Kontakt

 
Monika Kołodziejczyk

Trenerzy BERNDSON

Monika Kołodziejczyk

Trener biznesu, konsultant HR, doradca rozwoju zawodowego, asesor i przede wszystkim wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i zarządzaniu działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach z branży finansowej, farmaceutycznej i FMCG.

Projektowała i wdrażała wielorakie systemy z obszaru HRM, takie jak modele kompetencji, systemy szkoleń i rozwoju, rekrutacji, wynagrodzeń i benefitów, zarządzania talentami, zarządzania efektywnością pracowników oraz w obszarze budowania strategii personalnej.

Posiada gruntowną wiedzę i wykształcenie w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi: ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Job-Coachingu, Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery na SWPS, a także liczne kursy i szkolenia z tematów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy prowadzone przez renomowane firmy szkoleniowe.

Uczestnikami jej warsztatów najczęściej są pracownicy działów HR, Managerowie HR, Kadra Zarządzająca. Podczas szkoleń i warsztatów wypracowują metody zarządzania pracownikami, budowania i wdrażania efektywnych biznesowo systemów HRM, budowania efektywnych zespołów i zarządzania nimi, skutecznego komunikowania się i zapobiegania konfliktom.

Pracuje również z HR Bussines Partnerami, pomagając im osiągnąć biznesową skuteczność i partnerskie relacje z biznesem.

Jej kariera zawodowa jest ściśle związana z zagadnieniami HRM - pracując w latach 1996-2012 w takich firmach jak Coca-Cola Beverages Polska, Polfa Kutno (obecnie Teva Pharmaceuticals Polska), BRE Bank, Expander Advisors i zajmując tam stanowiska menedżerskie (HR Manager, HR Business Partner, Dyrektor Personalny) zdobyła bogate doświadczenie w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie praktyczne
w następujących obszarach


 • Kształtowanie i wdrażanie strategii personalnej w firmie.
 • Tworzenie zintegrowanych systemów kompetencyjnych.
 • Wdrażanie systemów rekrutacji i selekcji personelu, prowadzenie procesów rekrutacyjnych na wszystkie szczeble organizacji z zastosowaniem różnorodnych metod i narzędzi, w tym AC.
 • Zarządzanie systemami szkoleń i rozwoju - od badania potrzeb szkoleniowych i realizacji projektów rozwojowych po ocenę ich efektywności i zarządzanie budżetem.
 • Wdrażanie systemów identyfikacji i zarządzania talentami w organizacji.
 • Tworzenie, wdrażanie i zarządzanie systemami ocen pracowniczych, MBO i innych narzędzi zarządzania efektywnością pracowników.
 • Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk, wartościowanie stanowisk wg. rożnych metodologii.
 • Kreowanie strategii wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, premiowych i świadczeń dodatkowych.
 • Przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych, optymalizacji zatrudnienia, derekrutacji i outplacementu.
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i relacjami z pracownikami.
 • Współpraca z związkami zawodowymi i radą pracowniczą.
 • Nadzór i prowadzenie pełnej administracji personalnej (kadry, płace, BHP).
 • Tworzenie, zarządzanie i biznesowa optymalizacja działań funkcji personalnej w firmie.

Doświadczenie to wykorzystuje pracując od 6 lat trener i konsultant, prowadząc z powodzeniem liczne szkolenia i warsztaty zakresu HRM.

Specjalizuje się w obszarach związanych m.in. z

 • Budowaniem pozycji HR jako biznesowego partnera w organizacji – wdrażanie modelu HRBP, wartość biznesowa w kluczowych projektach HRM, współpraca z klientem wewnętrznym.
 • Rekrutacją i Selekcją Pracowników - zarządzanie procesem naboru, rozmowy kwalifikacyjne z uwzględnieniem wywiadów kompetencyjnych, AC i inne narzędzia selekcyjne.
 • Szkoleniami i Rozwojem Pracowników - zarządzanie procesem szkoleniowym, identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, prowadzenie efektywnych projektów szkoleniowych, narzędzia transferu wiedzy i pomiaru efektywności działań szkoleniowych, zarządzanie talentami.
 • Zarządzaniem Kompetencjami - budowa profili kompetencyjnych i zintegrowanego systemu zarządzania kompetencjami pracowników w firmie, metody oceny kompetencji, w tym AC/DC.
 • Zarządzaniem Efektywnością Pracowników - budowa i wdrażania systemów ocen pracowniczych, MBO.


Prowadząc zajęcia łączy niezbędną teorię z dużą dawką aktywizujących ćwiczeń, symulacji, dyskusji i pracy własnej uczestników. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte w dużych, międzynarodowych korporacjach o wysokich standardach rozwiązań HRM, skupia się na przekazywaniu Uczestnikom rozwiązań praktycznych, przydatnych w ich obecnej bądź przyszłej pracy.SPECJALIZACJE TRENERSKIE

 • HR Business Partner.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Systemy kompetencji.
 • Strategie personalne.
 • Szkolenia i rozwój.
 • Zarządzanie talentami.
 • AC DC.WYKSZTAŁCENIE

 • 2015 – 2016: Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji, Studia Podyplomowe, Uniwersytet SWPS.
 • 2012 – 2013: Job Coaching, Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery, Studia Podyplomowe, Uniwersytet SWPS.
 • 2011 – 2012: Wspieranie Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Studia Podyplomowe, Uniwersytet SWPS.
 • 1998 – 1999: Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Studia Podyplomowe, Uniwersytet Łódzki.
 • 1997 – 1998 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Podyplomowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • 1989- 1994 Tytuł Magistra na Wydziale Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • DYREKTOR DS. PERSONALNYCH (Expander Advisors Sp. z o.o.)

  • Budowa i wdrażanie strategii personalnej i nowoczesnych rozwiązań HR.
  • Zarządzanie Działem Personalnym (kadry i płace, szkolenia i rozwój, rekrutacja, wynagrodzenia i benefity, BHP).
  • Współpraca z Zarządem Firmy i kadrą kierowniczą w obszarze zarządzania personelem.
  • Administracja personalna, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.
  • Koordynacja i prowadzenie rekrutacji i selekcji na wszystkie poziomy organizacji.
  • Planowanie i zarządzanie procesem szkoleniowo-rozwojowym.
  • Stworzenie i wdrożenie systemu motywacyjnego oraz polityki wynagradzania i premiowania zgodnie z potrzebami biznesowymi.
  • Budowa i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych.
  • Badanie satysfakcji pracowników i komunikacja wewnętrzna.
  • Restrukturyzacja i optymalizację zatrudnienia.

 • DYREKTOR DS. PERSONALNYCH (BRE Bank S.A.)

  • Kształtowanie i realizacja polityki personalnej Firmy w wyznaczonym obszarze.
  • Zarządzanie Departamentem Rozwoju Organizacji (szkolenia i rozwój, rekrutacja, wynagrodzenia i benefity, legislacja wewnętrzna, kontrola jakości) oraz strukturą HRBP.
  • Tworzenie i wdrażanie strategii i procedur z zakresu HR.
  • Rekrutacja i selekcja na wszystkie poziomy organizacji oraz projekty employeer branding.
  • Koordynowanie procesu szkoleniowego (badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie planu i budżetu, dobór firm i programów, ewaluacja).
  • Prowadzenie projektów z zakresu zarządzania talentami i „high potentials”.
  • Koordynowanie procesu oceny rocznej pracownika, budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju.
  • Tworzenie i zarządzanie systemami motywacyjnymi oraz wynagrodzeniowymi.
  • Badanie satysfakcji pracowników i budowa kultury organizacyjnej.

 • DYREKTOR DS. PERSONALNYCH (TEVA Pharmaceuticals)

  • Kształtowanie polityki i strategii personalnej Firmy.
  • Zarządzanie Pionem Personalnym (rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia i benefity, kadry i płace, flota i administracja).
  • Stworzenie od podstaw, implementacja i nadzór nad systemami:
   • Opisów Stanowisk.
   • Rekrutacji i Selekcji.
   • Zarządzania przez Cele.
   • Okresowych Ocen Pracowniczych.
   • Zarządzania Kompetencjami.
   • Wartościowania Stanowisk.
   • Wynagrodzeń, Premiowym i Świadczeń Dodatkowych.
   • Szkoleń i Rozwoju.
  • Nadzór nad administracją personalną i naliczaniem wynagrodzeń (outsourcing).
   Restrukturyzację i optymalizację zatrudnienia.

 • MANAGER HR (Coca Cola Hellenic Bottling Company)

  • Zarządzanie Działem HR i Administracji (kadry i płace, rekrutacja, ochrona, administracja i BHP).
  • Rekrutacja i selekcja na wszystkie poziomy organizacyjne.
  • Wdrażanie projektów ocen pracowniczych, egzaminów technicznych i opisów stanowisk dla pracowników pionu technicznego.
  • Koordynowanie procesu restrukturyzacji w pionie produkcyjnym.CERTYFIKATY istotne w pracy

 • Studia Podyplomowe dla Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji na SWPS.
 • Certyfikowany Trener FRIS®.
 • Certyfikowany Trener Targeted Selection.
 • Certyfikowany Asesor.
 • Mediator rodzinny.Zobacz szkolenia tego trenera     Inni eksperci