BERNDSON Szkolenia
Szkolenie Trening MANAGERSKITrening MANAGERSKI - NagrodySzkolenie WarsztatoweLive Training - Interaktywne Szkolenie Online

Kod produktu: ztm

szkolenie
Trening MANAGERSKI

Poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

Dzisiejszy manager jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Podążając za osiągnięciami napotyka na swojej drodze niejedną przeszkodę. Popełnia błędy i wyciąga z nich wnioski.

Doświadcz sytuacji, które mogą Cię spotkać w roli managera i już teraz przećwicz je - oszczędzając sobie niepotrzebnego stresu.

[ realizujemy szkolenia zarówno stacjonarne
jak i w formule Live Training ]

Live Training
to nie Webinar

To przede wszystkim Umiejętności,
a nie jedynie Wiedza

więcej »

Szkolenie OTWARTE

(Dla osoby)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób: 1/12
Miejsce: Kraków, Online, Warszawa

2 370 PLN ?

Szkolenie ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Stacjonarne lub
Live Training »
szkolenie online

Liczba osób
  stacjonarne: 15 / 15
  online: 12 / 12
Miejsce:
  Online, dowolne

9 970 PLN netto

Trener bardzo komunikatywny, opierał treści szkolenia na przykładach z życia, również dawanych przez uczestników szkolenia.
Zaskakujące było to, jak w tak dużej grupie osób (11) w tak indywidualny i celny sposób można było poprowadzić fajne, merytoryczne szkolenie.
Kawał dobrego mięsa do zjedzenia w pracy. Dzięki !

~ Małgorzata Leszczyńska
Kierownik Działu Procesów Specjalnych w Pratt & Whitney
Wrzesień 2019

Opis szkolenia

Trening skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji managerskich zarówno w obszarze zarządzania zadaniami, jak i zarządzania zespołem oraz poszczególnymi pracownikami.

Wykorzystuje narzędzia (metody) z zakresu zarządzania zorientowanego na rezultaty, w tym w szczególności techniki komunikacji managerskiej wspierającej zaangażowanie pracowników (motywowanie i mobilizowanie).

Ważnym elementem treningu jest również zrozumienie roli i funkcji managera na poszczególnych etapach zarządzania zespołem oraz poznanie skutecznych sposobów zarządzania z uwzględnieniem różnych praktycznych koncepcji zarządczych.

Cele szkolenia:

 • Jak budować i wzmacniać autorytet managera uwzględniając metody i techniki zarządzania zorientowanego na rezultaty?
 • Jak skutecznie podejmować decyzje w sytuacjach trudnych i konfliktowych?
 • Jak rozwijać i utrzymać zespół na poziomie "high performance" i jakie narzędzia stosować w tworzeniu warunków do współpracy zorientowanej na wynik?
 • Jak wspierać zaangażowanie pracowników w realizację powierzonych zadań?
 • Jak dobierać adekwatne metody postępowania z pracownikami i skutecznie stosować różne techniki zarządzania w zależności od zmieniających się okoliczności?

Program szkolenia

Wymiary i funkcje zarządzania - modele przywództwa

Moduł poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjami zarządzania i kluczowymi kompetencjami managera, wynikającymi z dobrych praktyk procesu zarządzania. Uczestnicząc w tym module poznasz, uporządkujesz i ustrukturyzujesz, bazując na własnych doświadczeniach, algorytmy postępowania dla wybranych modeli przywództwa.

Uczestnictwo w module pozwoli Ci na zrozumienie zależności pomiędzy elastycznością a efektywnością własnego stylu kierowania (The Situational Leadership Model - SLM). Będziesz umiał świadomie wykorzystywać adekwatne narzędzia managerskie na poszczególnych etapach procesu zarządzania pracownikiem i zespołem.

Zakres merytoryczny:

 • Typologia procesów przywództwa.
 • Modele przywództwa.
 • Kluczowe kompetencje managerskie - praktyczne zastosowanie wybranych modeli.
 • Style zarządzania - założenia i wskazówki dla efektywnego działania.

Narzędzia:

 • Algorytm dla modelu sytuacyjnego (The Situational Leadership Model - SLM).
 • Kwestionariusz elastyczności i efektywności stylu kierowania.
 • Algorytm dla modelu współzależności (The Contingency Model - CNTM).
 • Algorytm dla modelu drogi prowadzącej do celu (The Path-Goal Theory - PGT).

Budowanie zaangażowania pracowników w oparciu o zastosowanie bodźców pozytywnych, rozmowy planujące i delegowanie zadań

Moduł koncentruje się na zagadnieniach z obszarów delegowania zadań i zarządzania przez rezultaty, w szczególności zaś na kluczowych elementach związanych z budowaniem autorytetu przełożonego. Uczestnicząc w tym module poznasz algorytm postępowania cyklu komunikacyjnego w zarządzaniu nastawionym na rezultat.

Będziesz umiał przygotować i przeprowadzić rozmowę planującą oraz zastosować algorytm kontraktowania sposobu oceny realizacji zleconego zadania. Będziesz potrafił przeprowadzić rozmowę delegującą, zawierającą 5 kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego wykonania delegowanego zadania.

Zakres merytoryczny:

 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty.
 • Założenia i zasady ROM.
 • Przywództwo w zarządzaniu zorientowanym na rezultat.
 • Zadanie, jednostka, zespół a osiągane rezultaty.
 • Budowanie autorytetu przełożonego - etapy.
 • Cele - zadania - rezultaty w odniesieniu do jednostek i zespołu.
 • Komunikowanie zasad i kształtowanie zachowań wynikających z wartości.
 • Formułowanie celu, rezultatu.
 • Diagnoza osiągalności planu.
 • Rodzaje i formy wsparcia managerskiego.
 • Od rozmowy delegującej po polecenie służbowe - wachlarz metod delegowania.

Narzędzia:

 • Cykl komunikacyjny w zarządzaniu nastawionym na rezultaty (algorytm postępowania).
 • Narzędzia ROM - struktura rozmowy planującej (studium przykładu).
 • Schemat rozmowy delegującej (studium przykładu).
 • Algorytm kontraktowania sposobu oceny realizacji zlecanego zadania.

Rozmowy monitorujące w praktyce, rozmowa podsumowująca z pracownikiem i zespołem

Moduł ukierunkowany jest na poznanie i zastosowanie w praktyce (w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji zawodowych) metod i technik wspierających budowanie zaangażowania pracowników.

Uczestnicząc w tym module odświeżysz i uporządkujesz najważniejsze schematy komunikacji managerskiej, będziesz wiedzieć jak efektywnie przeprowadzić rozmowę monitorującą z pracownikiem, będziesz umiał zastosować metodę GROW jako narzędzia do monitorowania progresu.

Ponadto będziesz świadomie udzielał informacji zwrotnej pozytywnej i rozwojowej (motywującej) oraz będziesz potrafił zastosować 4 etapowy algorytm rozmowy podsumowującej z pracownikiem i zespołem.

Zakres merytoryczny:

 • Określanie sposobu i czasu monitorowania.
 • Tworzenie przestrzeni i płaszczyzny do rozwoju potencjału.
 • Udzielanie informacji zwrotnej (pozytywnej / konstruktywnej / motywującej).
 • Wyniki versus działania - podsumowanie.
 • Tworzenie przestrzeni dla realnej samooceny pracownika.
 • Wnioski i propozycje działań rozwojowych.

Narzędzia:

 • GROW jako narzędzie do monitorowania progresu.
 • Narzędzia ROM - struktura rozmowy monitorującej.
 • Struktura informacji zwrotnej pozytywnej.
 • Struktura informacji zwrotnej konstruktywnej (studium przykładu).
 • Struktura informacji zwrotnej rozwojowej (studium przykładu).
 • Narzędzia ROM - struktura rozmowy podsumowującej (studium przykładu).

Podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych, kształtowanie nawyków pracownika z zastosowaniem stopniowania reakcji

Moduł obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym działaniem w sytuacjach trudnych i problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem proaktywnego podejścia w rozwiązywaniu problemów, podejmowania decyzji i asertywnych technik reagowania w sytuacjach potencjalnie konfliktowych, w tym zagadnienia związane z kształtowaniem nawyków pracownika z zastosowaniem stopniowania reakcji.

Uczestnicząc w tym module będziesz wiedział jak świadomie i konstruktywnie postępować w sytuacji problemowej. Będziesz potrafił asertywnie wyznaczyć granicę w rozmowie z pracownikiem i umiał zastosować algorytm asertywnej odmowy.

Ponadto będziesz znać algorytm postępowania managerskiego w cyklu dyscyplinującym oraz umiał zastosować w praktyce (w odniesieniu do rzeczywistych przypadków) algorytm stopniowania reakcji. Będziesz potrafił przeprowadzić rozmowę korygującą i ostrzegawczą z pracownikiem oraz będziesz wiedział jak ustrukturyzować i przeprowadzić rozmowę sankcyjną (gdy wystąpi taka konieczność).

Zakres merytoryczny:

 • Skuteczność managerska w sytuacjach problemowych - założenia.
 • Źródła i przyczyny potencjalnych problemów w obszarze zarządzania zespołem.
 • Efektywne prowadzenie rozmów w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w sytuacjach problemowych i wymagających szybkiego działania.
 • Techniki podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Style podejmowania decyzji (warunki racjonalności decydowania/skalowanie szans/kalkulowanie ryzyka).
 • Radzenie sobie z trudnymi współpracownikami.
 • Asertywne przezwyciężanie oporu współpracowników.
 • Zasady asertywnego egzekwowania zobowiązań.
 • Asertywne ustalanie priorytetów w pracy.
 • Cykl dyscyplinujący w zarządzaniu nastawionym na rezultat.
 • Stopniowanie reakcji w bieżącym zarządzaniu pracownikami.
 • Możliwe sankcje - w jaki sposób je formułować.

Narzędzia:

 • Algorytm stopniowania reakcji.
 • Struktura rozmowy korygującej.
 • Struktura rozmowy ostrzegawczej.
 • Struktura rozmowy sankcyjnej.
 • Algorytm dla modelu decyzyjnego (New Decision Model - NDM).
 • Algorytm asertywnej odmowy.
 • Technika asertywnego wyznaczania granic.
 • Method Balance TM

  Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
  Ćwiczenia grupowe

  Ćwiczenia grupowe

  Ćwiczenia indywidualne

  Ćwiczenia indywidualne

  Scenki, odgrywanie ról

  Scenki, odgrywanie ról

  Symulacje i case study

  Symulacje i case study

  Testy, kwestionariusze

  Testy, kwestionariusze

  Gry + Symulacje

  Gry + Symulacje

  Prezentacje

  Prezentacje

  Burza mózgów

  Burza mózgów

  Coaching

  Coaching

  Zadania indywidualne

  Zadania indywidualne

  Dyskusje moderowane

  Dyskusje moderowane

  Informacje dodatkowe

  AGENDA

  Szkolenia Otwarte - LIVE TRAINING
  [Online]
  3 dni * 4h - ÷

  Szkolenia Otwarte - STACJONARNE
  [Warszawa, Kraków, Poznań]
  2 dni * 8h - ÷

  Szkolenia Zamknięte
  [Live Training i Stacjonarne]
  Agenda ustalana indywidualnie

  CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

  • materiały szkoleniowe
  • dyplom ukończenia szkolenia
  • pomoc i konsultacje po szkoleniu
  • obiady i przerwy kawowe (Szkolenia Otwarte w formule Stacjonarnej)

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

  • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
  • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
  • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod - elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
  • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
  • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
  • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
  • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób - dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

  Skontaktuj się z nami

  Chętnie porozmawiamy lub spotkamy się osobiście czy online,
  by doradzić najlepsze rozwiązania.

  Czekamy na Twoje pytania i tematy, w których możemy pomóc.

  Gwarantujemy przygotowanie wyjątkowego projektu szkoleniowego
  lub pomoc w wyborze szkolenia otwartego.


  Napisz: