BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Komunikacja InterpersonalnaKomunikacja Interpersonalna - NagrodySzkolenie WarsztatoweLive Training - Interaktywne Szkolenie Online

Kod produktu: uki

szkolenie
Komunikacja Interpersonalna

Zbuduj relacje i autorytet w zespole - komunikując się z każdym w jego języku

Aż 85% Twojego sukcesu zależy od umiejętności porozumie­wania się z innymi. Od tego czy zostaniemy zrozumieni zależy czas i jakość zrealizowanego zadania.

Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki.

Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to wyzwanie.
Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Podczas warsztatów opanujesz kluczowe elementy komunikacji interpersonalnej, które w znaczący sposób wpłyną na efekt i jakość codziennej pracy.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

Szkolenie OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Kraków, Warszawa, Online

1 370 PLN ?

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

7 970 PLN netto

Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Ekspresyjny prowadzący, ciekawe ćwiczenia, otwarta dyskusja, kameralna atmosfera, zapadające w pamięć argumenty.

Opis szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet, a nie o miejsce w strukturze organizacyjnej
 • wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie
 • nabędą umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznają narzędzia radzenia sobie z presja i manipulacją
 • przećwiczą techniki skutecznego przekazywania współpracownikom informacji trudnych i niepopularnych
 • będą potrafili zapobiegać trudnym sytuacjom podczas rozmów, uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”
 • przećwiczą techniki sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje

Program szkolenia

Zasady skutecznej komunikacji - efektywność, bariery, style komunikacyjne i algorytmy dopasowania

W tym module nauczysz się rozpoznawać style komunikacji - własny oraz rozmówców. Będziesz potrafić dopasować się do każdego ze stylów, dzięki czemu zwiększysz skuteczność swojej komunikacji. Nauczysz się również, jak eliminować pułapki i błędy w komunikacji.

Zakres merytoryczny:

 • Komunikacja zorientowana na rezultaty.
 • Efektywność komunikacyjna - stosowność vs. skuteczność.
 • Bariery w procesie komunikacji - pułapki i błędy z obszaru psychologii społecznej i behawioralnej.
 • Budowanie komunikacyjnej wiarygodności.
 • Style komunikacji - macierz zachowań i reakcji.
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego uczestników.
 • Charakterystyka poszczególnych postaw i zachowań.

Narzędzia:

 • Macierz efektywności komunikacyjnej.
 • Kwestionariusz (autoanaliza) stylów komunikacyjnych.
 • Algorytm rozpoznawania i reagowania dla określonego stylu komunikacyjnego.
 • Komunikacyjna waluta transferowa: logika/emocje/wartości.

Struktury komunikacyjne - techniki komunikacji ekspresywnej

Dzięki uczestnictwu w tym module będziesz umieć zastosować sprawdzone struktury komunikacyjne i połączyć je z poznanymi wcześniej stylami komunikacji.

Zakres merytoryczny:

 • Mówienie: sugerowanie, wyrażanie potrzeb.
 • Przekonywanie: uzasadnianie, odwoływanie się do wspólnych wartości i celów.
 • Negocjowanie: proponowanie korzyści, opisywanie konsekwencji.
 • Zjednywanie: zachęcanie, inspirowanie.
 • Techniki komunikacji ekspresywnej a style komunikacji społecznej - wzajemne powiązania i zastosowanie.
 • Techniki komunikacji oparte na faktach (podejście analityczno - zadaniowe).
 • Techniki komunikacji oparte na relacjach (podejście emocjonalno - relacyjne).

Narzędzia:

 • 8 technik komunikacji ekspresywnej.
 • Model komunikacji ekspresywnej oparty na faktach (studium przykładu).
 • Model komunikacji ekspresywnej oparty na relacjach (studium przykładu).
 • Kwestionariusz (autoanaliza) zachowań komunikacyjnych.

Struktury komunikacyjne - techniki komunikacji receptywnej

W tej części szkolenia nauczysz się korzystać z 8 technik komunikacji receptywnej. Poznasz dwa modele komunikacji - oparte na faktach i emocjach - oraz będziesz potrafić dopasować do nich wspomniane techniki.

Zakres merytoryczny:

 • Dociekanie: pytania otwarte, drążenie.
 • Słuchanie: parafraza i poszukiwanie ukrytego znaczenia.
 • Dostrajanie się: odsłanianie i identyfikowanie.
 • Ukierunkowywanie: wyjaśnianie, stawianie prowokujących pytań.
 • Technik komunikacji receptywnej a style komunikacji społecznej - wzajemne powiązania i zastosowanie.
 • Techniki komunikacji oparte na faktach (podejście analityczno - zadaniowe).
 • Techniki komunikacji oparte na relacjach (podejście emocjonalno - relacyjne).

Narzędzia:

 • Rodzaje i formy pytań.
 • 8 technik komunikacji receptywnej.
 • Model komunikacji receptywnej oparty na faktach (studium przykładu).
 • Model komunikacji receptywnej oparty na relacjach (studium przykładu).
 • Kwestionariusz (autoanaliza) zachowań komunikacyjnych.

Komunikacja w sytuacjach trudnych i problemowych

Moduł dostarczy Ci zestaw sprawdzonych narzędzi komunikacyjnych do bycia skutecznym w tzw. sytuacjach trudnych. Będziesz umieć korzystać z właściwych struktur udzielania informacji zwrotnej, nauczysz się stosować Model 4P oraz wybrane techniki komunikacji asertywnej.

Zakres merytoryczny:

 • Umiejętność wykorzystania informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji celów indywidualnych.
 • Różnica między komunikatem typu "ja" i typu "ty".
 • Feedback oparty na własnych odczuciach i na konsekwencjach.
 • Schemat udzielania informacji zwrotnej dotyczącej zmiany zachowania.
 • Asertywna odmowa zabezpieczająca relacje.
 • Model 4P w sytuacji problemowej.
 • Role play z wykorzystaniem poznanych metod i technik komunikacyjnych - indywidualna informacja zwrotna dla każdego z uczestników.

Narzędzia:

 • Model Z informacji zwrotnej.
 • Algorytm asertywnej odmowy.
 • Struktura 4P.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Prezentacje

Prezentacje

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Burza mózgów

Burza mózgów

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Coaching

Coaching

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: