Kontakt

 
Adam Muszak

Trenerzy BERNDSON

Adam Muszak

 • Rozmowy handlowe na rynku o wysokiej konkurencyjności – internalizowanie Klienta z produktem

  Rozmowy handlowe na rynku o wysokiej konkurencyjności – internalizowanie Klienta z produktem

  Czym jest gospodarka i sprzedaż na tzw. rynku III fali? Czym różni się konsument od prosumenta? Jakimi metodami angażować klienta w tworzenie rozwiązań opartych o nasze produkty i usługi? Jak bardziej świadome kłaść nacisk i wykorzystywać techniki sprzedażowe w rozmowach z „nowym typem” klien... szczegóły szkoelnia Rozmowy handlowe na rynku o wysokiej konkurencyjności – internalizowanie Klienta z produktem
 • Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji

  Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji

  Na kompetencje motywacyjne managerów składają się te dotyczące komunikowania się z grupą i pojedynczymi pracownikami, sztuka rozpoznawania indywidualnych motywatorów osób, jak też strategia i podejście do inspirowania zespołu. Ważne jest także, w jaki sposób manager zachowuje si... szczegóły szkoelnia Motywowanie pracowników i wzmacnianie relacji
 • Coaching dla managerów

  Coaching dla managerów

  Coaching jako narzędzie rozwijające potencjał pracowników

  Pojęcie coachingu ma rodowód sportowy. Zadaniem Trenera jest przede wszystkim obserwować i motywować zawodników do lepszej pracy i osiągania doskonałych wyników, a w konsekwencji wspólnie wypracowywać sposoby dochodzenia do sukcesu. W biznesie coaching to długoterminowy proces, ... szczegóły szkoelnia Coaching dla managerów
 • System ocen pracowniczych - stopień I

  System ocen pracowniczych - stopień I

  Jak wprowadzać i skutecznie wykorzystywać system ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi?

  Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy, ocenić szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu systemu oraz zaplanować powiązanie z innymi systemami tak w kategoriach organizacyjnych jak i merytorycznych. Będziemy takż... szczegóły szkoelnia System ocen pracowniczych - stopień I
 • Negocjacje biznesowe — zaawansowane

  Negocjacje biznesowe — zaawansowane

  Jak przygotować się do negocjacji? Jak zaplanować strategię? Jak zwiększyć własną skuteczność negocjacyjną? Podczas szkolenia z negocjacji doświadczysz, że możliwe jest szukanie i budowanie porozumienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu swojego stanowiska. Dowiesz się także co możesz zrobić kiedy tra... szczegóły szkoelnia Negocjacje biznesowe — zaawansowane
 • Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja

  Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja

    Czym kieruje się Twój zespół? Co go motywuje do skutecznego działania? Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele firmowe, realizują również własne cele? Jak postawić granice, aby nie być zbyt „miękkim” ani „zbyt kontroluj... szczegóły szkoelnia Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja
 • Ocena efektywności szkoleń

  Ocena efektywności szkoleń

  Czyli jak badać efektywność projektów rozwojowych i dbać, aby przynosiły wartość organizacji

  Produkt udoskonali Twoje umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji procesu oceny efektywności szkoleń. Poznasz jak oceniać efektywność zrealizowanych szkoleń w oparciu o modele D. Kirkpatricka i J. Philipsa. Dowiesz się, w jaki sposób dobierać narzędzia, metody i wskaźniki oraz poznasz... szczegóły szkoelnia Ocena efektywności szkoleń
 • Zarządzanie zmianą

  Zarządzanie zmianą

  Czy nam się to podoba, czy nie, żyjemy w świecie ciągłych zmian. Akceptując ten fakt, dołączamy do grona osób, które zyskują przewagę, szczególnie w świecie biznesu. Na zmiany można czekać, można też je inicjować, wyprzedzając tych, którzy czekają. Od tego momentu zaczyna się... szczegóły szkoelnia Zarządzanie zmianą
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  Jak ze swojej prezentacji uczynić dzieło sztuki?

  Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia trener pokaże jak to zrobić. Sprawdzi i poprawi umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą m... szczegóły szkoelnia Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji

  Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji

  Zaprojektuj proces szkoleniowy dostosowany do Twojej firmy/organizacji. Poprawnie zbadaj potrzeby szkoleniowe. Przygotuj szkolenie lub projekt merytorycznie i technicznie. Zdobądź kompetencje pozwalające na rzetelną ocenę próbki szkoleniowej i samego warsztatu. Naucz się, jak wyciągać... szczegóły szkoelnia Zarządzanie projektami szkoleniowymi w firmie lub organizacji
 • Zarządzanie konfliktem

  Zarządzanie konfliktem

  Konstruktywne rozwiązania

  Jak zarządzać konfliktem, by wyciągnąć z niego pozytywy i rozwiązać go w sposób konstruktywny, satysfakcjonujący wszystkie strony? Zarządzanie konfliktem to warsztat oparty przede wszystkim o doświadczenie i refleksje, gry, case study, dyskusje moderowane oraz burze mózgów. Dzięki w... szczegóły szkoelnia Zarządzanie konfliktem
 • Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację

  Motywacja pracownika we współczesnej rzeczywistości biznesowej jest jednym z najważniejszych elementów, który przyczynia się do sukcesu firmy. Celem szkolenia jest przedstawienie efektywnych technik i zasad motywacji w kontekście zarządzania pracownikiem i komunikacji z nim oraz przećwiczenie... szczegóły szkoelnia Skuteczna motywacja pracownika w oparciu o świadome zarządzanie i efektywną komunikację
 • Coachingowy styl zarządzania

  Coachingowy styl zarządzania

  Skuteczne narzędzie zwiększania efektywności

  Uczestnicy szkolenia uporządkują i usystematyzują wiedzę z zakresu coachingu i coachingowego stylu zarządzania. Nauczą się, jak wdrażać go w swojej pracy oraz jakich najczęstszych błędów jego stosowania unikać. szczegóły szkoelnia Coachingowy styl zarządzania
 • Rozmowy oceniające i feedback

  Rozmowy oceniające i feedback

  Jak sprawić aby rozmowy oceniające i udzielanie informacji zwrotnej przestały być traktowane przez obie strony jako zło konieczne a zaczęły przynosić dobre skutki? Jak radzić sobie z negatywnymi reakcjami pracownika? Jak ograniczyć ryzyko niepotrzebnych wymówek podwładnego? Co odpowiadać gdy przy pozytyw... szczegóły szkoelnia Rozmowy oceniające i feedback
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I

  Jak zaplanować rozwój firmy?

  W efektywnym, racjonalnym, odpornym na niespodziewane działania otoczenia, przewodzeniu firmą, konieczne jest wyznaczenie strategii, określenie misji przedsiębiorstwa, celów, jak również wielofalowych planów szczegóły szkoelnia Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem - stopień I
 • Zarządzanie sprzedażą

  Zarządzanie sprzedażą

  Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych. Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i r... szczegóły szkoelnia Zarządzanie sprzedażą
 • Key Account Management

  Key Account Management

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z klientami: key account manager’ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów. Szkolenie prowadzone jest na realnych p... szczegóły szkoelnia Key Account Management
 • Zarządzanie rentownością sprzedaży

  Zarządzanie rentownością sprzedaży

  Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager’ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników dzia... szczegóły szkoelnia Zarządzanie rentownością sprzedaży
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży

  Zarządzanie zespołem sprzedaży

  Epoka informacji, postindustrialna gospodarka III fali, wszechobecny Internet stworzył nową jakość… Jakość, która mocno odbiega od tego co znamy, do czego się przyzwyczailiśmy i w czym czujemy się bezpiecznie. Wyzwania te nie ominęły sprzedaży, która musi ewoluować w stronę nowego Klie... szczegóły szkoelnia Zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  Czyli jak zarzuty zamienić na korzyści?

  „Klienci postrzegają obsługę we własny, wyjątkowy, specyficzny, emocjonalny, irracjonalny, samolubny i całkowicie ludzki sposób. Liczy się tylko to, co postrzegane” Tom Peters Potrzeby i oczekiwania Klientów ulegają nieustannym przemianom. Aby dostosować się do tych zmian l... szczegóły szkoelnia Profesjonalna obsługa trudnego klienta
 • Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu

  Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu

  Przekonaj świat do swoich racji

  Co sprawia, że można odnieść wrażenie, że ze zdaniem niektórych osób, po prostu należy się liczyć, albo trzeba zgadzać. Podawane przez te osoby argumenty, oraz sposób w jaki je podają są wiarygodne, zaś wizerunek tych osób spójny z tym co mówią. Niektó... szczegóły szkoelnia Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu
 • Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje

  Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje

  czyli jak sprawić, aby rozmówcy zgadzali się na Twoje propozycje

  Zacznijmy od faktów. Perswazja i negocjacje to techniki i reguły, których można się nauczyć. Osoby posługujące się nimi łatwiej przekonują innych. Uzyskują lepsze efekty. Dlatego używa się ich w telefonicznych rozmowach sprzedażowych, handlowych czy biznesowych. W każdej branży. Czas na pytanie.... szczegóły szkoelnia Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje
 • Nieład skrojony na miarę

  Nieład skrojony na miarę

  ZARZADZANIE W HORYZNONTALNYCH ORGANIZACJACH. SZANSA CZY PUŁAPKA?

  Już nic nie jest takie samo jak dawniej. W wielu organizacjach powstają sytuacje, w których obecny paradygmat zarządzania nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Zgromadzona wiedza, zaprojektowane procesy, sprawdzone zasoby nagle tracą aktualność. Zaczynają uwierać, jak źle skrojony garnitur. R&oa... szczegóły szkoelnia Nieład skrojony na miarę
 • Zaawansowane negocjacje windykacyjne

  Zaawansowane negocjacje windykacyjne

  Znajomość technik negocjacyjnych, metod wywierania wpływu, a także diagnozowania psychomanipulacji może okazać się bardzo pomocnym narzędziem podczas trudnych rozmów z dłużnikami, mających na celu ustalenie warunków spłaty należności. szczegóły szkoelnia Zaawansowane negocjacje windykacyjne
 • Sprzedaż doradcza oparta o rozwiązania

  Sprzedaż doradcza oparta o rozwiązania

  Czyli jak skuteczniej sprzedawać, profesjonalnie analizować potrzeby klienta w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania, osiągać dobre wyniki, oraz mieć dobre relacje ze swoimi klientami i czerpać przyjemność z pracy w sprzedaży.

  „Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których Ty znasz. Ważne jest,kto chce poznać Ciebie” Dale Carnegie szczegóły szkoelnia Sprzedaż doradcza oparta o rozwiązania
 • Psychologia kontaktu z klientem

  Psychologia kontaktu z klientem

  Jak z wrogów uczynić przyjaciół, a z przyjaciół nie zrobić wrogów

  Zestaw najważniejszych narzędzi skutecznego budowania porozumienia z partnerami biznesowymi. Naucz się słuchać, rozumieć i w odpowiedzi na prawdziwe potrzeby być przekonującym dla klienta.               szczegóły szkoelnia Psychologia kontaktu z klientem
 • Telemarketing

  Telemarketing

  Zwiększ skuteczność sprzedaży telefonicznej

  Telemarketing nie jest zwykłą sprzedażą. To trudna praca wymagająca specjalistycznych kompetencji, rzetelnego przygotowania oraz sprawdzonych, nowoczesnych narzędzi. Po ich zdobyciu nawet doświadczony pracownik telemarketingu może osiągać zdecydowanie wyższe wyniki niż wcześniej. Dowodzi tego praktyka najlepszych... szczegóły szkoelnia Telemarketing
 • Skuteczne techniki sprzedaży – stopień drugi

  Skuteczne techniki sprzedaży – stopień drugi

  Argumentacja oparta o analizę koszty/korzyści

  Rozmowa o finansach jest kluczowym momentem w procesie sprzedaży. Handlowcy wkładają dużo wysiłku w budowanie relacji z klientem i przekonującą prezentację produktu, jednak bez umiejętności uzasadnienia i obrony warunków cenowych trudno jest im osiągnąć sukces. Argumentacja oparta o analizę koszty/korzyś... szczegóły szkoelnia Skuteczne techniki sprzedaży – stopień drugi
 • Profesjonalna obsługa reklamacji

  Profesjonalna obsługa reklamacji

  Czyli jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych

  Reklamacje są nieodłącznym elementem każdej sprzedaży i towarzyszą jej już od pierwszych dni. Jednak przez wielu są uznawane jako coś złego – coś, co należy ukryć, zapomnieć o tym, są powodem do wstydu. W takiej sytuacji najczęściej chwalimy się tym, że firma praktycznie nie ma reklamacji, ale dzieje się ta... szczegóły szkoelnia Profesjonalna obsługa reklamacji
 • Windykacja dla handlowców

  Windykacja dla handlowców

  Jak sprawić, żeby klient zapłacił?

  Jeśli jesteś handlowcem i musisz jednocześnie windykować swoich klientów, znalazłeś się w sytuacji mało komfortowej, jednak będącej prawdziwym wyzwaniem. Jak odzyskać należności, nie tracąc klientów? Najpierw dużo energii wkładasz w zdobycie każdego nowego kontrahenta, a teraz musisz zdecydować się ... szczegóły szkoelnia Windykacja dla handlowców
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Co to znaczy być dobrym managerem?

  Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z za... szczegóły szkoelnia Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Trening dla trenerów

  Trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Trening dla trenerów
 • Zaawansowany trening dla trenerów

  Zaawansowany trening dla trenerów

  Efektywne uczenie dorosłych, budowanie postawy zaangażowania, facylitacja, mediacja oraz egzekwowanie wiedzy i umiejętności. szczegóły szkoelnia Zaawansowany trening dla trenerów
 • Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Komunikowanie się z mediami w praktyce

  Media, poza tym, że są ogromnym narzędziem przekonywania, są wykorzystywane do informowania społeczeństwa. Przy użyciu różnych rodzajów publikacji oraz radia i telewizji do opinii publicznej można docierać zarówno w szerszym, jak i węższym spektrum. Środki masowego przekazu mogą być traktowan... szczegóły szkoelnia Komunikowanie się z mediami w praktyce
 • Skuteczna windykacja - szkolenie dla osób odzyskujących należności

  Skuteczna windykacja - szkolenie dla osób odzyskujących należności

  Skuteczna windykacja wymaga połączenia wiedzy z zakresu prawa, negocjacji i psychologii. Kojarzy się z trudnymi rozmowami, ze stanowczością, konsekwencją, panowaniem nad własnymi emocjami oraz rozpoznawaniem gier stosowanych przez rozmówców. Żeby dotrzeć do dłużnika, przekonać do rozmowy, a wreszcie... szczegóły szkoelnia Skuteczna windykacja - szkolenie dla osób odzyskujących należności
 • Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

  Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej

  Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

  Aleksander zaplanował sobie zorganizowanie wspaniałego, ogromnego, hucznego przyjęcia. Wynajął pałac z pięknym ogrodem, zamówił obfite i wystawne dania oraz trunki, zaprosił do współpracy najlepszą obsługę, zadbał o rozrywkę, samodzielnie nadmuchał balony i … czekał. Niestety nikt na przyjęci... szczegóły szkoelnia Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Komunikacja interpersonalna

  Komunikacja interpersonalna

  Przekaż komunikat zgodny z Twoją intencją

  Aż 85% Twojego sukcesu zależy od umiejętności porozumiewania się z innymi. Od tego czy zostaniemy zrozumieni zależy czas i jakość zrealizowanego zadania. Komunikowanie się to złożony proces wymagający, zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyraża... szczegóły szkoelnia Komunikacja interpersonalna
 • Perswazja dla zaawansowanych, czyli hipnotyczny język wpływu

  Perswazja dla zaawansowanych, czyli hipnotyczny język wpływu

  czyli hipnotyczny język wpływu

  Wywieranie wpływu to znacznie więcej niż sztuczki i triki. Wywieranie wpływu to także znacznie więcej niż sprawne stosowanie wyuczonych technik. Skuteczna perswazja to przede wszystkim mistrzowska zdolność korzystania z magicznego zasobu jakim jest język, a także umiejętność czytania drugiej osoby i perfekcyjnego... szczegóły szkoelnia Perswazja dla zaawansowanych, czyli hipnotyczny język wpływu
 • szczegóły szkoelnia
 • Budowanie poczucia własnej wartości

  Budowanie poczucia własnej wartości

  – warsztat rozwojowy

  Warsztat dla osób poszukujących poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron, wzmacniający poczucie własnej wartości. Udział w tym warsztacie daje możliwości zrozumienia mechanizmów wpływających na budowanie poczucia własnej wartości. Pracujemy w czterech obszarach - myśl, słowo, uczucie i dział... szczegóły szkoelnia Budowanie poczucia własnej wartości
 • Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

  Profesjonalna Asystentka / Sekretarka

  czyli pierwsza osoba, której klasa świadczy o Jej Szefie

  Profesjonalna asystentka stanowi niezbędne ogniwo dobrze funkcjonującej firmy. Jest prawą ręką szefa. Dlatego oczekuje się od niej wysokich kompetencji. Jej profesjonalizm jest wizytówką firmy. Poza umiejętnościami niezbędnymi w pracy biurowej od asystentki oczekuje się doskonałej organizacji oraz dużych u... szczegóły szkoelnia Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
 • Trening managerski

  Trening managerski

  Poprowadź swój zespół do wielkich osiągnięć

  Dzisiejszy manager jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Wyznacza jej kierunek i przewodzi innym. Podążając za osiągnięciami napotyka na swojej drodze niejedną przeszkodę. Popełnia błędy i wyciąga z nich wnioski. Doświadcz sytuacji, które mogą Cię spotkać w roli managera i już teraz przećwicz... szczegóły szkoelnia Trening managerski
 • Trening managerski — zaawansowany

  Trening managerski — zaawansowany

  Jak poprowadzić zespół do jeszcze większych osiągnięć

  Szkolenie jest kontynuacją Treningu Managerskiego. Jest zorientowane na doskonalenie umiejętności, dzięki którym manager staje się skuteczny na poziomie zaawansowanym. Podczas szkolenia wykorzystujemy to wszystko, czego dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego szkolenia. Wzbogacamy to nowoczesnymi meto... szczegóły szkoelnia Trening managerski — zaawansowany
 • Rozmowy oceniające

  Rozmowy oceniające

  Jak skutecznie motywować i dbać o rozwój pracowników dzięki SOOP

  Główne cele systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to właściwe i precyzyjne rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich motywacji poprzez precyzyjne określenie efektywności pracy poszczególnych osób w kontekście całej firmy.  Efekty takie ... szczegóły szkoelnia Rozmowy oceniające
 • Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek i jego skuteczna sprzedaż

  Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek i jego skuteczna sprzedaż

  Celem szkolenia jest nauczenie uczestników i wypracowanie z nimi metod efektywnego zarządzania sprzedażą nowego produktu w sieci dystrybucyjnej. Szkolenie ma spowodować zmianę nastawienia handlowców i sieci dystrybucyjnej do nowego produktu i generowanie sprzedaży. Jest to jedyne szkolenie ofer... szczegóły szkoelnia Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek i jego skuteczna sprzedaż
 • HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  Jak stworzyć w firmie system raportowania danych użytecznych dla pracy HR-owca? W jaki sposób czytać dane i jak przekładać je na strategię zarządzania zasobami ludzkimi? Jak poradzić sobie z budową mierników efektywności w każdym procesie HR-owym: rekrutacji, adaptacji, szkoleniach i rozwoju, ocenac... szczegóły szkoelnia HR w liczbach – mierniki efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Rekrutacja i selekcja pracowników

  Rekrutacja i selekcja pracowników

  Przyciągnij właściwych ludzi

  Szkolenie jest ukierunkowane na praktyczne metody i narzędzia pozyskiwania najlepszych na rynku pracowników. Rozwija umiejętności zarówno w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, jak i wdrażania ich do pracy. Łączy w sobie także elementy związane z Employer Brandingiem. ... szczegóły szkoelnia Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Zarządzanie szkoleniami - stopień I

  Czyli jak budować spójny system rozwoju pracowników w odpowiedzi na zbadane potrzeby

  Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organiz... szczegóły szkoelnia Zarządzanie szkoleniami - stopień I
 • Negocjacje handlowe

  Negocjacje handlowe

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się negocjacjami – pracowników działu sprzedaży, product managerów, kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za porozumienia handlowe na wysokim szczeblu. Szkolenie o dużym stopniu trudności i złożoności zadań negocjacy... szczegóły szkoelnia Negocjacje handlowe
 • Negocjacje z klientem wewnętrznym

  Negocjacje z klientem wewnętrznym

  szczegóły szkoelnia Negocjacje z klientem wewnętrznym
Informacje o trenerze      Inni eksperci