Kontakt

 
Adam Muszak

Trenerzy BERNDSON

Adam Muszak

 • Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Motywacja pracownika we współczesnej rzeczywistości biznesowej jest jednym z najważniejszych elementów, który przyczynia się do sukcesu firmy. Celem szkolenia jest przedstawienie efektywnych technik i zasad motywacji w kontekście zarządzania pracownikiem i komunikacji z nim oraz przećwiczenie ich w praktyce. ... szczegóły szkoelnia Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację
 • Coachingowy styl zarządzania

  Coachingowy styl zarządzania

  Skuteczne narzędzie zwiększania efektywności

  Uczestnicy szkolenia uporządkują i usystematyzują wiedzę z zakresu coachingu i coachingowego stylu zarządzania. Nauczą się, jak wdrażać go w swojej pracy oraz jakich najczęstszych błędów jego stosowania unikać. szczegóły szkoelnia Coachingowy styl zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Jak zaplanować rozwój firmy?

  W efektywnym, racjonalnym, odpornym na niespodziewane działania otoczenia, przewodzeniu firmą, konieczne jest wyznaczenie strategii, określenie misji przedsiębiorstwa, celów, jak również wielofalowych planów szczegóły szkoelnia Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I
 • Zarządzanie sprzedażą

  Zarządzanie sprzedażą

  Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych. Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownik... szczegóły szkoelnia Zarządzanie sprzedażą
 • Key Account Management

  Key Account Management

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z klientami: key account manager'ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów. Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którym... szczegóły szkoelnia Key Account Management
 • Zarządzanie rentownością sprzedaży

  Zarządzanie rentownością sprzedaży

  Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager'ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów... szczegóły szkoelnia Zarządzanie rentownością sprzedaży
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży

  Zarządzanie zespołem sprzedaży

  Epoka informacji, postindustrialna gospodarka III fali, wszechobecny Internet stworzył nową jakość… Jakość, która mocno odbiega od tego co znamy, do czego się przyzwyczailiśmy i w czym czujemy się bezpiecznie. Wyzwania te nie ominęły sprzedaży, która musi ewoluować w stronę nowego Klienta – tzw. Prosume... szczegóły szkoelnia Zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  Czyli jak zarzuty zamienić na korzyści?

  "Klienci postrzegają obsługę we własny, wyjątkowy, specyficzny, emocjonalny, irracjonalny, samolubny i całkowicie ludzki sposób. Liczy się tylko to, co postrzegane" Tom Peters Potrzeby i oczekiwania Klientów ulegają nieustannym przemianom. Aby dostosować się do tych zmian ludzie zarządzający firmami... szczegóły szkoelnia Profesjonalna obsługa trudnego klienta
 • Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje

  Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje

  czyli jak sprawić, aby rozmówcy zgadzali się na Twoje propozycje

  Zacznijmy od faktów. Perswazja i negocjacje to techniki i reguły, których można się nauczyć. Osoby posługujące się nimi łatwiej przekonują innych. Uzyskują lepsze efekty. Dlatego używa się ich w telefonicznych rozmowach sprzedażowych, handlowych czy biznesowych. W każdej branży. Czas na pytanie. Czy wiesz, ja... szczegóły szkoelnia Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje
 • Nieład skrojony na miarę

  Nieład skrojony na miarę

  ZARZADZANIE W HORYZNONTALNYCH ORGANIZACJACH. SZANSA CZY PUŁAPKA?

  Już nic nie jest takie samo jak dawniej. W wielu organizacjach powstają sytuacje, w których obecny paradygmat zarządzania nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Zgromadzona wiedza, zaprojektowane procesy, sprawdzone zasoby nagle tracą aktualność. Zaczynają uwierać, jak źle skrojony garnitur. Równie szyb... szczegóły szkoelnia Nieład skrojony na miarę
 • Zaawansowane negocjacje windykacyjne

  Zaawansowane negocjacje windykacyjne

  Znajomość technik negocjacyjnych, metod wywierania wpływu, a także diagnozowania psychomanipulacji może okazać się bardzo pomocnym narzędziem podczas trudnych rozmów z dłużnikami, mających na celu ustalenie warunków spłaty należności. szczegóły szkoelnia Zaawansowane negocjacje windykacyjne
 • Sprzedaż doradcza oparta o rozwiązania

  Sprzedaż doradcza oparta o rozwiązania

  Czyli jak skuteczniej sprzedawać, profesjonalnie analizować potrzeby klienta w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania, osiągać dobre wyniki, oraz mieć dobre relacje ze swoimi klientami i czerpać przyjemność z pracy w sprzedaży.

  "Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których Ty znasz. Ważne jest,kto chce poznać Ciebie" Dale Carnegie szczegóły szkoelnia Sprzedaż doradcza oparta o rozwiązania
 • szczegóły szkoelnia
 • Telemarketing

  Telemarketing

  Zwiększ skuteczność sprzedaży telefonicznej

  Telemarketing nie jest zwykłą sprzedażą. To trudna praca wymagająca specjalistycznych kompetencji, rzetelnego przygotowania oraz sprawdzonych, nowoczesnych narzędzi. Po ich zdobyciu nawet doświadczony pracownik telemarketingu może osiągać zdecydowanie wyższe wyniki niż wcześniej. Dowodzi tego praktyka najlepszych... szczegóły szkoelnia Telemarketing
 • Skuteczne techniki sprzedaży – stopień drugi

  Skuteczne techniki sprzedaży – stopień drugi

  Argumentacja oparta o analizę koszty/korzyści

  Rozmowa o finansach jest kluczowym momentem w procesie sprzedaży. Handlowcy wkładają dużo wysiłku w budowanie relacji z klientem i przekonującą prezentację produktu, jednak bez umiejętności uzasadnienia i obrony warunków cenowych trudno jest im osiągnąć sukces. Argumentacja oparta o analizę koszty/korzyści zwię... szczegóły szkoelnia Skuteczne techniki sprzedaży – stopień drugi
 • Profesjonalna obsługa reklamacji

  Profesjonalna obsługa reklamacji

  Czyli jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych

  Reklamacje są nieodłącznym elementem każdej sprzedaży i towarzyszą jej już od pierwszych dni. Jednak przez wielu są uznawane jako coś złego – coś, co należy ukryć, zapomnieć o tym, są powodem do wstydu. W takiej sytuacji najczęściej chwalimy się tym, że firma praktycznie nie ma reklamacji, ale dzieje się ta... szczegóły szkoelnia Profesjonalna obsługa reklamacji
 • Windykacja dla handlowców

  Windykacja dla handlowców

  Jak sprawić, żeby klient zapłacił?

  Jeśli jesteś handlowcem i musisz jednocześnie windykować swoich klientów, znalazłeś się w sytuacji mało komfortowej, jednak będącej prawdziwym wyzwaniem. Jak odzyskać należności, nie tracąc klientów? Najpierw dużo energii wkładasz w zdobycie każdego nowego kontrahenta, a teraz musisz zdecydować się na przeprowadz... szczegóły szkoelnia Windykacja dla handlowców
 • Trening dla trenerów

  Trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Trening dla trenerów
 • Zaawansowany trening dla trenerów

  Zaawansowany trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Zaawansowany trening dla trenerów
 • Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Media, poza tym, że są ogromnym narzędziem przekonywania, są wykorzystywane do informowania społeczeństwa. Przy użyciu różnych rodzajów publikacji oraz radia i telewizji do opinii publicznej można docierać zarówno w szerszym, jak i węższym spektrum. Środki masowego przekazu mogą być traktowane jako sposób na komu... szczegóły szkoelnia Komunikowanie się z mediami w praktyce
 • Skuteczna windykacja - szkolenie dla osób odzyskujących należności

  Skuteczna windykacja - szkolenie dla osób odzyskujących należności

  Skuteczna windykacja wymaga połączenia wiedzy z zakresu prawa, negocjacji i psychologii. Kojarzy się z trudnymi rozmowami, ze stanowczością, konsekwencją, panowaniem nad własnymi emocjami oraz rozpoznawaniem gier stosowanych przez rozmówców. Żeby dotrzeć do dłużnika, przekonać do rozmowy, a wreszcie przejąć inicj... szczegóły szkoelnia Skuteczna windykacja - szkolenie dla osób odzyskujących należności
 • szczegóły szkoelnia
 • Perswazja dla zaawansowanych, czyli hipnotyczny język wpływu

  Perswazja dla zaawansowanych, czyli hipnotyczny język wpływu

  czyli hipnotyczny język wpływu

  Wywieranie wpływu to znacznie więcej niż sztuczki i triki. Wywieranie wpływu to także znacznie więcej niż sprawne stosowanie wyuczonych technik. Skuteczna perswazja to przede wszystkim mistrzowska zdolność korzystania z magicznego zasobu jakim jest język, a także umiejętność czytania drugiej osoby i perfekcyjnego... szczegóły szkoelnia Perswazja dla zaawansowanych, czyli hipnotyczny język wpływu
 • szczegóły szkoelnia
 • Budowanie poczucia własnej wartości

  Budowanie poczucia własnej wartości

  – warsztat rozwojowy

  Warsztat dla osób poszukujących poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron, wzmacniający poczucie własnej wartości. Udział w tym warsztacie daje możliwości zrozumienia mechanizmów wpływających na budowanie poczucia własnej wartości. Pracujemy w czterech obszarach - myśl, słowo, uczucie i działanie - po to a... szczegóły szkoelnia Budowanie poczucia własnej wartości
 • Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

  Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

  czyli pierwsza osoba, której klasa świadczy o Jej Szefie

  Profesjonalna asystentka stanowi niezbędne ogniwo dobrze funkcjonującej firmy. Jest prawą ręką szefa. Dlatego oczekuje się od niej wysokich kompetencji. Jej profesjonalizm jest wizytówką firmy. Poza umiejętnościami niezbędnymi w pracy biurowej od asystentki oczekuje się doskonałej organizacji oraz dużych umiejętn... szczegóły szkoelnia Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
 • szczegóły szkoelnia
 • Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek i jego skuteczna sprzedaż

  Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek i jego skuteczna sprzedaż

  Celem szkolenia jest nauczenie uczestników i wypracowanie z nimi metod efektywnego zarządzania sprzedażą nowego produktu w sieci dystrybucyjnej. Szkolenie ma spowodować zmianę nastawienia handlowców i sieci dystrybucyjnej do nowego produktu i generowanie sprzedaży. Jest to jedyne szkolenie oferowane na rynku... szczegóły szkoelnia Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek i jego skuteczna sprzedaż
 • Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Czyli jak budować spójny system rozwoju pracowników w odpowiedzi na zbadane potrzeby

  Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. "Zarządzanie szkoleniami" pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem sz... szczegóły szkoelnia Zarządzanie szkoleniami - stopień I
 • Negocjacje z klientem wewnętrznym

  Negocjacje z klientem wewnętrznym

  szczegóły szkoelnia Negocjacje z klientem wewnętrznym
Informacje o trenerze      Inni eksperci