Kontakt

Wybrane opinie o szkoleniu:
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
  • Szkolenie merytoryczne, zwróciło uwagę na rzeczy małe, a zabierające nam najwięcej czasu, pozwoliło popatrzeć z dystansem na sposób organizacji własnego czasu pracy. Zwróciło uwagę na to, że prawidłowe planowanie daje możliwości efektywnego wykorzystania swego czasu.


    Tomasz Omachel

  • Szkolenie bardzo dobre. Temat trudny, ale mam nadzieję, że będzie to początek zmian w moim dziale, co przełoży się na większą efektywność i zadowolenie pracownika.


    Maria Lasek

  • Prowadzone w duchu powiększania osiągnięć firmy w zakresie gospodarki czasem, właściwych relacji międzyludzkich, pracy zespołowej.


    Ryszard Książkiewicz