Kontakt

Szkolenie Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływuPerswazja, argumentacja i wywieranie wpływu - NagrodySzkolenie Warsztatowe Live Training - Interaktywne Szkolenie Online
Kod produktu: upa

szkolenie
Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu

Docieraj do serc i do umysłów.

Co sprawia, że można odnieść wrażenie, że ze zdaniem niektórych osób, po prostu należy się liczyć, albo trzeba zgadzać. Podawane przez te osoby argumenty, oraz sposób w jaki je podają są wiarygodne, zaś wizerunek tych osób spójny z tym co mówią.

Niektórzy liderzy w biznesie posiadają coś, co można nazwać "polem wypaczania rzeczywistości", do osób tych należał np. Steve Jobs. Niektórzy posiadają charyzmę i nie stosują manipulacji, odnosząc niezwykły sukces w relacjach społecznych i biznesowych.

Perswzja, argumentacja i wywieranie wpływu to warsztat, który pozwoli Ci wzmocnić poczucie pewności siebie i stanowczość –
kompetencje wspierające perswazję, które w przypadku znanych liderów były jednym z czynników warunkujących sukces.

 

 

 

 

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Online, Kraków, Warszawa

1 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

7 970 PLN netto

Kontakt

Opis szkolenia

Podczas warsztatów wywierania wpływu dla zaawansowanych pokażemy Ci w jaki sposób wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji, psychologii, coachingu i sprzedaży, aby efektywnie wywierać wpływ na innych w sferze zawodowej oraz osobistej.

Warsztaty dla zaawansowanych to przede wszystkim nauka umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie, połączonych z wybranymi narzędziami coachingowymi oraz narzędziami z zakresu psychologii społecznej. Podczas warsztatów nie uczymy sztywnych sztuczek i trików, ale uczymy tego jak poprzez wnikliwą obserwację, sugestywne mówienie, efektywne słuchanie oraz sprawne posługiwanie się mocnymi narzędziami sięgać w głąb swojego rozmówcy i docierać do jego świadomości oraz podświadomości.

Na szkoleniu wzmocnisz także swoje poczucie pewności siebie i stanowczość – kompetencje wspierające perswazję, które w przypadku znanych liderów były jednym z czynników warunkujących sukces.

CELE SZKOLENIOWE

 • Zrozumienie w jaki sposób wykorzystywać wiedzę z zakresu komunikacji, psychologii, coachingu i sprzedaży, aby efektywnie wywierać wpływ na ludzi.
 • Nabycie umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie, połączonych z wybranymi narzędziami z zakresu psychologii społecznej.
 • Zdobycie umiejętności wnikliwej obserwacji, efektywnego słuchania oraz sprawnego posługiwania się mocnymi narzędziami w celu dotarcia do świadomości rozmówcy.
 • Poznanie źródeł pewności siebie i stanowczość. Nabycie wiedzy na temat kompetencji wspierających perswazję, które w przypadku znanych liderów były jednym z czynników warunkujących sukces.
 • Zdobycie wiedzy na temat technik przykuwania uwagi, pobudzania ciekawości czy wzmacniania koncentracji rozmówcy.
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania technik perswazji takich jak reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja i inne.

Program szkolenia

I. ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA W RELACJI Z DRUGĄ OSOBĄ

 • Komunikowanie się i koncentracja uwagi
 • Nieinwazyjne komunikaty
 • Stawianie sobie barier
 • Dopasowanie do partnera – RAPORT
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Wypowiadanie słów zapalnych, o sądach, stereotypach i ocenach na poziomie własnej postawy
 • Komunikacja niewerbalna – symptomy kłamstwa
 • Atak psychologiczny i obrona przed nim
 • Trudne sytuacje w komunikacji -wstęp do wyznaczania własnych granic

II. INTELIGENCJA EMOCJONALNA i SPOŁECZNA

 • Rozpoznawanie kłamstwa
 • Memy - jednostki informacji, słowa zawierające energię
 • Zaraźliwe emocje
 • Tworzenie wewnętrznej przestrzeni na uważność
 • Główne motywacje ludzi
 • Wzmacnianie motywacji rozmówcy
 • Blokowanie własnego wpływu na ludzi
 • Utrudniające przekonania

III. NARZĘDZIA PERSWAZJI

 • Pozytywna perswazja językiem korzyści
 • Perswazja językiem straty
 • Techniki perswazyjne; reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja i inne
 • Hipnotyczny język perswazji ( implikacje, presupozycje i inne.)
 • VAKOG – pierwsza bramka do nieświadomości Twojego rozmówcy
 • Rozpoznawanie motywacji klienta
 • Metaprogramy – typologia klientów

IV. MAGIA SŁOWA

 • Techniki przykuwanie uwagi
 • Pobudzanie ciekawości
 • Wzmacnianie koncentracji rozmówcy
 • Tworzenie argumentacji rzeczowej
 • Klaryfikacja komunikatów niejasnych w trakcie rozmów
 • Słowa klucze – wykorzystanie metaprogramów w rozmowie, korespondencji i tworzeniu materiałów
 • Brzmienie głosu i jego wpływ na rozmówcę
 • Czarne sformułowania

V. GRA Z TWOJĄ OSOBOWOŚCIĄ

 • Co motywuje mnie osobiście do słuchania i działania?
 • Motywatory dla poszczególnych typów osobowości
 • Czego unikać w kontakcie z wybranymi typami osobowości
 • Preferowane metaprogramy dla poszczególnych typów
 • Co składa się na gry między ludźmi ?
 • Sposób na definiowanie gier
 • Sposób na nie poddawanie się grom

GRA SZKOLENIOWA

Uczestnicy gry wchodzą spontanicznie w angażującą emocjonalnie sytuację, mają okazję do obserwowania własnych zachowań i zachowań innych osób, a także do ćwiczenia wywierania wpływu, argumentacji i perswazji. Emocje udzielające się uczestnikom mogą stanowić barierę lub pomagać, w zależności od sposobu ich wyrażania i reagowania na nie. W grze uczestnicy doświadczają presji czasu, sytuacji trudnej stanowiącej konflikt interesów, a także nieprzewidywalnych zdarzeń, które zależą w całości od uczestników.


VI. OBRONA PRZED MANIPULACJĄ

 • Definiowanie najczęściej spotykanych taktyk manipulacyjnych w biznesie
 • Wypracowywanie sposobów obrony na taktyki manipulacyjne
 • Katalog sprawdzonych sposobów obrony na taktyki manipulacyjne

VII. BUDOWANIE CHARYZMY I PEWNOŚCI SIEBIE

 • Co to jest dla mnie charyzma?
 • Źródła pewności siebie, źródła niepewności
 • Definiowanie pożądanej postawy i wzmacnianie jej – postawa asertywna
 • Rozumienie relacji międzyludzkich w ujęciu analizy transakcyjnej
 • Asertywna obrona przed krytyką
 • Asertywna odmowa
 • Stawianie granic w relacjach

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)