:

Jestem zwolennikiem praktycznego podejścia do zdobywania wiedzy i pogłębiania kompetencji. Bazę dla działań szkoleniowych i doradczych, jakie obecnie prowadzę stanowi ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w firmach i międzynarodowych koncernach, w których:


 • brałem dział w projektach wdrożeniowych systemów wizualizacji i sterowania w przemyśle chemicznym i w energetyce,
 • zarządzałem projektami i dużymi programami rozwojowymi IT w obszarze telekomunikacji,
 • szkoliłem i zarządzałem programami wdrażania metod ciągłego doskonalenia (Lean Management, kaizen) w obszarach: sprzedażowym, obsługi Klienta, zarządzania projektami

    Inni eksperci