Kontakt

Negocjacje biznesowe — zaawansowane Negocjacje biznesowe — zaawansowane Negocjacje biznesowe — zaawansowane
Kod produktu: znb

szkolenie:
Negocjacje biznesowe — zaawansowane

Jak przygotować się do negocjacji, zaplanować strategię i zwiększyć własną skuteczność negocjacyjną

Na tych warsztatach Uczestnicy doświadczą, że możliwe jest szukanie i budowanie porozumienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu swojego stanowiska; że czasem trafiamy na negocjatorów nieuczciwych i trzeba wówczas profesjonalizmu, żeby osiągać wspólne cele, zachęcając drugiego do współpracy, a jednocześnie nie dając się wykorzystywać. Przekonają się w końcu, że współpraca w długofalowej perspektywie jest nie tylko opłacalna finansowo, ale przede wszystkim, że daje obu stronom poczucie sensowności tego co robią.

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 1 /12

Miejsce: Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk


Zgłaszając 2 osoby - trzecia gratis


2 370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

(Dla grupy)

Ilość osób: 16/16

Miejsce: dowolne8 970 PLN netto
(11 033,10 PLN brutto)

Kontakt

Terminy i miejsca

Wybierz najbardziej dogodny
termin i miejsce szkolenia.

 • 23.08.2018 - 24.08.2018
  Poznań
 • 10.09.2018 - 11.09.2018
  Warszawa
 • 27.09.2018 - 28.09.2018
  Kraków
 • 11.10.2018 - 12.10.2018
  Warszawa
 • 22.10.2018 - 23.10.2018
  Kraków
 • 19.11.2018 - 20.11.2018
  Kraków
 • 17.12.2018 - 18.12.2018
  Warszawa
 • 17.12.2018 - 18.12.2018
  Gdańsk

Szkolenie prowadzi

Adam GnychAdam MuszakGrzegorz JackowskiMagdalena Olechnowicz

Poznaj opinie

Opinie o szkoleniu Talentway

Opis szkolenia


KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZKOLENIA


Uczestnicy szkolenia będą wiedzieć, jaki styl przekonywania i wywierania wpływu zastosować w odniesieniu do konkretnego typu negocjatora i będą potrafić dopasować się do jego „stylu myślenia”. Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby ich stanowisko było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej satysfakcjonujące. Nauczą się także zwracać uwagę na subtelne sygnały zdradzające sposób myślenia osoby, z którą negocjują. Poznają najtrafniejszą typologię negocjatorów, wykorzystywaną przez najskuteczniejszych negocjatorów, co zaowocuje elastycznością w doborze technik perswazyjnych i negocjacyjnych. Po szkoleniu będą oni potrafić zarządzać nieświadomym systemem ocen w trakcie negocjacji, w taki sposób, aby stworzyć w umyśle drugiego negocjatora, klienta wrażenie, że znają się od dawna, choć być może dopiero co się poznali. Efektem poszkoleniowym będzie fakt, że zaczną oni zwracać uwagę i świadomie korzystać z nieuświadamianych zazwyczaj aspektów komunikacji w negocjacjach.

Dzięki interaktywnej formule szkolenia i rozegraniu dwóch gier negocjacyjnych prowadzonych w trakcie dwóch dni szkolenia, uczestnicy będą mogli w symulacjach rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych, zweryfikować swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki oraz stosowane strategie. Mając świadomość własnych nawyków negocjacyjnych, przełamując własne ograniczenia w negocjacjach, zdobędą niesamowity wpływ na partnera negocjacji. Mając wiedzę na temat typów osobowości, tak dobiorą techniki negocjacyjne, że partner, nie będzie się mógł oprzeć wrażeniu, że zna Ich od lat. Przejmą kontrolę nad procesem negocjacji, tak aby realizować cele biznesowe, jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem mocnych i długotrwałych relacji. Uczestnicy poznają zaawansowane techniki negocjacyjnych, uczą się radzić sobie z niestandardowymi „zagrywkami’ negocjatorów. Będą potrafić „na pierwszy rzut oka” rozpoznać, czy ich przeciwnik właśnie jednej z nich nie chce na nich wypróbować? Będą mieli okazję sprawdzić w praktyce, czy potrafią takie zaawansowane techniki zastosować na przeciwniku? Dzięki interaktywnej formule szkolenia i grze negocjacyjnej prowadzonej w drugim dniu, mogą oni praktycznie zastosować poznane techniki negocjacyjne. A później, w prawdziwych negocjacjach okaże się, ze „nie taki diabeł straszny”. Uczestnicy uwrażliwią się na komunikację niewerbalną, która jest jednym z kluczy w skutecznych negocjacjach.

CELE SZKOLENIOWE

 • Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji, a także zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu Psychologii Poznawczej i Programowania Neurolingwistycznego.
 • Nabycie umiejętności zastosowania odpowiedniego stylu przekonywania i wywierania wpływu w odniesieniu do konkretnego typu negocjatora.
 • Nabycie wiedzy odnośnie sposobu komunikacji i perswazji tak, aby przedstawione rozwiązanie było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej satysfakcjonujące.
 • Poznanie koncepcji Analizy Transakcyjnej i jej wykorzystania w negocjacjach.
 • Poznanie 4 efektów zniekształceń percepcyjnych w negocjacjach.
 • Zrozumienie Czteropolowej Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen.

Program szkolenia

DZIEŃ I


Przygotowanie do negocjacji na płaszczyźnie przedmiotu oraz płaszczyźnie relacji. Zdefiniowanie "Roli negocjatora" i "Sytuacji negocjacyjnej". Zapoznanie z technikami negocjacyjnymi w oparciu o psychologię poznawczą. Określenie mocnych i wymagających rozwoju obszarów niezbędnych w prowadzeniu skutecznych negocjacji.

 1. Zaprezentowanie i omówienie sześciu obszarów negocjacyjnych, rozwijanych przez profesjonalnych negocjatorów, na bazie których omawiane będą wyniki rozegranych przez uczestników Gier Negocjacyjnych

  • Obszar Analiza Przednegocjacyjna - pokazuje jak dużą uwagę przykładamy do przygotowania, na ile korzystamy z potencjału analitycznego
  • Obszar Psychologia - pokazuje na ile potrafimy wykorzystać emocje własne i partnera, na ile sprawnie wykorzystujemy tzw. "miękkie umiejętności" w procesie negocjacji
  • Obszar Techniki Negocjacyjne - pokazuje na ile świadomie wykorzystujemy w negocjacjach skrypty zachowań służących realizacji celu
  • Obszar Kontrola Procesu Negocjacyjnego - pokazuje na ile utrzymujemy inicjatywę w negocjacjach, na ile to my kierujemy procesem
  • Obszar Wola Zwycięstwa - pokazuje na ile mamy woli i nastawienia na osiągnięcie celów negocjacyjnych, na ile dążymy do celu, w jakim stopniu zaś "odpuszczamy”
  • Obszar Budowanie Relacji - pokazuje jak ważne są dla nas odczucia drugiej strony w procesie negocjacji, na ile potrafimy zadbać o jej poczucie sukcesu. Kluczowa umiejętność w długofalowej współpracy

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Arkusz analizy przednegocjacyjnej. Studium przypadku. Demonstracje.

  -Cel metody: Usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw negocjacji i kluczowych obszarów procesu negocjacyjnego w praktyce.

 2. Sposoby reagowania w trudnych sytuacjach negocjacyjnych

  -Metody/narzędzia pracy: Scenki symulacyjne. Ćwiczenia indywidualne.

  -Cel metody: Uświadomienie i nazwanie najczęstszych zagrywek i zachowań negocjatorów.

 3. Zasady, strategie i taktyki prowadzenia negocjacji

  • Zasady negocjacyjne: oddziel ludzi od problemów, rozmawiaj o interesach, a nie o stanowiskach, poszukaj różnych rozwiązań, odwołuj się do kryteriów obiektywnych
  • Reakcje na konflikt: dominacja, uległość, kompromis, wycofywanie się, unikanie
  • Negocjacje twarde, miękkie i zasadnicze

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Dyskusja moderowana . Burza mózgów. Studium przypadku.

  -Cel metody: Nauczenie i zapoznanie uczestników z zasadami, strategiami i taktykami stosowanymi w negocjacjach.

 4. Ocena umiejętności negocjacyjnych uczestników. Kwestionariusz: „BADANIE POSTAW NEGOCJACYJNYCH”. W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnić przedmiotowy kwestionariusz i porównać swoje wyniki z wynikami uzyskiwanymi przez profesjonalnych negocjatorów, myślących i negocjujących w kategoriach WIN-WIN

  -Metody/narzędzia pracy: Kwestionariusz. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Burza mózgów. Dyskusja moderowana.

  -Cel metody: Sprecyzowanie stopnia umiejętności uczestników w zakresie negocjacji oraz ich porównanie na tle profesjonalnych negocjatorów. Spojrzenie z różnych punktów widzenia na typowe sytuacje powstające w negocjacjach.

 5. CASE STUDY: Pierwsza Gra Negocjacyjna: „Zwykły Deal, czy poważny konflikt wartości”.
  Czas trwania 30 minut

  • Na podstawie wyników gry negocjacyjnej omówione zostaną błędy najczęściej popełniane przez negocjatorów
  • Analiza błędów popełnionych w trakcie fazy Analizy Przednegocjacyjnej do negocjacji i wskazanie nowych rozwiązań i metod
  • Wyciągnięcie wniosków na temat przygotowania do negocjacji (co bym zrobił/zrobiła inaczej)
  • Jakie zachowania negocjatorów zbliżały ich do WIN-WIN, a jakie oddalały i stawiały się powodem konfliktów i nieporozumień

  -Metody/narzędzia pracy: Gra negocjacyjna. Symulacje. Zadania. Ćwiczenia indywidualne i grupowe. Uczestnicy podzieleni na zespoły negocjacyjne rozgrywają pomiędzy sobą negocjacje.

  -Cel metody: Nabycie praktycznych umiejętności negocjowania i wywierania wpływu.

 6. Określenie własnej tzw. „Pozycji życiowej” i analiza jej nieświadomego wpływu na relacje w procesie negocjacji

  • Wpływ nastawienia negocjatora na przebieg negocjacji
  • Omówienie najbardziej prawdopodobnych rezultatów negocjacji w zależności od przyjętej „Pozycji życiowej”
  • Zmiana własnej „Pozycji życiowej” w trakcie negocjacji i świadome wychwytywanie zmian w reakcjach drugiego negocjatora

  -Metody/narzędzia pracy: Odgrywanie scenek. Dyskusja moderowana. Studium przypadku.

  -Cel metody: Wyćwiczenie typowych zachowań negocjacyjnych.

 7. Analiza własnej Struktury Osobowości w świetle Analizy Transakcyjnej w kontekście negocjacji

  • Określenie własnej, najczęściej stosowanej strategii negocjacyjnej
  • Świadome dokonywanie zmian, obserwacja i przewidywanie zachowań negocjatora

  -Metody/narzędzia pracy: Praca z własnym doświadczeniem. Demonstracja różnych strategii negocjacyjnych przez trenera. Studium przypadku.

  -Cel metody: Poznanie i zrozumienie zachowań drugiego negocjatora.

 8. Gry i role w grach, czyli o nieświadomych nawykach i zachowaniach oraz ich wpływie na drugiego negocjatora. Połączenie „Pozycji życiowej” ze Strukturą osobowości

  • „Dramat Trójkąta”, czyli najczęściej przyjmowane role w trakcie negocjacji
  • Analiza Nieświadomych Ról: Prześladowcy, Ofiary oraz Ratownika
  • Postawa, przekonania i zachowania charakterystyczne dla każdej z ról

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia indywidualne i grupowe. Dyskusja moderowana. Zadania. Symulacje.

  -Cel metody: Uświadomienie własnych typowych wzorców reagowania w tzw.: „sytuacjach trudnych”.

 9. Zniekształcenia percepcyjne, najczęściej występujące w negocjacjach

  • Efekt „Zwierciadła” – lustrzanego odbicia
  • Efekt „Podwójnych norm”
  • Efekt „Źdźbła i belki”
  • Efekt „Biegunowego myślenia

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Dyskusja. Burza mózgów. Demonstracja. Studium przypadku.

  -Cel metody: Zapoznanie uczestników z typowymi zniekształceniami percepcyjnymi i błędami poznawczymi w procesie negocjacji.

 10. Usystematyzowanie wiedzy i nazewnictwa na temat najczęściej stosowanych Technik Negocjacyjnych

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Dyskusja. Studium przypadku. Demonstracje. Scenki, odgrywanie ról.

  -Cel metody: Zapoznanie z najczęściej stosowanymi technikami negocjacyjnymi.

 11. Technika „Próbny Balon”, czyli próba rozeznania jakie są prawdziwe cele i aspiracje drugiej strony. Sposoby przeciwdziałania tej technice. Korzyści i ewentualne zagrożenia związane z jej stosowaniem

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 12. Technika „Pusty Portfel”, czyli jeden ze sposobów uzyskania ustępstwa cenowego. Sposoby przeciwdziałania tej technice. Korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem tej techniki

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 13. „Bluff”. Jak skutecznie konstruować Bluff i jak go bronić w trakcie negocjacji. Czas, ilość nawiązań do Bluffu w trakcie negocjacji właściwych, sposób komunikacji

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 14. Technika „Nagroda W Raju”. Jak ją stosować, a jak jej zapobiegać?

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 15. Technika „Śmieszne Pieniądze”, czyli w jaki sposób prezentować dane liczbowe. Wady i zalety techniki. Sposoby przeciwdziałania

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 16. Technika „Wycofanie Oferty”. Kiedy stosować ją na początku negocjacji, a kiedy pod koniec? Ile możemy stracić i ile zyskać, stosując tę jedną z najtrudniejszych technik negocjacyjnych?

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 17. Technika „Wilk w Owczej Skórze”, niekiedy nazywana także Metodą Inspektora Columbo. Rozwiązanie dylematu, jaką rolę grać w trakcie negocjacji? Kompetentnego i merytorycznie przygotowanego negocjatora, czy nowicjusza? Zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania tej techniki. Sposoby przeciwdziałania

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 18. Technika „Szokująca Oferta”. Jak dalece można zszokować przeciwnika i co to daje w negocjacjach?

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 19. Technika „Mój Problem - Twoim Problemem”. Jak sobie radzić z tą techniką i jak umiejętnie ją stosować?

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

 20. Technika „Pozorne Ustępstwa”. Czym różni się od Bluffu?

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Zapoznanie z techniką negocjacyjną, jej zastosowaniami oraz sposobami reagowania.

DZIEŃ II


Typologia negocjatorów. Zapoznanie uczestników z koncepcją komunikacji interpersonalnej w świetle Psychologii Poznawczej. Uczestnicy przećwiczą szereg technik komunikacyjnych, których skuteczność będą mogli sprawdzić „na sobie”. Przyjrzymy się najczęściej stosowanym technikom negocjacji stosowanych przez negocjatorów. Uczestnicy rozegrają Grę Negocjacyjną.

 1. Skuteczne techniki negocjacji i Typologia Negocjatorów w świetle Psychologii Poznawczej – zapoznanie z koncepcją stylów poznawczych.

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Dyskusja. Studium przypadku. Ćwiczenia.

  -Cel metody: Zapoznanie z typologią negocjatorów

 2. Szukający dziury w całym, pesymistycznie nastawiony do oferty, wiecznie niezadowolony negocjator

  • Jaki i o czym myśli taki typ negocjatora?
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten typ negocjatora

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia w parach/trójkach. Symulacje. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Wyćwiczenie nowych zachowań i reakcji.

 3. Obiecujący przysłowiowe gruszki na wierzbie, lejący wodę i oderwany od rzeczywistości negocjator

  • O czym, w jaki sposób myśli taki typ negocjatora?
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten typ negocjatora

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia w parach/trójkach. Symulacje. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Wyćwiczenie nowych zachowań i reakcji.

 4. Zadufany w sobie, najmądrzejszy w całym "województwie", nieliczący się z opinią innych negocjator

  • Sposoby rozkodowywania stylu myślenia negocjatora o powyższych cechach
  • Wywieranie wpływu i perswazja pod ten typ negocjatora

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia w parach/trójkach. Symulacje. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Wyćwiczenie nowych zachowań i reakcji.

 5. Chwiejny niczym chorągiewka na wietrze, bez własnego zdania i opinii, czyli, negocjator, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji, bo nie ma pełnomocnictw

  • Styl myślenia i postrzegania negocjacji przez ten typ negocjatora
  • Techniki i sposoby komunikacji międzyludzkiej

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia w parach/trójkach. Symulacje. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Wyćwiczenie nowych zachowań i reakcji.

 6. Styl Sortowania Informacji odpowiedzialny za sposób podejmowania decyzji w procesie negocjacji

  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen, czyli jak zostanę oceniony przez daną osobę, w momencie kiedy rozpoznam jego SSI oraz jak zostanę oceniony gdy będę się komunikował niezgodnie z rozpoznanym SSI
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen w trakcie negocjacji

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia grupowe. Studium przypadku. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Poznanie Stylów Sortowania Informacji oraz Czteropolowej Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen w kontekście decyzyjności w negocjacjach. Zastosowanie obu metod w praktyce.

 7. Egocentryczny, myślący tylko i wyłącznie o sobie samym, karierowicz, o osobowości narcystycznej, czyli negocjator, który wpatrzony jest tylko i wyłącznie w siebie

  • Jak myśli taki typ negocjatora i jak do niego trafić?
  • Techniki i sposoby komunikacji międzyludzkiej

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia w parach/trójkach. Symulacje. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Wyćwiczenie nowych zachowań i reakcji.

 8. Podejrzanie myślący o „dobru korporacji”, cwaniaczek i manipulator w jednej osobie, czyli negocjator w przebraniu „Matki Teresy”

  • Jak i co myśli taki typ negocjatora i jak go skutecznie przekonać?
  • Techniki i sposoby komunikacji międzyludzkiej

  -Metody/narzędzia pracy: Ćwiczenia w parach/trójkach. Symulacje. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Wyćwiczenie nowych zachowań i reakcji.

 9. Styl Sortowania Informacji odpowiedzialny motywację do podejmowania działań

  • Czteropolowa Matryca Nieświadomego Systemu Ocen
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen

  -Metody/narzędzia pracy: Prezentacja. Ćwiczenia grupowe. Studium przypadku. Dyskusja moderowana. Analiza.

  -Cel metody: Poznanie Stylów Sortowania Informacji oraz Czteropolowej Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen w kontekście motywacji w negocjacjach. Zastosowanie obu metod w praktyce.

 10. Stworzenie 6 typów negocjatorów w oparciu o Style Sortowania Informacji i skonstruowanie najskuteczniejszych narzędzi, w postaci „autorskich” technik, mających na celu skuteczną i „bez emocji” komunikację z drugim człowiekiem

  -Metody/narzędzia pracy: Praca w zespołach. Ćwiczenia indywidualne i grypowe. Zadania. Dyskusja moderowana. Burza mózgów.

  -Cel metody: Stworzenie skutecznych narzędzi wywierania wpływu pod konkretny Typ Negocjatora. Wyćwiczenie nawyków i nowych form zachowania i reagowania.

 11. CASE STUDY: Druga Gra Negocjacyjna - „Przede wszystkim, dojść do porozumienia”, bazującą na rzeczywistej sytuacji biznesowej. Czas trwania gry - średnio od 1,5 do 2 godzin zegarowych. Udział w grze pozwala każdemu z uczestników na określenie własnych słabych i mocnych stron w kontekście zachowań negocjacyjnych, analizy przednegocjacyjnej, kontroli procesu oraz zdefiniowanie obszarów wymagających dalszego rozwoju

  • Mocno angażująca emocje i intelekt uczestników Gra Negocjacyjna, której jednym z podstawowych celów jest sprawdzenie umiejętności negocjacyjnych uczestników, w kontekście przygotowania do negocjacji, określania obszarów negocjacyjnych, opracowania strategii i kontroli procesu. Podczas gry uczestnicy zostaną postawieni przed zadaniami, tak skonstruowanymi, że aby wygrać, trzeba będzie się wykazać umiejętnościami i znajomością podstawowych reguł rządzących negocjacjami oraz podstawowymi technikami i znajomością oraz przestrzeganiem reguł negocjacyjnych. Gra wymagać będzie od uczestników podstawowych umiejętności z zakresu współpracy w zespole negocjacyjnym
  • Gra wymagać będzie od uczestników umiejętności z zakresu współpracy w zespole negocjacyjnym
  • Z kim negocjujemy? Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy negocjatorów i rozegrają negocjacje między sobą. Trener występuje w roli obserwatora i protokolanta

  Uczestnicy po zakończeniu gry negocjacyjnej otrzymają indywidualny feedback od

  • Trenera
  • Od każdego z negocjatorów z własnej grupy
  • Od każdego z negocjatorów z grupy przeciwnej

  -Metody/narzędzia pracy: Gra negocjacyjna. Uczestnicy podzieleni na zespoły negocjacyjne rozgrywają pomiędzy sobą negocjacje.

  -Cel metody: Nabycie praktycznych umiejętności negocjowania, kontroli procesu negocjacji i współpracy w zespole negocjacyjnym.

Informacje dodatkowe

AGENDA


KRAKÓW, POZNAŃ, GDAŃSK
Dzień 1: 09:00 ÷ 17:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00

WARSZAWA
Dzień 1: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2: 09:00 ÷ 17:00


CZAS TRWANIA SZKOLENIA


16 godzin (2 dni)


CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 • Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.
 • W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Method Balance TM

Metody pracy stosowane podczas
szkolenia:

Studium przypadku<br/><b>(case study)</b>
Studium przypadku
(case study)
Gry + Symulacje
Gry + Symulacje
Scenki, odgrywanie ról
Scenki, odgrywanie ról
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Ćwiczenia grupowe
Dyskusje
Dyskusje
Testy, kwestionariusze
Testy, kwestionariusze
Coaching
Coaching
Prezentacje
Prezentacje
Burza mózgów
Burza mózgów
Zadania
Zadania

W trakcie szkolenia pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć sytuacji omawianych na warsztatach. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Jestem zainteresowana/y...

Wpisz swoje dane - skontakujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Kup teraz!

SZKOLENIE OTWARTE

(Dla osoby)

Ilość osób: 12

Miejsce: Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk

2370 PLN netto
(2 915,10 PLN brutto)


Kontakt

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC zamówienie.DOCX

zadzwoń:
+48 12 633 0099
+48 735 140 030

Skontaktuj się z nami