Kontakt

 
 
 

 1. AUDYT - SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

  W celu dopracowania ostatecznego programu szkoleń trener prowadzący zajęcia przeprowadza z uczestnikami i osobami zlecającymi szkolenie szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych. Metody wykorzystywane na etapie audytu przedszkoleniowego to wywiady ustrukturyzowane, analiza próbek pracy, Mystery Shopping i inne, stosowane w zależności od specyfiki działalności Klienta. 2. DOPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU SZKOLENIA

  W oparciu o informacje uzyskane podczas analizy potrzeb szkoleniowych, powstaje szczegółowy program szkoleń. Program szkoleń jest ostatecznie konsultowany z osobą koordynująca projekt ze strony Klienta i tak długo modyfikowany, aż wszelkie potrzeby szkoleniowe zostaną w nim zawarte. 3. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

  W oparciu o zaakceptowany przez Klienta, ostateczny program szkolenia zostają przeprowadzone zajęcia szkoleniowe - metody szkoleniowe są opisane w rozdziale metody pracy ». 4. EWALUACJA SZKOLENIA

  Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy wypełniają anonimowo ankiety ewaluacyjne, oceniają przydatność poruszanych zagadnień i przeprowadzonych ćwiczeń, umiejętności pracy z grupą prowadzącego zajęcia trenera i sposób przekazywania przez niego wiedzy. Oceniają również naszą firmę, zaangażowanie naszych pracowników w projekt i dbałość o szczegóły organizacyjne.
  Istnieje także możliwość przeprowadzenia ewaluacji szkolenia na trzech etapach Kirkpatrica  », oraz wdrożenia rozwiązań z zakresu coachingu lub mentoringu.Wszelkie podejmowane przez nas działania, mają na celu dobro Klienta i Jego zadowolenie.