Kontakt

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Kod produktu: uzc

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy


Zadaniem interaktywnego warsztatu będzie rozwinięcie umiejętności bycia skutecznym w realizacji długofalowych celów i codziennych obowiązków zawodowych oraz uświadomienie sobie potencjału drzemiącego w nas, a często marnowanego poprzez nie korzystanie z właściwych narzędzi dostosowanych do współczesnych wyzwań. Uczestnicy poznają swój styl zarządzania czasem, wykształcą umiejętność prawidłowego ustalanie priorytetów i efektywnego planowania działań, zapoznają się i przećwiczą innowacyjną metodę Getting Thing Done, która przełoży się bezpośrednio na efektywniejszą realizację zadań, osiąganie celów zawodowych, zarówno operacyjnych jak i rozwojowych.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 1 /16

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk


Zgłaszając 2 osoby - trzecia gratis


1 370 PLN netto
(1 685,10 PLN brutto)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 16/16

Miejsce: dowolne6 970 PLN netto
(8 573,10 PLN brutto)

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 22.01.2018 - 23.01.2018
  Warszawa
 • 22.02.2018 - 23.02.2018
  Kraków
 • 19.03.2018 - 20.03.2018
  Warszawa
 • 16.04.2018 - 17.04.2018
  Kraków
 • 10.05.2018 - 11.05.2018
  Warszawa
 • 04.06.2018 - 05.06.2018
  Poznań
 • 28.06.2018 - 29.06.2018
  Kraków
 • 16.07.2018 - 17.07.2018
  Warszawa
 • 02.08.2018 - 03.08.2018
  Gdańsk
 • 20.08.2018 - 21.08.2018
  Kraków
 • 13.09.2018 - 14.09.2018
  Warszawa
 • 04.10.2018 - 05.10.2018
  Poznań
 • 22.10.2018 - 23.10.2018
  Kraków
 • 12.11.2018 - 13.11.2018
  Kraków
 • 29.11.2018 - 30.11.2018
  Warszawa
 • 17.12.2018 - 18.12.2018
  Kraków

Szkolenie prowadzi

Tomasz NikielBeata Kozyra

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu Talentway

Opis szkolenia


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • Wzrost efektywności – zdolność lepszej organizacji pracy.
 • Skuteczniejsza realizacja planów dzięki efektywnemu wykorzystaniu narzędzi i technik zarządzania czasem.
 • Wzrost satysfakcji i motywacji – radzenie sobie z presją czasu i złożonością realizowanych spraw.
 • Wypracowanie pozytywnego nastawienia do realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi zmiany paradygmatów.
 • Zwiększenie satysfakcji i motywacji, dzięki umiejętnościom planowania z uwzględnieniem celów, priorytetów i tzw. „domykania pętli”.
 • Skuteczniejsze zarządzania czasem swoim i pracowników pozwalającym na niwelowanie stresu i budującym sprawność organizowania i planowania działań.

Program szkolenia


I. ZARZĄDZANIE CZASEM, CZY SOBĄ W CZASIE? WYZWANIA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI


Alvin Toffler, jeden z najbardziej cenionych futurologów i publicystów, obliczył, że na przestrzeni ostatnich stu lat świat przyspieszył 32 krotnie. Ciągle zmieniające się wyzwania, tymczasowość rozwiązań, rozmiękczanie struktur, interdyscyplinarność zadań to zjawiska, które nie ułatwiają mierzenia się i rozumienia otaczającego świata. Niewątpliwie, tak jak niegdyś rewolucja przemysłowa wpłynęła na powstanie przemysłu i w konsekwencji gospodarki industrialnej, tak obecnie technologia wytwarza nowy rodzaj rzeczywistości, gdzie czas odgrywa niezwykle istotna rolą. Warto nauczyć się go „obsługiwać”.

 • Świat III fali - jego wpływ na świadomość związaną z życiem i pracą w środowisku ciągłego „zagrożenia” zmianą i presją czasu.
 • Pomiędzy kryształem a plasteliną. Ewolucja modelu współczesnych organizacji.
 • Interwały zmian i przyspieszenie. U bram IV fali. Dokąd to wszystko zmierza?

Moduł pozwoli na przyjrzenie się zagadnieniu czasu, zdiagnozowaniu stylu zarządzania czasem własnym, a także wprowadzi do skutecznych i „przyjaznych” reguł zarządzania nim.

 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem.
 • Typologie stylów zarządzania czasem – mocne i słabe strony.
 • „Instrukcja obsługi” siebie – czego unikać, a co czerpać od innych?

II. OSOBISTA SIŁA - ADAPTACJA DO NOWYCH WARUNKÓW. ZAWSZE ZACZYNAJ DZIAŁANIE Z WIZJĄ KOŃCA


Uczestnicy podczas modułu zmierzą się z problemem, jak odblokować swoją siłę wewnętrzną, związana z koncertowaniem się na właściwych sprawach we właściwym czasie. Poznają strategie ułatwiające proces ustalania celów oraz nabędą umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron w realizacji wymagających zadań i projektów. Uczestnicy poznają również główne trendy zmian w organizacjach i swoją rolę w tym bardzo przyspieszonym procesie.

 • Akceptowanie zmian jako umiejętność zachowywania poczucia bezpieczeństwa. Istota efektywności we współczesnej rzeczywistości.
 • Zarządzanie sobą w czasie, jako element strategii poszerzania strefy komfortu.
 • 4 generacje zarządzania sobą w czasie i planowania.

– Czy nie mógłby Pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – Zapytała Alicja.
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot.
– Właściwie wszystko mi jedno.
– W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.


Nawyk rozpoczynania każdego działania z wizją końca ma zastosowanie w rozmaitych okolicznościach i na różnych poziomach naszego życia zawodowego.

 • Proces ustalania swoich celów zawodowych. Jaki jestem - moje mocne strony i zasoby.
 • Co mnie ogranicza? Pokonywanie barier - myślenie nastawione na rezultat.
 • Siła paradygmatu - techniki przesunięcia punktu widzenia.
 • Tworzenie własnych wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
 • Tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.
 • Koło kompetencji zawodowych. Autoanaliza.

III. MIĘDZY REAKTYWNOŚCIĄ A PROAKTYWNOŚCIĄ. WPŁYW PRZEKONAŃ NA OSIĄGANIE CELÓW


Proaktywność oznacza więcej niż przejmowanie inicjatywy - to branie odpowiedzialności za własne wybory zawodowe i metody, które stosujemy w osiąganiu celów. Nasze zachowanie jest funkcją naszych decyzji, nie warunków. Podczas modułu uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie stopień własnej proaktywności. Przyjrzą się czemu poświęcają najwięcej czasu i energii, nabędą umiejętności stosowania technik radzenia sobie z postawą reaktywną.

 • Rola przekonań w odnoszeniu sukcesu. Efekt Pigmaliona.
 • Strefa komfortu, strefa ryzyka i panika. Wpływ eustresu i dystresu na podejmowanie decyzji o zmianie.
 • Technika budowania świadomego wyboru postawy proaktywnej.
 • Między bodźcem a reakcją - tworzenie wolności wyboru.
 • Strategie radzenia sobie z własną postawą reaktywną - osobiste zwycięstwo.

IV. EFEKTYWNE ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW


Rozwinięcie umiejętności sprawnego definiowania, planowania, i określania priorytetów pozwala na koncentrowanie się na elementach, na które mamy wpływ i które pomagają nam realizować postawione cele zawodowe i prywatne. Realizacja właściwych zadań we właściwym czasie to z pewnością więcej niż połowa sukcesu.

 • Pułapki przy ustalaniu priorytetów.
 • Macierz Eisenhowera. Nowe spojrzenie na stare narzędzie.
 • „Przeprawa przez most”. Szacowanie czasu trwania czynności.
 • Praca z kalendarzem i terminarzem:
  • Rola „przypominaczy”.
  • Punkty kontrolne i monitoring.
  • Planowanie rezerw czasowych.
  • Krzywa REFA a kategorie czynności.
 • Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu i ustalanie priorytetów.
 • Prokrastynacja i walka z czasopożeraczami. Czerwone i zielone godziny.
 • Krzywa REFA vs macierz Eisenhowera. Komplementarność narzędzi.

V. REGUŁY CAŁOŚCIOWEJ REALIZACJI ZADAŃ. METODA GETTING THINGS DONE


Nasz umysł jest cały czas blokowany zadaniami które mamy zrealizować: dużymi, małymi, mniej lub bardziej ważnymi i pilnymi. System zarządzania zadaniami GTD zwalnia z obowiązku pamiętania o tych wszystkich rzeczach, zobowiązaniach, planach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności zarówno w pracy jak i życiu prywatnym.

 • Zasady całościowego spojrzenia na realizację zadań:
  • Gromadzenie.
  • Analizowanie.
  • Porządkowanie.
  • Przeglądanie.
  • Realizacja.
 • Parkowanie, czy zamykanie pętli? Dwa podejścia do bycia efektywnym:
  • Ważne byś zaczął działać.
  • Zajmuj się jedną sprawą - nie rozpraszaj uwagi.
  • Nigdy nie wrzucaj ponownie sprawy do „koszyka”.
  • Stosuj regułę 2 minut - nie przenosić zadania do dalszego etapu.

Kluczem do sukcesu GTD jest odpowiednia równowaga między pracą zaplanowaną, a tą niespodziewaną. Zwolnienie z obowiązku obciążania mózgu - pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, a jednocześnie zachowanie wysokiej efektywności pozwoli na kontrolę spływających spraw i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i sprawczości.

 • Zadania oczekujące i parking pomysłów.
 • Redukcja stresu a realizacja planów.
 • Analiza indywidualnych czynników blokujących efektywność i skuteczne „domykanie spraw”.

VI. POCZTA ELEKTRONICZNA. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRUMIENIEM INFORMACJI


Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i ile czasu dziennie przeznaczamy na pracę, liczba informacji, zadań i pomysłów jest olbrzymia. Zapisujemy, wrzucamy w foldery, odznaczamy i … pojawia się stres, zjawisko niedoczasu, lub nieprzyjemne konsekwencje. Podobne efekty przynosi nieumiejętne odkładanie pomysłów - nie wdrażamy ich nigdy w życie, tracąc okazję do zmiany lub optymalizacji. Wynika to często ze zbyt dużej ilości docierających do nas bodźców, brakiem czasu, skupienia, ale przede wszystkim z problemów z nieodpowiednim zarządzaniem swoim czasem.

 • Poczta elektroniczna pod kontrolą. Walka Dawida z Goliatem:
  • Zasady czystej skrzynki odbiorczej - „Inbox zero”.
  • Pierwsza strefa skutecznej reakcji.
  • Narzędzia poczty elektronicznej. Jak optymalizować proces?
  • Błędy filtrowania i selekcji.
  • Wizualizacja. Jak zarządzać priorytetami?
 • Wpisywanie na listę zadań.
 • Tworzenie folderów i stref buforowych.
 • Monitorowanie działania i realizacji.
 • Zasady archiwizacji.

VII. KOLEJNA „WRZUTA”... CZYLI O SZTUCE BYCIA ASERTYWNYM


Celem modułu będzie wypracowanie skutecznych technik asertywnych zwiększających skuteczność zarzadzania czasem własnym, zapoznanie się z metodami utrzymania kontroli nad rozmową, odmawiania z utrzymaniem dobrych relacji i proponowaniem tzw. „atrakcyjnej alternatywy”. Ważnym elementem będzie również umiejętne reagowanie w sytuacji konfliktowej i stosowanie narzędzi radzenia sobie z presją i manipulacją ze strony osób oczekujących od nas natychmiastowej, często nieadekwatnej do sytuacji, reakcji.

 • Asertywność a zarządzanie swoim czasem. Czy jestem asertywny? Rozpoznanie własnej mapy zachowań.
  • Identyfikacja głównych blokad asertywności.
  • Moja świadomość i postawa w relacji z współpracownikiem. Model Harrisa.
  • Elementy analizy transakcyjnej. Jak zrozumieć tę grę?
 • Nierealne żądania. Obrona przed, szantażem manipulacją i agresją. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
 • Korzyści i konsekwencje asertywnego zachowania w odniesieniu do zarzadzania swoim czasem.

VIII. WPŁYW KOMUNIKACJI GRUPOWEJ NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM. TECHNIKI PROWADZENIA KRÓTKICH PREZENTACJI PODCZAS SPOTKAŃ


Ktoś powiedział, że „najgroźniejszymi z wirusów nękających ludzkość są idee”. Rozprzestrzeniają się szybko i błyskawicznie infekują jednostki. Spotkania TED to wystąpienia osób, które mają na celu w ciągu maksymalnie 18 minut przekazać informacje o swoich dokonaniach, inspiracjach oraz zagadnieniach, nad którymi warto się zastanowić i wspólnie popracować. To niezwykle ważna umiejętność, by krótko i syntetycznie, a jednocześnie przekonująco i w pełni przekazać istotę zagadnienia. Nasze spotkania firmowe, projektowe lub po prostu narady powinny czerpać z filozofii TED, a osoby powinny się nauczyć komunikować w ten sposób, by efektywniej zarządzać sobą jak i czasem swoich współpracowników.

 • Formy prowadzenia krótkich wystąpień.
 • Co zamierzamy przedstawić? Przygotowanie struktury wystąpienia. Wybór technik prezentacyjnych dopasowanych do założonych celów.
 • Co zrobić, by dzięki komunikacji wpływać na audytorium. Narzędzia aktywizujące grupę i poszczególnych uczestników:
  • Perswazja i sugestia.
  • Siła słowa, praca głosem, jasność i porządek wypowiedzi.
  • Komunikacja wizualna.
  • Magia liczb, wykresów i grafiki.

Przygotowywanie wystapienia jest jak układanie puzzli – obrazek jest gotów wówczas, gdy wszystkie elementy są na swoim miejscu. Jeśli jakiegoś brakuje, sens obrazka może być czytelny jednak puste miejsce zawsze rzuca się w oczy. Z pewnością trudno przewidzieć wszystkie elementy wpływajace na efektywność przekazu, jednak wiele z nich można przewidzieć.

 • Zasada 3 kwadratów. Co muszę, co powinienem a co mogę przekazać?
 • Efekt pierwszeństwa i świeżości. Krzywa uwagi. Co najdłużej zostaje w pamięci i dlaczego?
 • Budowanie wiarygodności przekazu. Rozumienie znaczenia i wartości tego, co się przekazuje. Odwoływanie się do swoich doświadczeń.

IX. GRUPOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKO ELEMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA CZASEM


W zadaniowej specyfice pracy istotna jest elastyczność, oryginalność myślenia, wrażliwość i umiejętność dokonywania przekształceń rzeczywistości oraz angażowanie stron o różnych punktach widzenia dla realizacji zleconych zadań i projektów. Takie podejście do rozwiązywania problemów, sprawia, że jesteśmy bardziej usatysfakcjonowani, czujemy się spełnieni w tym co robimy. Dzięki tym umiejętnościom minimalizujemy lęk przed problemami i przeszkodami, a w dzisiejszym świecie ciągłych zmian to niezwykle pożądane cechy.

 • Pojęcie myślenia grupowego, facylitacja oraz efekt synergii w rozwiązywaniu problemów i kreowaniu nowych rozwiązań.
 • Podejście tradycyjne i aktywizujące.
 • Problemy zamknięte i problemy otwarte.

W jaki sposób umiejętnie definiować problem? Jak formułować wyzwania? Jakie techniki i metody definiowania oraz opisania problemu są najbardziej odpowiednie i skuteczne w specyfice pracy zadaniowej? Jak umiejętnie włączyć współpracowników, by szybciej i pełniej dokonać zmiany rzeczywistości?

 • Zasady formułowania problemu – sprecyzowania wyzwania
 • Techniki niskiego, średniego i wysokiego ryzyka w procesie facylitacji. Wsparcie grupy w zadaniu:
  • Myślenie linearne vs myślenie lateralne – Kapelusze Edwarda de Bono.
  • Ocena i selekcja pomysłów: macierz efektywności / łatwości wdrożenia.
  • Techniki weryfikacji rozwiązań.
  • Diagram Ryby – wykres Ishikawy - identyfikacja wszystkich możliwości.
 • Budowanie wiarygodności przekazu. Rozumienie znaczenia i wartości tego, co się przekazuje. Odwoływanie się do swoich doświadczeń.

Dzięki umiejętnościom pracy w grupie minimalizujemy lęk przed problemami i przeszkodami, angażujemy członków zespołu, a przede wszystkim wywołując efekt synergii oszczędzamy czas kreując wspólnie oryginalne rozwiązania.

 • Krzywa wydajności. Planowanie dnia w oparciu o zadania:
  • Czas zarezerwowany i czas dostępny - czerwone i zielone godziny.
  • Prokrastynacja. Sposoby radzenia sobie czasopożeraczami.

Informacje dodatkowe

AGENDA


KRAKÓW, POZNAŃ, GDAŃSK
Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

WARSZAWA
Dzień 1: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00


CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje
Dyskusje
Prezentacje
Prezentacje
Zadania
Zadania
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Coaching
Coaching
Burza mózgów
Burza mózgów

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 16

Miejsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk

1370 PLN netto
(1 685,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami