Kontakt

 

Trenerzy BERNDSON

Katarzyna Porembska

  • Profesjonalna obsługa trudnego klienta

    Profesjonalna obsługa trudnego klienta

    Czyli jak zarzuty zamienić na korzyści?

    "Klienci postrzegają obsługę we własny, wyjątkowy, specyficzny, emocjonalny, irracjonalny, samolubny i całkowicie ludzki sposób. Liczy się tylko to, co postrzegane" Tom Peters Potrzeby i oczekiwania Klientów ulegają nieustannym przemianom. Aby dostosować się do tych zmian ludzie zarządzający firmami... szczegóły szkoelnia Profesjonalna obsługa trudnego klienta
Informacje o trenerze      Inni eksperci