Kontakt

Szkolenie Komunikacja interpersonalnaKomunikacja interpersonalna - NagrodySzkolenie Warsztatowe Live Training - Interaktywne Szkolenie Online
Kod produktu: uki

szkolenie
Komunikacja interpersonalna

Zbuduj relacje i autorytet w zespole - komunikując się z każdym w jego języku

Aż 85% Twojego sukcesu zależy od umiejętności porozumie­wania się z innymi. Od tego czy zostaniemy zrozumieni zależy czas i jakość zrealizowanego zadania.

Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki.

Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to wyzwanie.
Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Podczas warsztatów opanujesz kluczowe elementy komunikacji interpersonalnej, które w znaczący sposób wpłyną na efekt i jakość codziennej pracy.

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób: 1/12
Miejsce: online

1 370 PLN

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
(szkolenie online)

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce: online, dowolne

6 970 PLN netto

Kontakt

Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Ekspresyjny prowadzący, ciekawe ćwiczenia, otwarta dyskusja, kameralna atmosfera, zapadające w pamięć argumenty.

Opis szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy:

 • poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet, a nie o miejsce w strukturze organizacyjnej
 • wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie
 • nabędą umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznają narzędzia radzenia sobie z presja i manipulacją
 • przećwiczą techniki skutecznego przekazywania współpracownikom informacji trudnych i niepopularnych
 • będą potrafili zapobiegać trudnym sytuacjom podczas rozmów, uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”
 • przećwiczą techniki sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje

Program szkolenia

Zasady skutecznej komunikacji - efektywność, bariery, style komunikacyjne i algorytmy dopasowania

W tym module nauczysz się rozpoznawać style komunikacji - własny oraz rozmówców. Będziesz potrafić dopasować się do każdego ze stylów, dzięki czemu zwiększysz skuteczność swojej komunikacji. Nauczysz się również, jak eliminować pułapki i błędy w komunikacji, obniżające jej efektywność.

Zakres merytoryczny:

 • Komunikacja zorientowana na rezultaty.
 • Efektywność komunikacyjna -- stosowność vs. skuteczność.
 • Bariery w procesie komunikacji -- pułapki i błędy z obszaru psychologii społecznej i behawioralnej.
 • Budowanie komunikacyjnej wiarygodności.
 • Style komunikacji -- macierz zachowań i reakcji.
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego uczestników.
 • Charakterystyka poszczególnych postaw i zachowań.

Narzędzia:

 • Macierz efektywności komunikacyjnej.
 • Kwestionariusz (autoanaliza) stylów komunikacyjnych.
 • Algorytm rozpoznawania i reagowania dla określonego stylu komunikacyjnego.
 • Komunikacyjna waluta transferowa: logika/emocje/wartości.

Struktury komunikacyjne - techniki komunikacji ekspresywnej

Dzięki uczestnictwu w tym module będziesz umieć zastosować sprawdzone struktury komunikacyjne i połączyć je z poznanymi wcześniej stylami komunikacji.

Zakres merytoryczny:

 • Mówienie: sugerowanie, wyrażanie potrzeb.
 • Przekonywanie: uzasadnianie, odwoływanie się do wspólnych wartości i celów.
 • Negocjowanie: proponowanie korzyści, opisywanie konsekwencji.
 • Zjednywanie: zachęcanie, inspirowanie.
 • Techniki komunikacji ekspresywnej a style komunikacji społecznej -- wzajemne powiązania i zastosowanie.
 • Techniki komunikacji oparte na faktach (podejście analityczno -- zadaniowe).
 • Techniki komunikacji oparte na relacjach (podejście emocjonalno -- relacyjne).

Narzędzia:

 • 8 technik komunikacji ekspresywnej.
 • Model komunikacji ekspresywnej oparty na faktach (studium przykładu).
 • Model komunikacji ekspresywnej oparty na relacjach (studium przykładu).
 • Kwestionariusz (autoanaliza) zachowań komunikacyjnych.

Struktury komunikacyjne - techniki komunikacji receptywnej

W tej części szkolenia nauczysz się korzystać z 8 technik komunikacji receptywnej. Poznasz dwa modele komunikacji - oparte na faktach i emocjach - oraz będziesz potrafić dopasować do nich wspomniane techniki.

Zakres merytoryczny:

 • Dociekanie: pytania otwarte, drążenie.
 • Słuchanie: parafraza i poszukiwanie ukrytego znaczenia.
 • Dostrajanie się: odsłanianie i identyfikowanie.
 • Ukierunkowywanie: wyjaśnianie, stawianie prowokujących pytań.
 • Technik komunikacji receptywnej a style komunikacji społecznej -- wzajemne powiązania i zastosowanie.
 • Techniki komunikacji oparte na faktach (podejście analityczno -- zadaniowe).
 • Techniki komunikacji oparte na relacjach (podejście emocjonalno -- relacyjne).

Narzędzia:

 • Rodzaje i formy pytań.
 • 8 technik komunikacji receptywnej.
 • Model komunikacji receptywnej oparty na faktach (studium przykładu).
 • Model komunikacji receptywnej oparty na relacjach (studium przykładu).
 • Kwestionariusz (autoanaliza) zachowań komunikacyjnych.

Komunikacja w sytuacjach trudnych i problemowych

Moduł dostarczy Ci zestaw sprawdzonych narzędzi komunikacyjnych do bycia skutecznym w tzw. sytuacjach trudnych. Będziesz umieć korzystać z właściwych struktur udzielania informacji zwrotnej, nauczysz się stosować Model 4P oraz wybrane techniki komunikacji asertywnej.

Zakres merytoryczny:

 • Umiejętność wykorzystania informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji celów indywidualnych.
 • Różnica między komunikatem typu "ja" i typu "ty".
 • Feedback oparty na własnych odczuciach i na konsekwencjach.
 • Schemat udzielania informacji zwrotnej dotyczącej zmiany zachowania.
 • Asertywna odmowa zabezpieczająca relacje.
 • Model 4P w sytuacji problemowej.
 • Role play z wykorzystaniem poznanych metod i technik komunikacyjnych - indywidualna informacja zwrotna dla każdego z uczestników.

Narzędzia:

 • Model Z informacji zwrotnej.
 • Algorytm asertywnej odmowy.
 • Struktura 4P.

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 035

Skontaktuj się z nami

(wynagany email lub telefon)