Kontakt

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna
Kod produktu: uki

Komunikacja interpersonalna

Przekaż komunikat zgodny z Twoją intencją

Aż 85% Twojego sukcesu zależy od umiejętności porozumiewania się z innymi.
Od tego czy zostaniemy zrozumieni zależy czas i jakość zrealizowanego zadania.

Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki.

Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to wyzwanie.
Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Podczas warsztatów opanujesz kluczowe elementy komunikacji interpersonalnej, które w znaczący sposób wpłyną na efekt i jakość codziennej pracy.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Liczba osób: 1 /15

Miejsce: Live Training, Warszawa


Opis szkolenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA


Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet, a nie o miejsce w strukturze organizacyjnej
 • wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie
 • nabędą umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznają narzędzia radzenia sobie z presja i manipulacją
 • przećwiczą techniki skutecznego przekazywania współpracownikom informacji trudnych i niepopularnych
 • będą potrafili zapobiegać trudnym sytuacjom podczas rozmów, uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”
 • przećwiczą techniki sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje
Program szkolenia

I. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY BUDOWANIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI


Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. Jej celem jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. O skutecznej komunikacji możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy.

 • Podstawy dobrego kontaktu - identyfikacja przydatnych kompetencji. Autoanaliza umiejętności komunikacyjnych
 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami
 • Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie, uwarunkowania interpretacji
 • Budowanie wiarygodności
  • Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej
  • Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji
  • Siła słowa, język faktów a język emocji
  • Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji
  • Słuchanie aktywne
  • Zwroty zabezpieczające relacje
 • Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej

II. TWORZENIE OBSZARÓW POROZUMIENIA. POMIĘDZY WSPÓŁPRACĄ, KOMPROMISEM A ULEGANIEM


Rolą modułu będzie podkreślenie roli kooperacyjnego postępowania dla odniesienia korzystnego wyniku zarówno dla rozmówcy jak i dla nas samych. Dialog, a nie sprzedawanie gotowych rozwiązań, umiejętność patrzenia, słuchania i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia rozmówcy pozwoli wpłynąć na efektywną współpracę i utrzymać długofalowe dobre relacje w zespole.

 • Zobaczyć sprawę z drugiej strony - metodyka „wejścia w buty” rozmówcy
 • Co tworzy negatywne emocje? Komunikacyjna waluta transferowa
 • Praktyczne narzędzia budowania porozumienia. Model góry lodowej. Wychodzenie poza schemat
 • Jak sprawić, aby nasz rozmówca zawsze czuł się zawsze traktowany indywidualnie
  • Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji
  • Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi
  • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej
  • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych

III. DLACZEGO Z NIEKTÓRYMI WSPÓŁPRACOWNIKAMI TRUDNO NAM SIĘ DOGADAĆ?


Postawy i zachowania innego człowieka można analizować i odpowiednio na nie reagować. Określenie, z jakim stylem komunikacyjnym mamy do czynienia, pozwoli lepiej porozumiewać się z ludźmi, unikać sytuacji konfliktowych. Uczestnicy wypracują typologię w oparciu o autotesty, a następnie osobowościową mapę zespołu. Na podstawie doświadczeń stworzą narzędzia pozwalające na skuteczna komunikacją z innymi „typami” Współpracowników i „nadawanie tym samym językiem”.

 • Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy
 • Komunikacyjna waluta transferowa. Dostrojenie się, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu

Film Castorama – nadawania na tej samej fali.

 • Jak rozpoznawać i właściwie reagować na różne style zachowań?
 • Wprowadzenie do reguły podobieństwa - dopasowanie na poziomie słów, na poziomie niewerbalnym, oraz na poziomie doświadczeń
 • Stworzenie banku dobrych praktyk w specyfice pracy zespołów

IV. ROLA ASERTYWNOŚCI W PODNIESIENIU EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU


Asertywność kojarzy nam się najczęściej z umiejętnym mówieniem „NIE”. To tylko niewielka część prawdy. Zadaniem każdego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki asertywnego komikowania się, w oparciu o symulacje i case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji.

 • Mapa zachowań – zachowania uległe, manipulacyjne, dominujące – charakterystyka i konsekwencje. Mapa asertywności każdego z uczestników
 • Asertywność – czym tak naprawdę jest i jakie są skutki jej wdrożenia
 • Najpierw profilaktyka, potem gaszenie pożarów. Strategie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Model Harrisa. Elementy analizy transakcyjnej w relacjach pomiędzy współpracownikami. Jak zrozumieć tę grę?

W trakcie symulacji uczestnicy przećwiczą metodę „Czterech kroków” oraz drabinkę interwencji komunikacyjnej, poznają praktyczne techniki rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacją i zrozumieją znaczenie asertywności jako alternatywę dla zachowań agresywnych lub ucieczkowych. W trakcie gry poznają własne reakcje i określą swój styl współpracy w oparciu o reakcje asertywne.

 • Nierealne żądania. Obrona przed, szantażem manipulacją i agresją. Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
 • Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych
 • Będę asertywny – następnym razem już na pewno

V. KONFLIKTY W ZESPOLE. MOJA ROLA W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI


W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Potrzeby merytoryczne a potrzeby psychologiczne członków zespołu i ich wpływ na proces i efekt realizowanego zadania i atmosferę pracy
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów w zespole? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole

Zasadniczą rolą ćwiczeń i aktywności w tym module będzie pogłębiona analiza i mierzenie się z rzeczywistymi problemami grupy. Najważniejsze wnioski będą spisywane na flipie tworząc bank dobrych praktyk.

 • Technika budowania świadomego wyboru postawy pro aktywnej. Na co mam wpływ w konflikcie?
 • Między bodźcem a reakcją .Strategie radzenia sobie z postawą reaktywną
 • Ocena własnych zasobów i środków niezbędne do realizacji zamierzonych działań. Co mnie ogranicza? Co mogę z tym zrobić?

VI. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ


W tym module połączymy praktyczną wiedzę z obszaru komunikacji z elementami pracy grupowej wykorzystywanej do osiągnięcia efektu synergii. Bardzo praktyczny moduł, który pozwoli uczestnikom na autoanalizę swojego stylu funkcjonowania w grupie i możliwości wykorzystania swojego potencjału a także sposobów na szybkie i wygodne zarządzanie wiedzą.

 • Znaczenie zasobów komunikowania się podczas pracy grupowej
 • Indywidualność każdej jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy
 • Różnice w myśleniu i propozycjach rozwiązań w zależności od preferowanego stylu komunikacyjnego i osobowości
 • Myślenie linearne vs myslenie lateralne

Gdy naraz dopuścimy do głosu różnych dyskutantów, to nader często widzimy, że dyskusja zamienia się w chaos a nawet utarczki. Metodę, która skutecznie eliminuje takie problemy kumunikacyjne wymyślił Edward De Bono, światowej klasy ekspert w dziedzinie procesu myślenia, twórca pojęcia "myślenie lateralne". Jego wskazówki dotyczące sposobu sprawnego posługiwania się umysłem wykorzystywane są na całym świecie przez największe korporacje - m.in. Du Pont, IBM, Shell kręgi rządowe i wojskowe wielu państw.” Rozpracowanie problemu przez grupę metodą de Bono pokaże, że dyskusję lub spór można uporządkować, skupić się osobno na każdym z nawyków/sposobów myślenia i wypracować konstruktywne pomysły na rozwiązanie. Metoda jest doskonałym narzędziem do wykorzystania podczas narad, spotkań zespołu lub w sytuacjach w których występuje intelektualny impas.

 • Znaczenie procesu grupowego. Fazy procesu. Identyfikacja ról grupowych
 • Ocena i selekcja pomysłów: macierz efektywności / łatwości wdrożenia. Techniki weryfikacji rozwiązań
 • Efekt facylitacji społecznej, kapitanozy, naśladownictwa, próżniactwa społecznego, grupowego podejmowania decyzji
Informacje dodatkowe

AGENDA

Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.
Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Symulacje i case study
Symulacje i case study
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje moderowane
Dyskusje moderowane
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania indywidualne
Zadania indywidualne

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 16.11.2020 - 17.11.2020
  Live Training
 • 03.12.2020 - 04.12.2020
  Warszawa
Poznaj opinie
Opinie o szkoleniu

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)