BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Negocjacje BiznesoweNegocjacje Biznesowe - NagrodySzkolenie WarsztatoweLive Training - Interaktywne Szkolenie Online

Kod produktu: znb

szkolenie
Negocjacje Biznesowe

Jak przygotować się do negocjacji?
Jak zaplanować strategię?
Jak zwiększyć własną skuteczność negocjacyjną?

Podczas szkolenia z negocjacji doświadczysz, że możliwe jest szukanie i budowanie porozumienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu swojego stanowiska.

Dowiesz się także co możesz zrobić kiedy trafisz na nieuczciwych negocjatorów. Wszystko po to, żeby osiągać wspólne cele, zachęcając do współpracy i nie dając się wykorzystywać.

A co najważniejsze przekonasz się, że współpraca w długofalowej perspektywie jest nie tylko opłacalna finansowo, ale przede wszystkim, że daje obu stronom poczucie sensowności tego, co robią.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

Szkolenie OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Warszawa, Online, Kraków

2 370 PLN ?

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Opis szkolenia

Szkolenie skoncentrowane jest na zdobyciu praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji biznesowych. Przedstawione zostaną najbardziej efektywne techniki wykorzystywane przez skutecznych negocjatorów. Część z nich to bezpośrednie doświadczenie trenera – techniki nie opisane w żadnych podręcznikach – zebrane zarówno w trakcie uczestniczenia jako jedna ze stron negocjacji, a także pozyskanych podczas wielu prowadzonych szkoleń i warsztatów.

Dzięki interaktywnej formule szkolenia uczestnicy zweryfikują swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki oraz stosowane strategie. Wezmą udział w dwóch symulacjach negocjacyjnych, co pozwoli im lepiej zrozumieć cele, postawy i interesy obu stron procesu negocjacji. Nauczą się realizować cele biznesowe jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem trwałych i długofalowych relacji ze swoimi partnerami w negocjacjach.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z psychologicznymi mechanizmami wywierania wpływu społecznego w specyfice procesu negocjacyjnego oraz przećwiczenie ich wykorzystania w praktyce biznesowej

 • przećwiczenie technik i metod docierania do rzeczywistych interesów partnera w negocjacjach, a nie tylko jego stanowisk

 • wypracowanie wachlarza narzędzi na częstsze i skuteczniejsze uzyskiwanie porozumienia satysfakcjonującego obydwie strony negocjacji

 • zapobieganie trudnym sytuacjom wymagających często konfrontacji lub niekorzystnych ustępstw poprzez umiejętne stosowanie profilaktyki zamiast „gaszenia pożarów" na finalnych etapach procesu

 • wzrost satysfakcji i motywacji uczestników warsztatu poprzez umiejętność radzenia sobie z manipulacjami i brudnymi trickami ze strony partnerów w negocjacjach

 • przećwiczenie technik sekwencyjnego zadawania pytań, by partner sam potwierdził to, na czym mu rzeczywiście zależy i uzyskanie w konsekwencji przewagi negocjacyjnej.

Program szkolenia

Negocjacje jako proces osiągania celu poprzez poszukiwanie rozwiązania - budowanie wiarygodności negocjatora

Istotnym elementem pierwszego modułu szkolenia będzie „symulacja wprowadzająca". Koncentrować się będzie zarówno na kwestii przedmiotu negocjacji, jak i na płaszczyźnie relacji z drugą stroną. Zdefiniowane zostaną role negocjatora i kontekst sytuacyjny. Na podstawie obserwacji uczestników i rezultatów porozumienia, lub jego braku, omówione zostaną efektywne zachowania negocjatorów oraz błędy najczęściej popełniane przez partnerów w negocjacjach.

Zakres merytoryczny:

 • Analiza interesów stron w trakcie fazy przygotowania do negocjacji.

 • Zachowania negocjatorów zbliżające do porozumienia i oddalające od niego.

 • Nieświadome nawyki i zachowania oraz ich wpływ na partnera w negocjacjach.

 • Określenie własnej, najczęściej stosowanej strategii negocjacyjnej.

 • Źródła władzy w negocjacjach.

 • Autorytet formalny a kształtowanie wizerunku partnera w biznesie.

Narzędzia:

 • Diagram Siły Reakcji w analizie symulacji negocjacyjnej

 • Typy negocjatorów

 • Macierz Cel - Relacja w procesie negocjowania

Ścieżka procesu negocjacyjnego - branie odpowiedzialności za wynik prowadzonych negocjacji

Właściwe przygotowanie do negocjacji, określenie kluczowych parametrów i interesów, umiejętność patrzenia oczami partnera, słuchanie i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę, jak i doświadczenia, pozwolą utrzymać przewagę przy jednoczesnym dbaniu o interes firmy, którą reprezentujemy. Uczestniczenie w tym module pozwoli ustandaryzować najważniejsze elementy przygotowania do negocjacji, ich przebiegu i domykania kontraktu, by proces ten przebiegał efektywnie i możliwie przewidywalnie dla nas.

Zakres merytoryczny:

 • Etapy procesu negocjacyjnego.

 • Rzeczywisty cel, Batna, Zopa i zmienne negocjacyjne.

 • Analiza rzeczywistości i określenia interesów obu stron.

 • Przetestowanie założeń i proponowanie opcji.

 • Dochodzenie do porozumienia i obszary możliwych ustępstw.

 • Postawa reaktywna vs postawa proaktywna w negocjacjach.

 • Efekt Pigmaliona - wpływ nastawienia negocjatora na przebieg negocjacji.

 • Świadome dokonywanie zmian w procesie negocjowania.

Narzędzia:

 • Model Killmana - zarządzanie konfliktem interesów

 • Model CROP - etapy negocjacji i kontrola postępów

 • Technika „suwaków negocjacyjnych"

 • Model „negocjacyjnej góry lodowej"

Strategie wpływu i rozwijanie potrzeb, interesów stron negocjacji

Negocjacje zyskały nowe oblicze. Dzisiaj strony pragną współdecydowania i uczestniczenia w procesie, wnoszenia swoich uwag i doświadczeń. Zanim wykorzystamy przewagi, warto spróbować elastycznie dostosowywać koncepcje i strategie, skutecznie negocjować i stosować techniki wspomagające możliwy efekt win-win.

Zakres merytoryczny:

 • Negocjacje pozycyjne vs negocjacje problemowe.

 • Stanowiska a interesy. Zasada win – win w praktyce biznesowej.

 • Tworzenie związków między faktami i przyszłymi konsekwencjami podejmowanych decyzji.

 • Uwiedzenie możliwością współtworzenia rozwiązania.

 • Wiązanie problemów i perspektywa drugiej strony.

 • Argumentacja waluta transferowa w przekonywaniu partnera.

 • Wizualizacja efektu - internalizacja drugiej strony z rozwiązaniem.

Narzędzia:

 • Technika argumentacji L-E-W

 • Wizualizacja konsekwencji oparta o schemat SY-KO-MO-RO

 • Poziomy zmiany zachowań

Wywieranie wpływu podczas negocjacji - nieporozumienia, impasy i konflikt w negocjacjach

Często na ostatnim etapie negocjacji pojawiają się zachowania manipulacyjne lub brudne triki utrudniające zakończenie procesu. Zapoznanie się z wybranymi technikami da gwarancję nie poddawania się manipulacjom i trikom - często stojących w sprzeczności z naszymi interesami. Zamknięciem warsztatu będzie druga symulacja negocjacyjna, w której uczestnicy – by uzyskać realizację postawionego celu i korzystne porozumienie – będą musieli wykorzystać techniki i narzędzia wypracowane w trakcie całego szkolenia.

Zakres merytoryczny:

 • Wywieranie wpływu a manipulacja. Etyka w negocjacjach.

 • Wybrane techniki wywierania wpływu w praktyce negocjacji.

 • Nierealne żądania. Obrona przed manipulacją i agresją.

 • Rozpoznanie i neutralizacja stosowanych brudnych trików negocjacyjnych.

 • Konflikty pozorne i rzeczywiste w negocjacjach.

 • Efektywne i nieefektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych na etapie finalizowania negocjacji.

 • Angażowanie partnera na etapie akceptowania rozwiązania.

 • Kiedy ustępować i jak nie popełnić błędu. Sposoby radzenia sobie z impasem.

Narzędzia:

 • Koło konfliktów Moor’a

 • Techniki przełamywania impasów

 • Metoda domniemanej zgody

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Coaching

Coaching

Prezentacje

Prezentacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: