Kontakt

 
Magdalena Olechnowicz

Trenerzy BERNDSON

Magdalena Olechnowicz

Doświadczony menedżer, trener i konsultant. Przez kilkanaście lat, w różnych organizacjach kierowała projektami i działami marketingu. Pracowała zarówno w koncernie kosmetycznym, jak i sieci aptek, a także biuroserwisie. Poznała „od środka” branże B2B, farmaceutyczną, FMCG. W ostatnich latach, na stanowisku dyrektora programowego szkoleń, zarządzała złożonymi projektami rozwojowymi, w tym studiami podyplomowymi.

Cała jej „korporacyjna” droga przysłużyła się zdobyciu doświadczeń do wykorzystania w pracy trenerskiej, którą uprawia od ponad dziesięciu lat. Przeszkoliła już ponad 5000 osób, a każda grupa to – jak mówi – "Zespół niepowtarzalnych ludzi w niepowtarzalnych okolicznościach". Posiada certyfikat trenera biznesu, kształciła się między innymi w House of Learning w Royaumont pod Paryżem. Obecnie szkoli już kolejnych trenerów, dzieląc się z kolegami stworzonymi przez siebie metodami i narzędziami rozwijania uczestników programów rozwojowych. Uczestniczyła w kursie coachingu, przeprowadziła liczne sesje coachingowe, a także stosuje elementy coachingu grupowego podczas swoich szkoleń. Jest doświadczonym asesorem sesji Assessment / Development Center.

Specjalizuje się w tych obszarach merytorycznych, w których sama posiada doświadczenie biznesowe i może dzielić się z uczestnikami praktycznymi, sprawdzonymi rozwiązaniami. Należą do nich: przywództwo i umiejętności menedżerskie, zarządzanie procesem zmiany, praca zespołowa i budowanie kooperacji w zespole, inteligencja emocjonalna w biznesie, efektywność osobista i zespołowa, trening trenerów, sesje oceny kompetencji.SPECJALIZACJE TRENERSKIE

 • Nowoczesne przywództwo
 • Budowanie zespołu
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie
 • Efektywność osobista
 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi
 • Zarządzanie zmianami
 • Ocena kompetencji pracownikówWYKSZTAŁCENIE

 • Coach – Noble Manhattan Coaching (w trakcie międzynarodowej certyfikacji)
 • Magister zarządzania – Uniwersytet Warszawski, Wydział ZarządzaniaDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Trener

  Osiągnięcia: ponad 6300 godzin dydaktycznych. Bardzo dobra ewaluacja przez zleceniodawców oraz uczestników szkoleń. Trwała skuteczność programów wielosesyjnych, pozytywna zmiana w funkcjonowaniu uczestników, zauważana przez podmioty w kręgu 360 stopni - zarówno przez podwładnych, jak i przełożonych oraz przez klientów.

  Wybrani kluczowi klienci
  • Branża finansowa i doradcza: banki, firmy ubezpieczeniowe
  • Produkcja: branża lotnicza, motoryzacyjna, hutnicza, energetyczna
  • Handel: markety budowlane, sieci apteczne, handel hurtowy
  • Usługi: firmy kurierskie, leasingowe, doradztwa finansowego
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Sektor państwowy i publiczny: ministerstwa, urzędy

 • Coach

  Specjalizacja: executive coaching, coaching wdrożeniowy (poszkoleniowy).

  Osiągnięcia: Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu klientów, przekładające się na poprawę ich efektywności i zarządzania podległymi zespołami. W informacji zwrotnej od klientów powtarza się zadowolenie z odkrycia szerszych możliwości w myśleniu i działaniu. Wiele sesji pod superwizją, wysoko ocenionych przez superwizorów.

  Wybrani kluczowi klienci
  • Prezes banku spółdzielczego
  • Menedżer zespołu wsparcia w banku
  • Prezes spółki handlowej
  • Przedsiębiorca prywatny
  • Menedżer w firmie konsultingowej

 • Asesor (osoba oceniająca podczas sesji badania kompetencji Assessment Center i Development Center)

  Osiągnięcia: Udział w sesjach jako asesor wiodący. Sporządzanie raportów indywidulanych i udzielanie informacji zwrotnej.

  Wybrani kluczowi klienci
  • Firmy farmaceutyczne
  • Koncern w przemysłu ciężkiego
  • Urząd
  • Bank

 • Dyrektor programowy szkoleń z zarządzania i marketingu (w Instytucie Rozwoju Biznesu)

  Osiągnięcia: Nadzór programowy nad szkoleniami i studiami podyplomowymi; rekrutacja i szkolenie trenerów, nadzór merytoryczny nad materiałami dydaktycznymi, ewaluacja szkoleń.

 • Koordynator rozwoju kompetencji kierowników aptek (w ORFE ACP oraz Cefarmie Śląskim)

  Osiągnięcia: Zainicjowanie, wprowadzenie i koordynacja programów rozwijania umiejętności menedżerskich kierowników aptek oraz umiejętności sprzedażowych farmaceutów. Wdrożenie projektu rozwojowego i warsztatów edukacyjnych z kierownikami aptek.

 • Dyrektor marketingu / menedżer ds. marketingu / kierownik działu marketingu (w Instytucie Rozwoju Biznesu, ORFE ACP, Cefarmie Śląskim, Polskiej Agencji Informacyjnej, Partner XXI oraz L’Oreal Polska)

  Osiągnięcia: Prowadzenie marketingu korporacyjnego oraz marketingu produktu, zarządzanie projektami marketingowymi, sprzedażowymi i PR, badanie jakości usług poprzez badania Mystery Shoper oraz badania klientów.WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWO – ROZWOJOWE DLA MENEDŻERÓW

Akademia menedżera w sieci marketów budowlanych
Półroczny cykl szkoleń, dedykowany wybranej grupie najlepszych menedżerów średniego szczebla, w ramach programu rozwoju talentów. Celem Akademii było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie przywództwa i przygotowanie ich do objęcia stanowiska dyrektorskiego. Wśród zagadnień znalazły się m.in. motywowanie i pozyskiwanie zaangażowania pracowników, trudne rozmowy menedżerskie, udzielanie informacji zwrotnej, delegowanie i egzekwowanie, przywództwo sytuacyjne, coachingowy styl komunikowania się z pracownikiem. Po zakończeniu Akademii każdy z uczestników otrzymał od trenera również raport na temat silnych stron i obszarów do rozwoju.

Development Center dla pracowników grupy kapitałowej wydobywczo – produkcyjnej
Sesje oceny kompetencji dla talentów menedżerskich przed wdrożeniem programu rozwojowego, w celu dopasowania go do poziomu potrzeb. Projekt obejmował również udzielenie indywidualnej rozwojowej informacji zwrotnej z omówieniem raportu. Uczestnicy wychodzili z rozmowy zmotywowani do dalszego rozwoju, z energią i chęcią rozwoju (mimo niekiedy niskiego poziomu kompetencji), mając pełną wewnętrzną zgodę co do potrzebnych kierunków rozwoju.

Program szkoleniowo – coachingowy
Program dedykowany menedżerom banku. Szkolenia koncentrowały się wokół tzw. „twardych umiejętności menedżerskich”: zarządzania przez cele, organizacji pracy zespołu, planowania, zwiększania efektywności. Szkolenia zostały wsparte serią sesji coachingowych, na których trener z uczestnikami pracował nad wdrożeniem umiejętności ze szkolenia w odniesieniu do ich bieżących problemów z konkretnymi pracownikami.

Program rozwoju umiejętności sprzedażowych na kilku poziomach zaawansowania
Projekt przeznaczony dla doradców bankowych. W programie serii kilku sesji o rosnącym poziomie zaawansowania znalazły się takie zagadnienia jak: etyczna sprzedaż doradcza, rozpoznawanie i stosowanie metaprogramów, diagnozowanie i dostrajanie się do typu osobowości, rozwiązywanie trudnych sytuacji, stosowanie wizualizacyjnego języka korzyści, zasady i narzędzia negocjacji harwardzkich.

Kreatywność w pracy działu administracyjnego firmy produkcyjnej
Wyzwaniem było oryginalne, nietypowe połączenie grupy docelowej (menedżerów i pracowników działu administracyjnego, realizujących raczej powtarzalne zadania) i tematyki (kreatywności). Celem szkolenia było poszerzenie myślenia, zbudowanie nowej kultury pracy w zespole działu oraz pobudzenie sprawności twórczego i konstruktywnego rozwiązywania codziennych problemów.


WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY Z OBSZARU ZMIANY I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

 • Jako ekspert przeprowadziła warsztat How to Be More Effective in Changes podczas kongresu menedżerskiego. Uczestnikami warsztatu były osoby z Top Managementu (prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy) firm ogólnopolskich. Na warsztacie dostarczyła im konkretnych narzędzi do zarządzania zmianą, przeprowadziła trening na bazie case study.
 • Jako trener i coach dostarczała modele, narzędzia i umiejętności oraz towarzyszyła zmianom w kilkudziesięciu organizacjach, przez 10 lat pracy trenerskiej. Zmiany dotyczyły np.: ujednolicania organizacji po fuzji, wdrożeń nowych standardów, zmian paradygmatu reaktywnej obsługi na proaktywną sprzedaż.
 • Zarządzała zmianą strategiczną w Instytucie Rozwoju Biznesu. Zmiana polegała na zmianie strategii, pozycjonowania i wizerunku firmy, wraz ze zmianą systemu identyfikacji wizualnej.
 • Kierowała wdrożeniem nowego systemu doskonalenia kompetencji pracowników w odniesieniu do strategii wynikającej z przejęcia przez firmę nowych podmiotów.
 • Kierowała zmianą polegającą na wprowadzeniu programu proklienckiego. Ogromnym wyzwaniem był opór współpracowników, uzasadniany poważnym rozdźwiękiem między postrzeganiem ich roli przez nich, a przez zarząd firmy.INFORMACJE DODATKOWE – PUBLIKACJE

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą, Portal nf.pl, 2010
 • Skuteczne postępowanie z niezadowolonymi klientami, Poradnik prezesa spółki z o.o., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2009
 • Wyróżnij się lub zgiń – tworzenie marki MŚP, Poradnik przedsiębiorcy, Manager Magazin, 2008
 • Efektywne spotkania, Poradnik prezesa spółki z o.o., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2008
 • Język korzyści, Zarządzanie Działem Sprzedaży, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2007
 • Skuteczna rozmowa z klientem przez telefon, Zarządzanie Działem Sprzedaży, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2006
 • Ankieta dla klienta, Reklama, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2005Zobacz szkolenia tego trenera     Inni eksperci