Kontakt

Zasady użytkowania

 
 
 

Użytkownik korzystając z niniejszego serwisu zgadza się przestrzegać spisanych tu warunków.

Prawa autorskie
© Copyright by BERNDSON sp. z o.o. 2003-2018.

Wszystkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego (witryny internetowej) firmy BERNDSON sp. z o.o. są zastrzeżone o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wykorzystywanie treści publikowanych w tym serwisie jest dopuszczalne wyłącznie do celów prywatnych. Treści publikowane w serwisie internetowym BERNDSON są chronione prawami autorskimi.

Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie stosują się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

BERNDSON sp. z o.o. zezwala na kopiowanie/drukowanie stron serwisu lub jego fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub też po otrzymaniu pisemnej zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych na stronie, pod
warunkiem przestrzegania warunków związanych z zezwoleniem.

Publikowanie materiałów tekstowych oraz graficznych w całości, w częściach lub jakkolwiek zmienionej formie, poza naszym serwisem bez pisemnej zgody jest zabronione.

Ceny
Wszelkie ceny podawane w serwisie są cenami netto. Należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny są obowiązujące jedynie dla Klientów, którzy nie finansują zakupu ze środków publicznych w całości bądź w części 70% i większej. W takich przypadkach ceny są ustalane indywidualnie.

Znaki towarowe
Wszelkie marki, znaki towarowe czy oznaczenia pochodne są własnością BERNDSON sp. z o.o. bądź użyte za zgodą właścicieli.
Wszelkie oznaczone marki i znaki są znakami towarowymi zarejestrowanymi bądź będącymi w procesie rejestracji.

Pozostałe obowiązujące dokumenty
Polityka Prywatności