BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Negocjacje ZakupoweNegocjacje Zakupowe - NagrodyLive Training - Interaktywne Szkolenie Online

Kod produktu: znz

szkolenie
Negocjacje Zakupowe

 

Pracujesz w Dziale Zakupów?

 
Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności z zakresu negocjacji zakupowych?
 
Poznaj szkolenie dla Zakupowców, podczas którego dowiesz się  jak negocjować, aby uzyskać najkorzystniejsze warunki.
 
Szkolenie ma formułę intensywnego i dynamicznego warsztatu. Opiera się na analizie licznych przypadków negocjacyjnych i prezentacji skutecznych strategii. Podczas ćwiczeń, gier i symulacji negocjacyjnych uczestnicy przenoszą poznane narzędzia, techniki i rozwiązania do środowiska swoich Działów Zakupów. Głównym zamierzeniem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na wykorzystanie mocnych stron oraz dobrych praktyk podczas spotkań negocjacyjnych.szkolenia

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

Szkolenie OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Kraków, Warszawa, Online

2 370 PLN ?

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Według mnie szkolenie zostało poprowadzone bardzo kompetentnie z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań zawodowych.
Najcennieszą rzeczą, którą zabieram ze sobą jest bardzo ciekawe spojrzenie prowadzącego na zachowania, relacje uczestników wraz ze specjalnymi radami indywidualnnymi na radzenie sobie z przypadłościami.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników Działów Zakupów do wykorzystania wiedzy i umiejętności obejmujących najistotniejsze elementy procesu negocjacyjnego. Akcenty zostaną przede wszystkim położone na analizie zachowań skutecznych negocjatorów, stylach prowadzenia negocjacji, jej etapach, a także najczęstszych błędach, które uniemożliwiają osiąganie zamierzonych celów.

Wesprzemy uczestników w diagnozie własnego stylu prowadzenia negocjacji oraz nauczymy profesjonalnego przygotowania procesu, planowania strategii, opracowania taktyki i wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej. Przekonamy, że umiejętność dbania o interesy firmy i dobór odpowiednich działań i narzędzi, to kluczowa kompetencja skutecznego Zakupowca.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Formuła szkolenia jest kierowana do osób, które oczekują dynamicznego warsztatu szkoleniowego. Naszym celem jest wskazanie mocnych stron każdego z uczestników szkolenia i wskazanie najskuteczniejszych strategii negocjacyjnych. Pozwolą one w każdych okolicznościach na prowadzenie negocjacji w sposób ukierunkowany na efekt, bądź w sposób profesjonalny nadać inny bieg negocjacjom. Uczestnicy nauczą się jak wpływać na sukces firmy dzięki organizacji procesów zakupowych w oparciu o dobre praktyki oraz wzmacnianie własnych kompetencji, dzięki którym pozostaną silnymi negocjatorami. Przekonamy, że umiejętność dbania o interesy firmy i dobór odpowiednich działań, to kluczowa kompetencja skutecznego zakupowca.

Uczestnik po szkoleniu:

 • nauczy się stosować techniki wspierające każdy z etapów negocjacji zakupowych
 • pogłębi wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów negocjacyjnych oraz elementów wywierania wpływu
 • pozna najskuteczniejsze taktyki negocjacyjne oraz praktyczne sposoby ich zastosowania z perspektywy kupca
 • dowie się, jak stać się skutecznym negocjatorem potrafiącym efektywnie działać w obronie interesów swoich i firmy
 • pozna zasady wzmacniania swojej pozycji negocjacyjnej
 • poczuje większą swobodę działania oraz niższy poziom stresu związany z umiejętnością niepoddawania się manipulacjom i brudnym trickom
 • wymieni doświadczenia z innymi uczestnikami zajęć i stworzy własny bank dobrych praktyk

Program szkolenia

MODUŁ I
POSTAWA REAKTYWNA VS POSTAWA PROAKTYWNA  KUPCA W NEGOCJACJACH


Pierwsza część warsztatu dotyczyć będzie przygotowania się do rozmowy z Dostawcą. Uświadomiona zostanie rola pracownika Działu Zakupów jako reprezentanta firmy, sytuacja negocjacyjna oraz perspektywa interesów potencjalnego Kontrahenta. Na podstawie kilkuetapowej symulacji w dwóch zespołach zostaną podsumowane efektywne i nieefektywne zachowania negocjatorów.


Zakres merytoryczny:

 • Rola działu zakupów w przedsiębiorstwie - misja, cele i działania wspierające oszczędności.
 • Zachowania negocjatorów reprezentujących Działy Zakupów zbliżające do porozumienia z Dostawcą i oddalające od niego.
 • Przyczyny możliwych impasów, różnic interesów oraz nieporozumień w trakcie negocjacji z Dostawcą.
 • Macierz siły i reakcji – od kooperacji do konfrontacji.

Narzędzia:

 • Model „Dojrzałości negocjacyjnej” Dostawcy i własnej
 • Strategie zachowań efektywnych i nieefektywnych negocjatorów
 • „Źródła władzy” Kupca w procesie negocjacyjnym

MODUŁ II
RODZAJE NEGOCJACJI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE W SPECYFICE ZAKUPOWEJ


Negocjacje zyskały nowe oblicze. Dzisiaj strony, bez względu na to, czy reprezentują stronę zakupową, czy starają się dostarczyć produkt, usługę lub rozwiązanie pragną współdecydowania i uczestniczenia w procesie, wnoszenia swoich uwag i doświadczeń. Warto znaleźć odpowiedni balans i dopasowywać strategie budujące przewagę związaną z interesami własnymi przy jednoczesnym rekompensowaniu obszarów związanych ze sferą relacji, poczucia wartości drugiej strony oraz emocji, które towarzyszą obu stronom przez cały proces negocjacyjny.


Zakres merytoryczny:

 • Negocjacje pozycyjne vs negocjacje problemowe.
 • Stanowiska a interesy Kupca i jego firmy.
 • Postawa Kupca na początku procesu i jej konsekwencje w kolejnych fazach negocjacji.
 • Ingracjacja w praktyce negocjacyjnej Kupca.

Narzędzia:

 • Strategie oparte o interesy i strategie oparte o stanowiska
 • Schematy sekwencyjnego pozyskiwania kluczowych informacji i uzyskiwania przewagi negocjacyjnej
 • Model Thomasa-Kilmanna, jako podejścia do rozwiązywania konfliktu interesów Kupiec - Dostawca

MODUŁ III
ŚCIEŻKA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ DOSTAWCĘ KORZYSTNEJ DLA KUPCA


Właściwe przygotowanie się do spotkania z Dostawcą, określenie kluczowych parametrów i interesów, umiejętność patrzenia oczami Kontrahenta, słuchanie i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia pozwolą utrzymać przewagę przy jednoczesnym dbaniu o interes Firmy, którą reprezentujemy. Warto ustandaryzować najważniejsze elementy procesu negocjacji i samych rozmów, by przebiegały one możliwie efektywnie i przewidywalnie dla Kupca.


Zakres merytoryczny:

 • Cele negocjacyjne, wyznaczenie planu i obszaru negocjacji.
 • Ścieżka procesu negocjacyjnego - model CROP.
 • BATNA i ZOPA w zakupach - obszary możliwych ustępstw.
 • Zmienne negocjacyjne: pozycja otwarcia, poziom aspiracji, dolne linie.
 • Testowanie założeń i sprawdzenie dostępnych wariantów.

Narzędzia:

 • Model CROP w praktyce zakupowej
 • Metoda suwaków negocjacyjnych
 • Strategia stopniowych ustępstw z zachowaniem parametrów interesów własnych
 • Technika testowania „granicy bólu” Dostawcy

MODUŁ IV
ELEMENTY WYWIERANIA WPŁYWU PODCZAS NEGOCJACJI ORAZ OBRONA PRZED MANIPULACJĄ  I BRUDNYMI TRICKAMI ZE STRONY DOSTAWCY


Czy tego chcemy, czy nie, musimy sobie zdawać sprawę, że nie ma działalności ludzkiej w obszarze biznesu, która mogłaby przebiegać bez wykorzystania perswazji, technik wywierania wpływu, bądź manipulacji lub prób zdominowania drugiej strony. Trudne sytuacje i impasy w procesie negocjacyjnym są oczywiste. Umiejętność rozpoznawania stosowanych na nas technik, ich neutralizowania i umiejętnego poruszania się w tym obszarze jest niezwykle cenną kompetencją każdej osoby reprezentującej Dział Zakupów.


Zakres merytoryczny:

 • Wywieranie wpływu a manipulacja. Etyka w negocjacjach – perspektywa Działu Zakupów.
 • Najczęstsze błędy popełniane przez Kupców.
 • Nierealne oczekiwania. Kiedy ustępować i jak nie popełnić błędu.
 • Wybrane techniki wywierania wpływu - praktyka w codzienności zawodowej Kupca.
 • Obrona przed brudnymi trickami negocjacyjnymi stosowanym przez Dostawców.

Narzędzia:

 • Modele kontraktowania, asertywnej odmowy i stawiania granic z zachowaniem relacji w praktyce negocjacyjnej
 • Techniki wywierania wpływu oparte o zjawiska internalizacji i reaktancji
 • Strategie neutralizacji trików negocjacyjnych stosowanych przez Dostawców
 • 5 strategii radzenia sobie z impasem i domykania kontraktu

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Symulacje i case study

Symulacje i case study

Gry + Symulacje

Gry + Symulacje

Burza mózgów

Burza mózgów

Scenki, odgrywanie ról

Scenki, odgrywanie ról

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe

Dyskusje moderowane

Dyskusje moderowane

Testy, kwestionariusze

Testy, kwestionariusze

Prezentacje

Prezentacje

Coaching

Coaching

Zadania indywidualne

Zadania indywidualne

Informacje dodatkowe

AGENDA

Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
[Online]
3 dni * 4h - ÷

Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
[Warszawa, Kraków, Poznań]
2 dni * 8h - ÷

Szkolenia Zamknięte
[Live Training i Stacjonarne]
Agenda ustalana indywidualnie

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
 • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Skontaktuj się z nami

Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
by doradzić najlepsze rozwiązania.

Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


Napisz: